Apua nuorelle työn tai opiskelupaikan hakuun

23.11.2021

Mitkä ovat vahvuuteni? Millainen ala sopii minulle? Menisinkö opiskelemaan? Miten pääsen töihin? Mistä löydän harjoittelupaikan?

Monella Vamoksen uravalmennukseen tulevalla nuorella on mielessään paljon kysymyksiä tulevaisuuteen liittyen. Me Vamos Urapalveluissa autamme 16-29 -vuotiaita nuoria työn tai opiskelupaikan haussa. Maksuton uravalmennus on tarkoitettu Helsingissä asuville, työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. 

Nainen ilmapallojen kanssa pellolla.

Uravalmentaja auttaa nuorta kiinnostavan jatkopolun löytämisessä.

Miten löytää oma ala?

Vamoksen uravalmennuksessa jokainen nuori saa oman valmentajan, jolla on aikaa tutustua häneen rauhassa ja auttaa matkalla eteenpäin. Keskustelemme yhdessä nuoren tilanteesta, toiveista ja tarpeista. Nuoren on tärkeää tuntea hyvin itsensä, kun hän hakee työ- tai opiskelupaikkaa. Monelle nuorelle voi olla vaikeaa huomata omaa osaamistaan varsinkin, jos ei ole pitkään aikaan ollut töissä tai opiskelemassa. Me Vamoksen uravalmentajat tuemme nuorta näkemään taitonsa, voimavaransa ja vahvuutensa.

Nuoren kannattaa rauhassa miettiä myös, mitkä asiat häntä motivoivat ja kiinnostavat, mistä hän unelmoi ja innostuu.

Yhdessä keskustellen ja erilaisia harjoituksia tehden tulevaisuuden toiveet ja oma ala alkavat selvitä. Uravalmennuksessa järjestämme lisäksi tapaamisia, joissa nuoret pääsevät kysymään työstä, sen haasteista ja parhaista puolista suoraan ammattilaisilta. Vuonna 2021 olemme organisoineet nuorille tapaamisia muun muassa media-alan ammattilaisen, nuorisotyöntekijän, kosmetologin, IT-ammattilaisen, räppärin, diplomaatin ja paitapaino-yrittäjän kanssa. Teemme uravalmennuksessa myös vierailuja esimerkiksi työpaikoille, oppilaitoksiin ja nuorten työpajoille.

Apua työ- tai opiskelupaikan löytämiseen

Kun nuorelle alkaa hahmottua, millainen ala häntä kiinnostaa, on aika etsiä sopivaa jatkopolkua oman uravalmentajan kanssa. Aina nuoren ei ole mahdollista päästä suoraan unelmiensa töihin tai opintoihin, mutta yhdessä teemme suunnitelman sitä kohti etenemiseksi.

Jatkopolun etsiminen on nuoren ja valmentajan yhteistyötä. Tarjoamme apua nuorelle työ- tai opiskelupaikan hakuun kokonaisvaltaisesti. Tavoite on kuitenkin, että nuori tekee itse mahdollisimman paljon ja oppii näin tärkeitä taitoja tulevaisuuttaan varten.

Me uravalmentajat olemme tarvittaessa tukena nuoren toiveiden mukaan. Uravalmennus on usein intensiivistä: voimme tavata nuorta viikoittain ja pitää yhteyttä joustavasti myös tapaamisten välillä.

Uravalmennuksessa teemme usein nuoren kanssa ansioluettelon tai päivitämme olemassa olevan CV:n. Yhdessä tutustumme hyvän työhakemuksen kirjoittamiseen sekä erilaisiin työnhaun kanaviin. Opintoja suunnittelevan nuoren kanssa kartoitamme sopivia oppilaitoksia ja eri koulutusvaihtoehtoja, joita on nykyään tarjolla runsaasti. Etsimme yhdessä nuorta kiinnostavia opiskelupaikkoja ja autamme niihin hakeutumisessa. Kun nuori saa haastattelukutsun työ- tai opiskelupaikkaa varten, valmistaudumme siihen yhdessä hänen tarpeidensa mukaan. Haastattelun tai valintakokeen jälkeen taas pohdimme, mikä meni hyvin ja mitä voisi vielä kehittää.

Jos nuorella on vähän työkokemusta tai hän haluaa saada lisävahvistusta oman alan valintaan, työkokeilu voi olla hyvä vaihtoehto. Palkaton harjoittelu työpaikalla tai työpajalla antaa nuorelle mahdollisuuden rauhassa tutustua alan työtehtäviin ja arvioida esimerkiksi omaa työssä jaksamistaan. Osalle nuorista voi olla ajankohtaisempaa kuntouttavampi toiminta, johon hakeutumiseen saa myös apua Vamoksesta.

Valmennusta nuoren tarpeiden mukaan

Konkreettisen tuen ja yhdessä tekemisen lisäksi me uravalmentajat sparraamme ja kannustamme nuorta. Joskus oman paikan löytäminen vie aikaa ja voi tuntua vaikealta. Silloin olemme henkisenä tukena vahvistamassa nuoren uskoa itseensä, tulevaan ja oman polun löytämiseen.

Tavoitteena on, että uravalmennuksen kuluessa nuoren itsetuntemus ja -luottamus vahvistuvat ja hän löytää itseään kiinnostavan jatkopolun.

Uravalmennusta jatketaan usein nuoren aloittaessa töissä, työkokeilussa tai opinnoissa. Toisinaan myönteinen elämänmuutos voi herättää nuoressa monia, ristiriitaisiakin tunteita ja ajatuksia, joita on hyvä käsitellä tutun uravalmentajan kanssa. Esimerkiksi oma jaksaminen tai työelämän pelisäännöt voivat mietityttää, varsinkin jos nuori on ottamassa ensiaskeleitaan tai palaamassa pidemmän tauon jälkeen työelämään tai koulun penkille.

Meille Vamoksessa on tärkeää, että kohtaamme jokaisen nuoren yksilönä ja jatkamme valmennusta niin kauan, kuin nuori kokee sen tarpeelliseksi. Etenemme aina nuoren tahdissa. Tuoreen Vamoksen vaikuttavuustutkimuksen mukaan nuorille onkin Vamos-valmennuksessa tärkeää kohdatuksi ja hyväksytyksi tuleminen sekä kiireettömyys. Tutkimuksen mukaan nuori saa valmennuksessa edetä omassa tahdissaan, myös pienin askelin, ja saa Vamoksesta monipuolista tukea. Nuoret kokevat Vamoksen olevan turvallinen paikka, jossa saa hengähtää ja rauhassa tutkia elämäntilannettaan sekä pohtia jatkopolkuja.

Lisää tietoa Vamos urapalveluista

 

Kirjoittaja Maarit Lankinen-Kivimäki toimii uravalmentajana Vamos Urapalveluissa Helsingissä.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: