Arvot ohjaavat toimintaamme

Arvomme: lähimmäisenrakkaus

Perustamme työmme rajoja ylittävään kristilliseen lähimmäisenrakkauteen. Lähimmäisenrakkaus on toisten ihmisten huomioon ottamista ja kunnioittamista.

Puolustamme jokaisen ihmisen luovuttamatonta ihmisarvoa. Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ihmisoikeuksia ja luomme mahdollisuuksia inhimillisesti arvokkaaseen elämään.

Uudistaminen tarkoittaa, että haluamme työssämme kehittää uutta, kirittää yhteiskuntaa ympärillämme muuttumaan ja saada aikaan vaikuttavaa muutosta parempaan.

Visiomme: Jokaisella ihmisarvoinen elämä

Visiomme kutsuu meidät kaikki mukaan yhteiseen työhön muuttamaan rohkeasti maailmaa ihmisarvoisemmaksi.

Ihmisarvoinen elämä on sellainen, jossa ihmisoikeudet toteutuvat. Ihminen saa turvaa, ruokaa ja juomaa, koulutusta, hänellä on sananvapaus, kokoontumis- ja ilmaisunvapaus sekä vapaus uskoa.  Vaikeassakin asemassa hän saa tarvitsemansa tuen ollakseen tasavertainen muiden kanssa. Ihmisellä on kokemus siitä, että hän on hyödyksi yhteisössään ja on tarpeellinen ja arvokas muille ihmisille.

Missiomme: Vahvistamme luottamusta, osallisuutta ja toimijuutta

Arjen asiakastyöstä kumpuava missio kuvaa työotettamme ja sitä, mikä on perustehtävämme ihmisten parissa. Tehtävämme on vahvistaa luottamusta, osallisuutta ja toimijuutta. Luomme eri palveluissamme ja kansalaistoiminnassa arvostavan ja yhdenvertaisen kohtaamisen ja dialogin avulla yhteisöjä, joissa ihmiset luottavat toisiinsa ja omiin kykyihinsä. Teemme työtä ihmisen kanssa, emme hänen puolestaan.

Tässä linkki artikkeliin Jokaisella ihmisarvoinen elämä
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: