Diakonissalaitoksen toimintakertomus 2021 – Strategian kirkastamisen vuosi

13.4.2022

Vuosi 2021 oli Diakonissalaitokselle yhteisen kehittämisen ja uuden strategian laatimisen aikaa. Niin sote-alan toimintaympäristön muutokset kuin konsernin nopea kasvu loivat tarpeen terävöittää Diakonissalaitoksen roolia yhteiskunnassa.

Graffitti-teksti Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

”Suomessa tarvitaan Diakonissalaitoksen kaltaisia, arvopohjaisia yhteiskunnallisia toimijoita. Meitä tarvitaan huolehtimaan siitä, että erityistä tukea tarvitsevat ihmiset saavat apua ja palveluita, mutta myös vaikuttamaan siihen, että heidän etunsa huomioidaan päätöksenteossa”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Rohkeasti ihmisarvon puolesta

Säätiön toteuttama diakoniatoiminta kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Vuonna 2021 Diakonissalaitos toteutti yhteensä 65 hanketta, joiden avulla vahvistettiin ihmisarvon kokemusta.

”Ihmisarvon kokemus voi heikentyä monitahoisten ongelmien ja ilmiöiden seurauksena. Tällaisia ovat esimerkiksi syrjintä, osattomuus, työttömyys, päihteiden käyttö, pakolaisuus tai paperittomuus. Etenkin korona-aika on ennestään vaikeuttanut haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilannetta. Vuonna 2021 käytimme ihmisarvotyöhön säätiön omia varoja yli 3 miljoonaa euroa. Ulkopuolista avustusta saimme lähes 8 miljoonaa. Pidän tätä erittäin suurena luottamuksena työtämme kohtaan”, Holmström kiittää.

Palveluita ihmisten lähellä

Yhteiskunnalliselle säätiökonsernille palveluliiketoiminta on tärkeä keino saada aikaan yhteiskunnallista muutosta ja parempaa arkea asiakkaille. Valtakunnallistumisen ja kasvun taustalla on halu viedä osaamista kaupungistuvan Suomen ja sen erityistä tukea tarvitsevien ihmisten tarpeisiin. Vuoden 2021 lopussa Diakonissalaitoksen toiminta sijoittui yhteensä 15 tulevalle hyvinvointialueelle.

”Tavoitteenamme on jatkaa kasvustrategiaa ja laajentumista uusille hyvinvointialueille. Kehitämme palveluita tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaiden kanssa. Meillä on vahvaa osaamista lapsille ja nuorille, kehitysvammaisille, autismikirjon henkilöille, monisairaille, riippuvuusongelmista kärsiville ja ikäihmisille suunnattujen vaikuttavien palveluiden toteuttamisessa.”

Työtä sydän mukana

Diakonissalaitoksella oli vuoden 2021 lopussa 2700 työntekijää. Haastavasta koronavuodesta ja työntekijäpulasta huolimatta henkilöstön hyvinvointi pysyi hyvällä tasolla. Tämä näkyi myös asiakkaiden tyytyväisyytenä.

”Olen todella ylpeä henkilöstöstämme. Työ paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa on vaativaa, eikä se sovi kaikille. Kulunut vuosi ei myöskään ollut helppo ja monissa yksiköissä jouduttiin koville koronapandemian vuoksi. Siksi onkin erittäin arvostettavaa, että henkilöstö osallistui aktiivisesti koulutukseen, kehittämistyöhön ja strategiamme valmisteluun. Haluamme kehittää Diakonissalaitoksesta alan parasta työyhteisöä. Haluamme näyttää, että työ sote-alalla on rohkeaa, uutta luovaa ja teknologisesti edistyksellistä – tulevaisuuden työtä”, Holmström sanoo.

 

Talouden tulos 2021

  • Konsernin varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2021 olivat 214 M€ (179 M€ vuonna 2020). Vuodet 2021 ja 2020 eivät ole vertailukelpoisia, koska Caritas Palvelut Oy hankittiin konserniin elokuussa 2020, minkä jälkeen Caritas Palvelut Oy:n tuotot ovat mukana konsernin luvuissa.
  • Konsernin tilikauden ylijäämä oli 17,6 M€ (7,3 M€ vuonna 2020).
  • Varsinaisen toiminnan tulos oli 0,1 M€ ylijäämäinen (4,8 M€ vuonna 2020).
  • Konsernin sijoitusarvopapereiden markkina-arvo oli vuoden 2021 lopussa noin 223 M€ (noin 190 M€ vuonna 2020). Konsernin kiinteistö- ja metsäomaisuuden markkina-arvo ylitti 150 M€ vuoden 2021 lopussa.
  • Investoinnit 13,8 M€ (12,7 M€ vuonna 2020)
  • Konsernin omavaraisuus vuoden 2021 päättyessä oli 82 % (82 % vuonna 2020).
  • Saadut avustukset yleishyödylliseen toimintaan 7,8 M€ (8,4 M€ vuonna 2020)

Diakonissalaitoksen hallituksen toimintakertomus sisältäen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen


Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Olli Holmström, olli.holmstrom@hdl.fi, puh. 050 483 6313
Talousjohtaja Jukka Rautavalta, jukka.rautavalta@hdl.fi, puh. 040 753 2166
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi, laura.niemi@hdl.fi, puh. 050 373 8602

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: