Diakonissalaitos aloittaa Hyvinvointimentoriohjelman

2.12.2020

Nainen pitää kukkaa kämmenellä.

Diakonissalaitos haluaa panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja sen myötä aina laadukkaampaan asiakkaidemme palveluun. Aloitamme mittavan hyvinvointimentoriohjelman, jonka avulla hyvinvointia viedään monipuolisesti organisaatiomme työarkeen. Hanke saa rahoitusta Työsuojelurahastolta.

Sisäisten hyvinvointimentoreiden verkosto edistää työntekijöiden kokonaisvaltaista työhyvinvointia vaikuttaen koko organisaation hyvinvointiin. Verkosto vahvistaa hyvinvointia arvostavaa yrityskulttuuria ja luo yhteisiä toimintamalleja työpaikalle.

Haluamme, että meillä on keinoja kohdata jaksamisen haasteet arjessamme ja tukea henkilöstömme hyvinvointia ja työkykyä entistä enemmän myös ennaltaehkäisevästi. Uskomme hankkeen kautta syntyvien toimintamallien tukevan myös henkilöstön pysyvyyttä ja vahvistavan hyvinvoinnin roolia kulttuurimme ytimessä.

Hyvinvointimentorit työhyvinvoinnin tukijoina

Ohjelmaan on valittu sisäisellä, kaikille avoinna olleella haulla kymmenen Diakonissalaitoksen työntekijää, edustaen kaikkia toimialojamme (Rinnekoti, Diakonissalaitoksen Hoiva, Caritas Palvelut sekä Diakonia ja sosiaalinen vastuu). Hakemuksia tuli upeat 60 kappaletta.

Valitut aloittavat hankkeen mukaisen hyvinvointimentorivalmennuksen joulukuussa ja se jatkuu syksyyn 2021 saakka. Ohjelma jatkuu hankkeen päätyttyä ja toimintakäytäntöjä juurrutetaan osaksi Diakonissalaitoksen hyvinvointikulttuuria. Hyvinvointimentorit toimivat itsenäisesti ja ryhmänä koko Diakonissalaitoksen henkilöstön työhyvinvoinnin tukijoina.

Mentorit voivat osallistua ja tuoda sisältöä vaikkapa työyhteisöjen tyhy-päivään tai tulla mukaan tiimipalavereihin, jos kaivataan esimerkiksi työilmapiirin tukemiseen sparrausta.

Hankkeen toteuttajat

Ohjelmassa on mukana ulkopuolinen kumppani, IhanaElo Oy:n Alisa Yli-Villamo. IhanaElo vastaa hyvinvointimentoriohjelman asiantuntemuksesta ja tapaamisten sisällön tuottamisesta. Alisa Yli-Villamo on IhanaElo Oy:n yrittäjä, hyvinvointivalmentaja ja -kouluttaja. IhanaElo®-hyvinvointiohjaaja Terhi Kolari vahvistaa kokemuksellaan pedagogista ja henkilöstön kehittämisen näkökulmaa.

Diakonissalaitoksen työntekijöillä on työssään vahvasti sydän mukana. Työantajana on tiedostettu, miten kriittistä henkilöstön jaksaminen on onnistumiselle. Toivomme yhdessä toteutettavan hankkeemme lisäävän sekä jokaisen ikiomaa että koko työyhteisön hyvinvointia, kertoo Alisa Yli-Villamo.

Lisätietoja:
Sari Enkkelä, Diakonissalaitos, Kulttuuri- ja diakoniatoiminnan johtaja, 040 191 0900
Alisa Yli-Villamo, IhanaElo Oy:n yrittäjä, hyvinvointivalmentaja ja -kouluttaja, 045 126 1100

Lue lisää Hyvinvointimentoriohjelmasta

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: