Diakonissalaitos ja SDO houkuttelevat nuoria sote-alalle

15.8.2022

Pääkaupunkiseudulla testataan uutta koulutusta. Sen tavoitteena on löytää koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville nuorille väylä työelämään sekä paikata hyvinvointi- ja palvelualojen henkilöstöpulaa. Suomen Diakoniaopiston (SDO) järjestämä koulutus toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen kanssa. Kokeilua rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.  

Kolme nuorta. Jokaisella on punainen paita.

Diakonissalaitos ja Suomen Diakoniaopisto tarjoavat nuorille matalan kynnyksen tutustua hyvinvointi- ja palvelualoille.

Miten työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria voitaisiin kannustaa rohkeasti tutustumaan erilaisiin alavaihtoehtoihin? Kuinka työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoon, voitaisiin rakentaa uudenlaisia polkuja tulevaisuuden osaajille?  

Vastauksia kysymyksiin haetaan syksyllä 2022 toteutettavasta uudentyyppisestä työvoimakoulutuksesta. Suomen Diakoniaopiston järjestämä työvoimakoulutus kulkee nimellä ”Tutustumisjakso hyvinvointi- ja palvelualoille”.  

Kokeilulla tavoitellaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria

Kokeilu kestää kuukauden, jonka jälkeen kiinnostuneille ja alalle soveltuville nuorille tarjotaan mahdollisuutta työkokeiluun ja jatko-opintoihin. Diakonissalaitos kulkee nuorten rinnalla tarjoten Vamos-valmennusta, työssäoppimispaikkoja ja mahdollisen työpaikan valmistumisen jälkeen. ”Tavoitteena on vahvistaa paitsi nuoren työelämävalmiuksia myös hänen hyvinvointiaan ja luoda nuorelle näkyä tulevaisuuteen koulutuksen ja työpaikan kautta”, toteaa Vamoksen johtaja Terhi Laine. ”Olen erityisen innoissani, että tämän myötä Diakonissalaitoksella kokeillaan ensimmäistä kertaa myös yritysvapaaehtoisuuden konseptia sisäisesti”, jatkaa Nuorten ohjelman johtaja Katri Angeria.  

Tutustumisjakso tarjoaa mahdollisuuden tunnustella opiskeluarkea ja miettiä toiminnallisesti, tuntuuko työskentely ihmisten parissa omalta jutulta. Kokeilu on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuville 20–29-vuotiaille nuorille, jotka eivät tällä hetkellä ole töissä tai opiskelemassa. Kokeilu alkaa syksyllä 2022 ja sen vaikutuksista on tarkoitus tehdä myös kaksivuotinen selvitys, jonka avulla arvioidaan kokeilun onnistumista ja tunnistetaan mahdollisia kehittämiskohteita. Onnistuessaan konsepti levitetään valtakunnalliseksi.

”Tässä ajassa tarvitsemme tämänkaltaisia uusia yhteistyömalleja, jotta voimme tarjota nuorille joustavammin polkuja kohti heidän omia tavoitteitaan sekä reittejä kohti opintoja ja työelämää. Hankkeen yksi mahdollistaja on ELY-keskus ja se kertoo siitä, että tämä teema nähdään myös yhteiskunnallisesti merkittävänä asiana.” toteaa Diakoniaopiston koulutusjohtaja Marjaana Salmi. 

Kokeilun onnistumista seurataan yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa

Kuntoutussäätiö toteuttaa kokeilusta selvityksen, jossa arvioidaan uuden mallin onnistumista ja tunnistetaan mahdollisia kehittämiskohteita. Kokeilun onnistuessa on tarkoitus selvittää mahdollisuutta jalkauttaa mallia myös muualle Suomeen. 

”Olemme iloisia, että Suomen Diakoniaopisto on löytänyt ratkaisun, jolla voimme lähteä kokeilemaan nuorten työllistämistä sote-alalle”, iloitsee Diakonissalaitoksen henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen. ”Onnistuessaan tällä voidaan löytää uusia keinoja nuorten urahaaveiden konkretisointiin ja tavoittaa uusia sitoutuneita työntekijöitä Diakonissalaitokselle. “

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: