Ääni nuorille

Nuorten ohjelman tavoitteena on tehdä tilaa erilaisille nuorten äänille yhteiskunnassa.

 

Nuorten ohjelma

Haluamme Diakonissalaitoksella tehdä tilaa erilaisille nuorten äänille ja löytää nuorille uusia tapoja vaikuttaa. Tiimissämme työskentelee useita nuoria kokemusasiantuntijoita, ja tarjoamme nuorille mahdollisuuksia olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia projekteja ja tuoda omaa ääntänsä kuuluviin.

Miten voit nuorena olla mukana?

Lue lisää!

 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme turvallisemman tilan periaatteita.

Yhteystiedot

Laura Lempinen, johtaja
laura.lempinen@hdl.fi

Hanna Suomi, viestintä
hanna.suomi@hdl.fi

Emma Kallunki, nuorten osallisuus
emma.kallunki@hdl.fi

Suldaan Said Ahmed, MakeSomeNoise-konsepti
suldaan.saidahmed@hdl.fi

Mila Nikkanen, kokemustyöntekijä
mila.nikkanen@hdl.fi

Mira Viinamäki, kokemustyöntekijä
mira.viinamaki@hdl.fi

 

Nuorten ehdotuksia parempaan tulevaisuuteen

Tapasimme vuonna 2022 yhteensä 140 haavoittuvassa asemassa olevaa nuorta ympäri Suomea

Nuorten kanssa keskusteltiin siitä, millaisen tulevaisuuden he haluaisivat ja mitä asioita pitäisi muuttaa. 

Lue lisää nuorten ratkaisuehdotuksista!

Ääni nuorille -podcast

Kuka sanoo, ettei nuoria kiinnosta? Miltä kuulostaa, kun nuoret valitsevat itse, mistä puhutaan ja miten? Millaisia ratkaisuja haavoittuvassa asemassa olevilla nuorilla on yhteiskunnan ongelmiin? Oletko sinä valmis kuulemaan meidät? Tervetuloa kuuntelemaan täyttä asiaa nuorilta ja seuraamaan keskusteluja nuorten kutsumien asiantuntijavieraiden kanssa.

Jakso 1: Ymmärretäänkö meitä politiikassa

Jakso 2: Yhteisön voima uudessa maassa

Jakso 3: Palveluita ei ole tehty meitä varten

Jakso 4: Meidän mp somesta

Jakso 5: Onko meille tilaa kaupungeissa?

Jakso 6: Kouluissamme tunnetaito olisi tärkein oppiaine

Tulevaisuuden on oltava kaikkien nuorten!

Suomessa on lähes miljoona 15–29-vuotiasta nuorta. Heistä kasvava osa voi pahoin ja jo aikaisemmin apua tarvinneiden nuorten osalta avun tarve on syventynyt. Mielenterveysongelmat ovat ylivoimaisesti suurin syy nuorten aikuisten sairaspoissaoloille. Jotta voimme tukea nuoria parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan oikea-aikaisia nuorilähtöisiä palveluita, johdonmukaista nuorisovaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa sekä hallinnonalat ylittävää asiantuntijatyötä. Nuorten asiantuntemusta hyödynnetään aivan liian vähän päätöksenteossa. Siksi nuorten kokemusten hyödyntämiseen tulisi panostaa paljon nykyistä enemmän.

Mitä mieltä olemme hallitusohjelmasta?

Ajankohtaista

Ääni nuorille -podcast

Ääni nuorille -blogi