”Ei mitään ilman nuoria”

Nuorten ohjelman tavoitteena on monipuolistaa nuorten ääntä ja mahdollistaa erilaisten nuorten mielipiteiden ja ajatusten näkyminen yhteiskunnassa ja päätöksenteossa.

 

Nuorten ohjelman mottona on, ettemme tee mitään ilman nuoria. Nuoret ovatkin heti alusta lähtien määrittelemässä, miten tulemme Nuorten ohjelmaa toteuttamaan. Nuorten lisäksi haluamme toteuttaa ohjelmaa yhdessä kaikkien nuorten osallisuutta edistävien tahojen kanssa.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme turvallisemman tilan periaatteita.

Mikä Nuorten ohjelma?

Suomessa on lähes miljoona 15-29 -vuotiasta nuorta. Nuorten osallisuutta päätöksentekoon on kehitetty menestyksekkäästi jo pitkään, mutta edelleenkään kaikkien ääni ei pääse kuuluville.

Nuorten ohjelman tavoitteena on vaikuttaa siten, että haavoittuvassa asemassa olevien nuorten omat kokemukset ja tarpeet tulevat esille yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös synnyttää uusia nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä kumppanuuksia ja ratkaisuja. Nuorten ohjelman alkurahoituksesta vastaa Diakonissalaitos.

Nuorten ehdotuksia parempaan tulevaisuuteen

Tapasimme kevään ja kesän aikana yhteensä 140 haavoittuvassa asemassa olevaa nuorta ympäri Suomea

Nuorten kanssa keskusteltiin siitä, millaisen tulevaisuuden he haluaisivat ja mitä asioita pitäisi muuttaa. 

Lue lisää nuorten ratkaisuehdotuksista!

Ajankohtaista

Ääni nuorille