Diakonissalaitoksen psykotraumatologian erityisosaaminen mukaan PALOMA-osaamiskeskukseen

21.1.2022

Pakolaisten ja muista vastaavista lähtökohdista tulleiden ihmisten mielenterveyden tukemiseen keskittyvä PALOMA-osaamiskeskus laajentaa toimintaansa. Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskus ja Oulun Diakonissalaitos vahvistavat keskuksen osaamista kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutuksesta.

Ihmiset pitävät toisistaan kiinni ringissä.

Valtakunnallisesti toimiva PALOMA-osaamiskeskus tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden ihmisten mielenterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille ja organisaatioille. Toiminnan tavoitteena on edistää mielenterveyden palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja myös sitä kautta lisätä pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveyttä. Osaamiskeskuksen valtakunnallisena koordinaattorina toimii THL.

Osaamiskeskuksen toiminta laajenee kun siihen perustetaan uusia, pysyviä toimintoja, joista vastaavat kolmannen sektorin toimijat. Toiminnassa jo aiemmin mukana olleen MIELI ry:n lisäksi osaamiskeskuksen uusia kumppaneita ovat Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskus ja Oulun Diakonissalaitos.

Lisää asiantuntemusta kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutuksesta

”Psykotraumatologian keskuksessa erityisosaamistamme on sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneiden aikuisten, lasten ja perheiden arviointi, kuntoutus ja hoito. On hienoa liittyä mukaan valtakunnalliseen PALOMA-osaamiskeskukseen ja vahvistaa sen asiantuntemusta näissä asioissa”, sanoo asiantuntija Lotta Carlsson Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksesta.

”Me THL:ssä tulemme panostamaan erityisesti uuden tutkimustiedon tuottamiseen ja valtakunnallisten palveluiden kehittämistyöhön. Lisäksi kehitämme ja tarjoamme uudenlaisia verkostoitumismahdollisuuksia ammattilaisille ja tuotamme uutta sisältöä osaamiskeskuksen verkkosivuille”, kertoo THL:n projektipäällikkö Johanna Mäki-Opas.

PALOMA-osaamiskeskuksella on toimintaa kaikilla erityisvastuualueilla (ERVA),  sekä yliopistosairaaloissa että kolmannella sektorilla. Monilla alueilla myös suora asiakastyö on keskeinen osa osaamiskeskuksen toimintaa. Tänä vuonna toimintaa alueilla kehitetään kunkin alueen omien tarpeiden, tavoitteiden ja resurssien mukaisesti.

”Uusien kumppanien mukaantulo  PALOMA-osaamiskeskuksen toimintaan pysyvästi monipuolistaa toimintaa”, kertoo Johanna Mäki-Opas.

PALOMA-osaamiskeskuksen toiminta on saanut rahoitusta Euroopan unionin sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) sekä sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveysstrategiasta (Mielenterveysstrategia 2020–2030).

Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskus on psykiatrinen poliklinikka, jonka moniammatilliset tiimit tarjoavat arviointia, hoitoa ja kuntoutusta pakolaistaustaisille ihmisille.  Keskuksessa hoidetaan sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneita aikuisia, lapsia ja perheitä. Se tarjoaa myös valtakunnallista koulutusta, konsultaatiota ammattilaisille ja työyhteisöille liittyen pakolaistaustaisten ihmisten traumahoitoon ja monikulttuuriseen hoitotyöhön.

Lisätietoa

PALOMA-yhteistyö Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa: Lotta Carlsson, 050 5781345, lotta.carlsson@hdl.fi
PALOMA-osaamiskeskus: Johanna Mäki-Opas, PALOMA-projektipäällikkö, THL, puh. 029 524 7948, etunimi.sukunimi@thl.fi

Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston logo.

 

Uutiskirjeemme Viesti Diakonissalaitokselta on rohkea ja ajankohtainen. Tilaa tästä.
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: