Diakonissalaitos mukana kehittämässä kokemusosaamisen tunnistamista

20.9.2023

Diakonissalaitos on mukana Kokonaisena työssä -hankkeessa, jossa luodaan valmennuskokonaisuus ja väline kokemusosaamisen tunnistamiseen. Nuorten ohjelman rooli on kehittää nuorten kokemustiedon hyödyntämistä työelämässä sekä tukea nuorten kiinnittymistä hankkeen yhteiskehittämiseen.  

Helmikuussa alkanut Kokonaisena työssä -hankkeessa luodaan valmennuskokonaisuus ja väline kokemusosaamisen tunnistamiseen. Tavoitteena on myös luoda portaali, josta löytyy vaikuttamisesta ja nuorten äänen vahvistamisesta kiinnostuneita, kokemustietoa hyödyntäviä nuoria. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Vahvuudeksi käännetyt haasteet ovat vetovoimatekijä työvoimapulasta kärsivällä alalla

Hankkeessa rakennetaan uutta osaamisajattelua. Monilla sosiaalialan työntekijöillä on asiakasrajapinnasta nouseviin teemoihin omakohtaista kokemusta, mutta koulutus tai työelämä eivät osaa tunnistaa henkilöiden koko osaamispotentiaalia. Työelämässä asia näyttäytyy työhyvinvointia heikentävänä asiana, ja koulumaailmassa niin etteivät opiskelijat uskalla kertoa uupumisesta tai haasteista riittävän ajoissa. Monen kohdalla tilanne voi päätyä opintojen keskeytymiseen.  

Kokonaisena työssä -ajattelutapa pyrkii vähentämään stigmoja ja rakentaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Samalla luodaan nuorille uudenlaisia tapoja hyödyntää osaamistaan Diakonissalaitoksella ja työelämässä.  

Kokemustiedosta on hyötyä työelämässä

Nuorten kokemustietoa voidaan hyödyntää systemaattisesti työelämässä. Haasteet omassa terveydessä ja kokemukset palvelujärjestelmän käyttämisestä on mahdollista kääntää ammatilliseksi osaamiseksi ja työvälineeksi. Omat kokemukset haastavista elämäntilanteista ovat jalostettuna suuri vahvuus ihmisten kanssa tehtävässä työssä. Kohtaamisissa kokemustieto auttaa luomaan yhteyttä ja syventämään vuorovaikutusta asiakkaan toipumisen tueksi helpottaen oikea-aikaisesti kohdennettujen palveluiden hyödyntämistä. Palveluiden kehittämisessä kokemustiedolla saadaan kehittämiseen tärkeitä näkökulmia. Yhtenä esimerkkinä sosiaalialan ammattilaisille suunnattu Kohtaa Meidät! -webinaari, jossa nuoret tuottivat videon ja lyhyen pohdintatehtävän siitä, miten nuoria voi kohdata paremmin palveluissa.  

Jokaisella organisaatiolla on vastuu huolehtia nuorten saamasta arvostuksesta ja positiivisten kokemusten tarjoamisesta työelämään.  Monilla nuorilla omat kokemukset johtavat sosiaalialan opintoihin ja heistä kasvaa arvostettuja asiantuntijoita ja kollegoita.  

 

Teksti Hanna Suomi

 

Euroopan unionin osarahoittama

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: