Hiljaisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksia Oulun kaupungin päätöksentekoon kehitetään kokemusasiantuntijoiden avulla

13.4.2023

“Meidän on tarkoitus jalkautua sinne missä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat nuoret ovat ja toimia luottamuksen rakentajina heidän ja Oulun kaupungin välillä”, kuvailee kokemusasiantuntija Fawad Nazari. Kokeilun tavoitteena on monipuolistaa nuorten ääntä Oulun kaupungin päätöksenteossa.

Kaksi nuorta kokemusasiantuntijaa pitävät Vamos-kylttiä kädessä ja hymyilevät kameralle.

Kokemusasiantuntijat Fawad ja Jenni toimivat sillanrakentajina nuorten ja Oulun kaupungin välillä. Tavoitteena on monipuolistaa nuorten ääntä kaupungin päätöksenteossa.

Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelma kehittää yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon. Kokeilua varten on palkattu kaksi kokemusasiantuntijaa, Fawad Nazari ja Jenni Junnila.

“Nuorilla on asiaa ja he haluavat saada äänensä kuuluviin, toisaalta päättäjät pohtivat keinoja, miten moninaistaa aktiivisten kansalaisten joukkoa. Me olemme tässä välissä tuomassa näitä kahta eri tahoa yhteen”, toteaa Jenni Junnila.

Kokemus kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista ei ole jakautunut tasaisesti. Kokemusasiantuntijoiden avulla pyritään löytämään ratkaisuja siihen, miten tätä kokemusta voitaisiin lähteä muuttamaan.

Kokeilun tuloksia arvioidaan syksyllä

Kokeilu on käynnistynyt maaliskuun alusta ja tulee kestämään elokuun loppuun.

“Toivomme, saavamme tämän kautta lisää käsitystä siitä, ketä ovat nämä nuoret, joita emme tavoita tällä hetkellä esimerkiksi Oulun kaupungin nuorisopalveluiden olemassa olevien kanavien kautta. Toivomme saavamme kokeilusta myös konkreettisia vinkkejä nuorten tavoittamiseen jatkossa.” kuvailee Oulun kaupungin osallisuusvalmentaja Noora Mäkinen.

Kesän päätteeksi on tarkoitus kokoontua ja arvioida, miten kokeilun kanssa kävi.

“Parhaimmillaan tästä syntyy malli, joka on monistettavissa sellaisenaan tai pienellä muokkauksilla myös muualle, kaupunkeihin ja hyvinvointialueille. Mutta tähän palataan sitten lopuksi, kun olemme saaneet ensin kerrytettyä kokemusta kokeilun kautta”, toteaa Katri Angeria Diakonissalaitokselta.

Seuraa kokeilua somesta!

Kokeilusta viestitään avoimesti Vamos Oulun Instagram-tilillä.

“Tavoitteemme on toteuttaa kokeilu avoimesti niin, että kaikki asiasta kiinnostuneet voivat sen etenemistä seurata”, toteaa Timo Makkonen Vamos Oulusta.

 

Lisätietoja:

Diakonissalaitos

Katri Angeria, nuorten ohjelman johtaja, katri.angeria@hdl.fi, 050-5692553

Timo Makkonen, palveluyksikön johtaja, Vamos Oulu, timo.makkonen@hdl.fi, +358503399957

Oulun kaupunki

Noora Mäkinen, osallisuusvalmentaja, noora.makinen@ouka.fi, 044 703 8314

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: