Hyvinvointimentorit innostajana ja kannustajana hyvinvoinnin teemojen äärellä

13.10.2021

Vuosi sitten Diakonissalaitoksella käynnistettiin mittava Työsuojelurahaston rahoittama hyvinvointimentoriohjelma. Nyt yhdeksän Diakonissalaitoksen työntekijää on valmistunut ohjelmasta hyvinvointimentoriksi, ja he ovat valmiina jalkautumaan työntekijöiden tueksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimintaperiaatteena on kohtaamisen merkityksen korostaminen, arvostus, kuuntelu ja hetkessä läsnä oleminen – ihminen ihmiselle.

Diakonissalaitoksella on tahtotila tukea henkilöstön hyvinvointia ja työkykyisyyttä yhä enemmän ennaltaehkäisevästi. Hyvinvointimentoreista koostuva verkosto luotiinkin vahvistamaan hyvinvointia arvostavaa yrityskulttuuria ja luomaan yhteisiä toimintamalleja työpaikalle.

Vuoden aikana idea sisäisistä hyvinvointimentoreista ja ajatus siitä, mitä hyötyjä ohjelma antaa, on vain vahvistunut. Arjessa saattaa tulla vastaan haastavia asioita, jotka laittavat jaksamisen koetukselle. Silloin on tärkeää, että tuki löytyy läheltä.

Vaaleanpunaisella taustalla avain ja sydämenmuotoinen lukko.Hyvinvointimentorit toimivat itsenäisesti ja ryhmänä koko Diakonissalaitoksen henkilöstön työhyvinvoinnin tukijoina, ja ovat tavoitettavissa matalalla kynnyksellä.

“Halusimme rakentaa vähän uudenlaisen lähestymistavan yhteisön ja yksilöiden hyvinvoinnin kehittämiseen sekä tukemaan jo olemassa olevia perinteisempiä ennaltaehkäisevän työkykyjohtamisen rakenteitamme. Siinä apunamme on ollut koko ohjelman ajan IhanaElo ulkopuolisena kumppanina”, Diakonissalaitoksen hyvinvointipäällikkö Jenni Toivonen kertoo.

Hyvinvointimentorit edustavat laajasti konsernin eri toimialueita ja erilaisia tehtävänkuviamme. Joukossa on mm. lähihoitajia, sosionomeja, ohjaajia ja yksikönjohtajia.

“Kuka voisikaan paremmin tuntea työmme luonteen ja hyvinvointia työssä ja vapaalla tuovat arjen pienet ja suuret teot. Hyvinvointimentorit jalkautuvat henkilökunnan tueksi niin henkilökohtaisiin tapaamisiin kuin tiimikohtaisiin hyvinvointituokioihin valitun teeman äärelle. He toimivat innostajina, esimerkkeinä ja sparraajina hyvinvointiin liittyvissä teemoissa koko työyhteisöllemme Helsingistä Rovaniemelle”, Toivonen sanoo.

Tarjonta rakentuu kysynnän perusteella

Ideana on, että niin yksilö- kuin tiimitapaamisten kohtaamisissa hyvinvointiteema on aina yksittäisen työntekijän tai tiimin näkövinkkelistä tärkeä ja ajankohtainen. Teema voi liittyä yhtä lailla omaan henkilökohtaiseen hyvinvointiin kuin esimerkiksi tiimin voimavaratekijöihin tai vahvuuksiin ja mentorin ohjaamana voi harjoitella yhdessä esimerkiksi palautumisen taitoja.

Valmiita palveluitakin jo ensi vaiheeseen on, mutta toiminnan käynnistymisen jälkeen hyvinvointimentorit kuuntelevat herkällä korvalla työyhteisön toiveita ja kehitysehdotuksia. Tärkeää on, että toiminnalla vastataan työyhteisön tarpeeseen hyvinvoinnin tukemiseksi.

“On hienoa, että hyvinvointimentorimme voivat omalla esimerkillään ja omakohtaisilla kokemuksillaan tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja vinkkejä hyvinvointiteemoista. Hyvinvointi on kuitenkin kokonaisvaltainen asia ja siksi haluamme, että palvelumme on mahdollisimman monipuolista ja kaikkia tukevaa”, Toivonen kertoo.

Yhteinen Eloa ja iloa -teema

Eloa ja iloa on syyskuussa käynnistynyt, vuoden kestävä koko Diakonissalaitoksen yhteinen teema, jonka tavoitteena on tuoda asiakkaidemme ja henkilöstömme elämään lisää hyvinvointia. Se kannustaa meitä liikkumaan enemmän, inspiroitumaan kulttuurista, voimaan paremmin sekä nauttimaan elämästä ja yhdessäolosta. Toiminnassa on alusta asti vahvasti mukana myös uudet hyvinvointimentorit.

Eloa ja iloa -teemassa korostuvat liikunta, kulttuuri, taide ja luonto. Näitä kaikkia yhdistää tutkitut positiiviset vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteisen teeman avulla kannustamme toisiamme aktivoitumaan entisestään ja osallistamme myös asiakkaat mukaan toimintaan.

Lisätietoja:

Jenni Toivonen, hyvinvointipäällikkö

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: