Maahantulijoiden työntekoa pitäisi helpottaa, ei vaikeuttaa

22.2.2024

Diakonissalaitos ei kannata juuri lausuntokierroksella ollutta esitystä, joka koskee ulkomaalaislain oleskelulupasäännösten uudistusta. Esitys koostuu useasta eri kokonaisuudesta, joilla toteutetaan hallitusohjelman maahanmuuttoa koskevia kirjauksia.

Mies nojaa ikkunalautaan ja katsoo vakavana ulos ikkunasta.

Kokonaisuudet koskevat maahantulosäännösten kiertämistä, henkilöllisyyden todentamista sekä sen estämisestä, että turvapaikanhakijat siirtyvät työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi.  Näkemyksemme mukaan paperittomuus tulee lisääntymään lakimuutoksen vuoksi, eikä lähtömekanismi toimi niin kuin sen on ajateltu toimivan. Ihmiset pakenevat entistä enemmän maan alle ja varjoyhteiskunta vahvistuu. Pelkäämme, että näiden muutosten myötä olemme lähempänä Ruotsin tietä ja eriarvoistumisesta johtuvaa jengiytymistä.

Pidetään työntekijät odotusaikana töissä

Nyt esitettävässä lainmuutoksessa ehdotetaan, että henkilön tulisi siirtyä kotimaahansa tai lähtömaahansa odottamaan työperäisen oleskeluluvan päätöstä. Turvapaikkaprosessin aikana henkilöillä on kuitenkin laillinen työnteko-oikeus. Useimmiten näissä niin sanotuissa kaistanvaihtotilanteissa on nimenomaan kyse siitä, että työnantaja on kiinnittänyt huomioita tunnolliseen ja oma-aloitteiseen työntekijään, sekä haluaa hänen pysyvän töissä. Näin ollen on mahdotonta ajatella, että työntekijän tulisi siirtyä toiseen maahan odottamaan työperäistä oleskelulupaa, kun voisi jatkaa normaalisti työskentelyä Suomessa. 

Työ auttaa integroitumaan yhteiskuntaan

Näille turvapaikkaprosessissa oleville henkilöille työstä on tullut merkittävä osa elämää, sekä se on auttanut integroitumaan Suomeen. He ovat suorittaneet työhön liittyneet velvoitteet sekä maksaneet veronsa kuten kuka tahansa muukin työntekijä. Lisäksi työnantajat ovat olleet tyytyväisiä. Nämä ovat myös matalapalkka-alojen työntekijöitä, joista on kova pula Suomessa.

Otetaan mallia Ruotsin toimivista käytännöistä

Hallitus on painottanut, että tulevat muutokset ovat linjassa muiden Pohjoismaiden ja Euroopan lainsäädännön kanssa. Luonnoksessa kuitenkin mainitaan, että Ruotsissa kaistanvaihto olisi mahdollista siinä erityistilanteessa, jossa ulkomaalainen on työskennellyt Ruotsissa turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana ja aloittanut sijoittautumisen Ruotsin työmarkkinoille. Tämä Ruotsin käytänne tulee ehdottomasti myös säilyttää Suomessa kaikissa lainpykälien tulkinnoissa sekä Maahanmuuttoviraston toimintatavoissa.

Oleskeluoikeuden laillisuus

Pykälän 40 sisältö aiheuttaa huolta, sillä ihminen voi menettää oleskeluoikeutensa ymmärtämättä tai tiedostamatta sitä itse. Näissä tapauksissa kyseessä on erityisesti perhesiteen perusteella myönnetyn ja/tai työperäisen oleskeluoikeuden päättyminen. Perhesiteen perusteella myönnetyn oleskeluluvan tilanteissa on usein todettu edellisen puolison esimerkiksi estäneen oleskelulupalaista saamasta Maahanmuuttoviraston selvityspyyntöjä ja dokumentaatioita avioerotilanteissa.  

 

Lisätietoa

Miinukka Tuominen-Hakoila, vaikuttamistyön päällikkö, miinukka.tuominen-hakoila@hdl.fi 040 7058256

Anne Hammad, johtaja, maahantulijoiden palvelut, anne.hammad@hdl.fi  

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: