Miten lisätä nuorten kiinnostusta politiikkaan?

3.11.2022

Nuorten äänestysaktiivisuus on matala. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö nuoret olisi kiinnostuneita vaikuttamaan asioihin. Miten erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kiinnostusta politiikkaa kohtaan voidaan lisätä? Ehdotukset on koottu nuorten omista toiveista, joita on kerätty Diakonissalaitoksen nuorten ohjelman kiertueella

”Tervetuloa tapaamaan eduskuntavaaliehdokkaita torille sunnuntaina klo 9”, lukee paikallislehden sivulla numero 3. Samaan aikaan ihmetellään, miksi nuorten äänestysaktiivisuus on niin matala.  

Mainos paikallislehdessä on toki ääriesimerkki siitä, miten pieleen voi mennä nuorten houkuttelussa. Mutta koska kyseisenlainen mainostus on kovin yleistä, otetaan se esimerkiksi ja pohditaan, miten saada nuoret lähemmäs päättäjiä ja politiikkaa.  

Panostamalla viestintään!

Nuoret harvoin lukevat lehtiä. Mainos lehdessä tavoittaa luultavasti juuri ne, jotka jo muutenkin menevät äänestämään: suuret ikäluokat. Mutta jos halutaan tavoittaa nuoret, tulisi viestintää toteuttaa eri tavalla.  

Suurin osa nuorista käyttää somea. Ei kuitenkaan riitä, että omalla kanavalla toitottaa vain vaalien lähestyessä, että äänestäkää minua. Kiinnostuksen herättäminen vaatii pidempiaikaista työtä. Parasta on sellainen sisältö, josta on seuraajilleen jotain hyötyä, joka on valmiiksi pureskeltua ja selkeää. Somen hyödyntämistä voi opetella helpoiten ottamalla mallia muilta.  

Haluaako ajan käyttää torilla seisoskeluun vai somesisällön tuottamiseen, on jokaisen ehdokkaan oma päätös. Somen kautta on mahdollista saada joka tapauksessa itselleen tärkeäksi kokemansa asiat suuren yleisön tietoisuuteen, ja sitä kautta tavoittaa nuoret varmasti paljon paremmin. 

Mutta kaikki nuoretkaan eivät ole somessa, miten heidät sitten tavoittaa?  

Menemällä nuorten luokse!

Jos toivoo kohtaavansa nuoria, on turha odottaa heitä torilla sunnuntaina klo 9. Parhaiten nuoret tavoittaa menemällä heidän luokseen. Nuorten luokse voi mennä paitsi kouluihin ja oppilaitoksiin, myös niihin paikkoihin, jotka tavoittavat koulun ulkopuolella olevia nuoria. Näitä ovat esimerkiksi työpajat, Vamos sekä muut kolmannen sektorin toimijat.  

Paras kokemus nuorille jää, kun tilaisuus on vuorovaikutteinen. Kun ollaan aidosti kiinnostuneita nuorten kuulumisista ja nuorille tärkeistä asioista, voi paitsi herättää nuorten mielenkiinnon, myös saada todella arvokasta tietoa asioista, joita nuorten hyvinvoinnin eteen tulisi tehdä.  

Tuttu paikka ja hyvä ilmapiiri antavat nuorille rohkeutta tuoda myös omia näkemyksiään esille. On siis tärkeää kohdata nuoret arvostavasti. Tärkeää on kiinnittää huomioita myös tapaan, jolla asioista puhuu. Politiikka ja päätöksenteko sisältävät paljon kapulakieltä, ja se kannattaa unohtaa, kun menee keskustelemaan nuorten (ja kenen tahansa äänestäjän) kanssa.  

Edistämällä nuorille tärkeitä asioita!

Tällä hetkellä monia nuoria koskettava teema on mielenterveys. Sen lisäksi on monia muitakin asioita, joihin nuoret toivovat parannusta. Niitä ovat esimerkiksi palveluihin pääsy ja koulumaailma. Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelma keräsi kevään ja kesän aikana ratkaisuehdotuksia haavoittuvassa asemassa olevilta nuorilta ympäri Suomea. Tutustu nuorten esittämiin ratkaisuihin. 

 

Mikä on Nuorten ohjelma ja mitkä ovat sen tavoitteet?

Nuorten ohjelma on Diakonissalaitoksen käynnistämä ohjelma (2022-2024), jolla haluamme saada kestävän muutoksen palveluiden rakentamisessa ja nuorten toimijuuden vahvistamisessa. Nuorten ohjelman tavoitteena on vaikuttaa siten, että haavoittuvassa asemassa olevien nuorten omat kokemukset ja tarpeet tulevat esille yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös synnyttää uusia nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä kumppanuuksia ja ratkaisuja. 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: