Nuorten ehdotuksia parempaan tulevaisuuteen

13.9.2022

Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelma tapasi kevään ja kesän aikana yhteensä 140 haavoittuvassa asemassa olevaa nuorta kasvotusten ympäri Suomea. Nuorten kanssa keskusteltiin siitä, millaisen tulevaisuuden he haluaisivat ja mitä asioita pitäisi muuttaa. Nuoret nostivat erityisesti esille haasteet palveluissa, koulujen roolin sekä yleisen ilmapiirin. Nuorten toiveista on koottu 25 kohdan ehdotukset parempaan tulevaisuuteen.

Nuorten ohjelman tavoitteena on tuoda esille haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ääntä. Osana tätä tavoitetta kevään ja kesän aikana järjestettiin kiertue, jossa tavattiin 140 nuorta eri puolilla Suomea. Yhdeksällä paikkakunnalla toteutetun kiertueen aikana tavattiin esimerkiksi työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, paperittomia nuoria, asunnottomia nuoria, vammaisia nuoria sekä nuoria kadulla.

Nuorten ohjelma tapasi 140 nuorta kasvokkain 9 paikkakunnalla kevään ja kesän aikana.

Nuorten ohjelman kiertue vieraili kahdeksassatoista toimipisteessä ympäri Suomea huhti-elokuun aikana.

Kiertue toteutettiin hyödyntämällä erilaisia menetelmiä, kuten pelillistämistä, unelmakarttatyöskentelyä, piirtämistä, janatyöskentelyä, legoja, sormivärejä ja erilaisia kortteja. Nuoret saivat osallistua työpajoihin anonyymisti ja osallistuminen oli vapaaehtoista.

Nuoret nostivat esille monia ratkaisuehdotuksia

Kiertueen yhtenä tärkeänä tuloksena voidaan todeta, että nuorilla on paljon asiaa ja myös paljon ratkaisuehdotuksia. Kiertueen työpajoista tehtiin nuorten sekä Nuorten ohjelman tiimin toimesta muistiinpanoja, ja niiden pohjalta koostettiin laajempi yhteenveto, jota myös muut toimijat voivat hyödyntää. Tavoitteena onkin, että Nuorten ohjelma pystyisi edesauttamaan sitä, että myös haastavassa asemassa olevien nuorten ääni kuuluisi enemmän palveluja kehitettäessä sekä päätöksenteossa. Yhteenvetoon on nostettu esille myös nuorten ajatuksia siitä, miten heidän äänensä saataisiin paremmin kuuluville. Uskomme, että vain yhdessä nuorten kanssa on mahdollista toteuttaa nuorille parempi tulevaisuus.

Tässä on lyhyesti koottuna nuorten eniten esille nostamia teemoja. Tarkemmin näihin aiheisiin voi tutustua laajemmasta yhteenvedosta.

Mitä, jos palveluita ei tarvitse enää etsiä?

Nuoret kokevat, että moniin palveluihin on vaikea päästä, palveluissa ei kohdata aidosti ja ihmiset vaihtuvat liian usein. Erityisesti mielenterveyspalveluissa nähdään paljon puutteita.

Nuorten ratkaisuja:

  • Yhden rinnalla kulkevan ihmisen tuki
  • Matalan kynnyksen palveluja, esim. walk-in terapia ja vertaistuki
  • Nuorille aikuisille tarkoitettuja päihteettömiä vapaa-ajantiloja, joista löytyy nuorten tarvitsemat palvelut
  • Palveluja myös virka-ajan ulkopuolella

Koulut voivat muuttaa maailmaa

Nuoret kokevat, että kouluja voisi hyödyntää paljon laajemmin, jotta kaikkien olisi helpompi kasvaa kohti aikuisuutta.

Nuorten ratkaisuja:

  • Enemmän tunnekasvatusta, arjen taitoja ja taloudenhallinnan taitoja kouluihin
  • Mielenterveys ja siihen liittyvät taidot tutuiksi kaikille

“Jos kaikki olisivat mukavia toisilleen…”

Nuoret haaveilevat yhteiskunnasta, jossa heidät hyväksytään sellaisina kuin he ovat, heidän mielipiteitään kuunnellaan ja ilmapiiri olisi ylipäätään positiivisempi. Nuoret eivät mielellään seuraa uutisia, sillä niiden negatiivisuus lisää ahdistusta.

Mitä sinä voit tehdä, jotta nuorten olisi parempi olla?

DL_nuorten ehdotuksia parempaan tulevaisuuteen_2022_verkko (pdf)

 

Lue myös nuorten kirjoittamia blogi-tekstejä heille tärkeistä aiheista:

Koulumaailma syrjäytti minut seitsemäksi vuodeksi Kaikki eivät koe oloaan turvalliseksi Syrjäytynyt vai syrjäytetty - näkökulma yhteiskunnan ulkopuolelta

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: