Mitä on moderni yritysvastuu?

15.10.2021

Olin hiljattain ryhmässä, jossa keskusteltiin yritysten vapaaehtoisista, kirjoittaa varainhankinnan asiantuntija Iiris Kivimäki.  Yritysvapaaehtoiset antavat aikaansa ja osaamistaan järjestön työhön esimerkiksi nuorten taloustaitojen vahvistamiseksi vaikka muutamana päivänä vuodessa.  Tällainen vapaaehtoistyö voi olla rekrytoinnissa tärkeä vastuullisuusteko. Se voi vaikuttaa siihen, minkä työpaikan tulevaisuuden työntekijä valitsee. Kaikenlaisessa työssä kaivataan oman työn merkityksen kokemusta. 

Puolivartalokuva seisovasta naisesta. Hänen nimensä on Iiris Kivimäki.

Keskustelussamme nousi pieneksi kiistaksi kysymys, onko vapaaehtoistyö jotenkin vanhanaikaista hyväntekeväisyyttä. Onko rahan antaminen tai tällainen osallistuminen jo mennyttä aikaa? Onko moderni yritysvastuuajattelu ikään kuin lineaarisella kehityskaarella ”vastuullisuusevoluutiossa” pidemmällä?

Jäin pohtimaan asiaa. Itse olen ollut innoissani vastuullisuuden kasvusta ja sen nivomisesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Se on isompi kuva meistä ihmisistä eri töissämme järjestöissä ja yrityksissä tekemässä muutosta niin, että tulevilla sukupolvilla on myös hyvä elää. Agenda 2030 tavoitteista löytyy ympäristövastuuta, kiertotaloutta ja sosiaalista vastuuta paitsi omasta henkilökunnasta myös yhteisöstä, kaupungista tai kunnasta, missä elämme.

Tutkimus järjestöjen ja yritysten välisestä yhteistyöstä

Marketing Finland Oy ja Vastuullisen lahjoittamisen yhdistys VaLa julkaisivat lokakuun alussa tutkimustuloksia järjestöjen ja yritysten välistä yhteistyöstä. Tutkimuksen mukaan yritykset haluavat lisätä tulevaisuudessa rahallista tukea järjestöille, tehdä esimerkiksi tuotemyyntisidonnaisia lahjoituskampanjoita järjestöille sekä lisätä omien työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua järjestötyöhön. Sen sijaan niin kovassa nosteessa ei ole järjestöjen itsensä toivoma järjestön osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen esimerkiksi palveluita ostamalla tai tekemällä sisällöllistä yhteistyötä esimerkiksi jossakin kampanjassa.

Tulevaisuudessa yritykset haluavat tukea erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia, sosiaalisen eriarvoisuuden purkamista sekä ympäristöä ja luonnonsuojelua. Tavoitteena yrityksillä on vahvistaa omaa brändiä nykyisten ja uusien asiakkaiden keskuudessa. Samoin halutaan hakea pitkäaikaista sitoutumista ja kumppanuutta järjestön kanssa.

Lahjoituspaketit – selkeä malli tukea nuoria

Olemme Diakonissalaitoksella kesän aikana tehneet yhteistyötä vastuullisuuskampanjoita rakentavan ja niistä tunnetun Måndagin kanssa. Olemme pohtineet ja käyneet läpi tutkittua työtämme Vamos-nuorten parissa pandemian jälkeen. Millainen työ on ollut vaikuttavaa? Mitä asioita työtä tekevät ja nuorten omat ohjaajat pitävät sopivana sanoituksena? Miten konkretisoida, mitä milläkin lahjoitusmuodolla saadaan aikaan?

Markkinoinnissa mietimme luonnollisesti, miten saamme yritykset mukaan tukemaan nuoria. Mikä olisi yrityksille helppo ja luonnikas tapa? Miten luoda selkeä malli tukea nuoria?

Loimme yrityslahjoituspaketteja, jotka kertovat, mitä milläkin lahjoitussummalla saadaan aikaan. Toimme esiin vastuullisuusnäkökulman. Yritys voi haluamallaan summalla ryhtyä nuoren ystäväksi, koutsiksi, mentoriksi tai nuorten asioiden puolesta puhujaksi, vaikuttajaksi yhteiskunnassa. Ja me puolestamme tuotamme yhteistyöhön viestintämateriaalia ja katsomme yhdessä, millaista julkistamista pidämme yhdessä hyvänä ja mitä toteutamme.

Järjestöille voi olla edelleen helpompaa kerätä varoja ruokalahjakortteihin, harrastevälineisiin tai antaa ruokaa tai lahjakortteja suoraan sen toiminnan piirissä oleville nuorille.  Olisi kuitenkin tärkeää saada viestittyä yrityksille, että nuorten parissa työskentelevä ohjaaja saattaa olla nuoren elämässä ensimmäinen tukihenkilö, joka osaa luoda nuoren kanssa sellaisia tavoitteita, että nuori alkaa itse löytää tien eteenpäin työhön ja opiskeluun. Ja, että ohjaajien, ammattilaisten, palkkaamiseen tarvitaan rahaa.

Iloinen olen siitä, että liikahduksia tapahtuu. Niitä tapahtuu yrityksissä, jotka etsivät uusia keinoja yritysvastuuseen ja niitä tapahtuu omassa työssämme, kun otamme mukaan vapaaehtoiset, lahjoittajat ja yritykset osaksi verkostoamme.

Lahjoittaminen ja yritysyhteistyön monet muodot luovat osallisuutta ja toimijuutta. Ne ovat myös rohkea teko ihmisarvon puolesta. Ja yhdessä me olemme myös rohkeimpia. Kiitos monenlaisista lahjoista – jatketaan yhteistyötä!

 

Kirjoittaja Iiris Kivimäki työskentelee Diakonissalaitoksella varainhankinnan asiantuntijana.

 

Diakonissalaitoksen ja pankkien yhteinen Taloustaitohanke opettaa oman talouden hallintaa 16-29-vuotiaille nuorille.

Lue lisää Taloustaito-hankkeesta!
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: