Monimuotoisuuden johtamisen kehittäminen on tärkeä tavoite Diakonissalaitoksella

27.6.2023

Diakonissalaitoksen kantaviin periaatteisiin kuuluu, että jokainen työntekijä kohdataan omana yksilöllisenä itsenään. Jotta monimuotoisuuden johtamista päästään kehittämään edelleen, konsernissa tehdään syksyllä monimuotoisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista mittaava DEI-auditointi.

Nainen heiluttaa Pride-lippua.

Asenne. Siitä lähtee monimuotoisuuden johtaminen, sanoo Rinnekodit Kornetin palveluyksikön johtaja Tia-Maaria Wahlström.

”Oman asenteen on hyvä olla sellainen, että osaa huomioida toisen ihmisen. Koen omalla kohdallani tärkeäksi sen, että haluan oppia lisää esimerkiksi erilaisista kulttuureista, uskonnoista, taustoista ja muista ihmisen elämään vaikuttavista asioista”, Wahlström sanoo.

”Tällaisen tiedon hankkiminen kuuluu mielestäni olennaisesti ammattitaitoni kehittämiseen ja on tärkeää jo ihan työvuorosuunnittelunkin kannalta: millaiset juhlapyhät ovat ihmisille tärkeitä, ja miten esimerkiksi paaston aika vaikuttaa työssä jaksamiseen. Kysymys on jokaisen yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta osana suurta kokonaisuutta.”

Luottamuksellinen ilmapiiri keskustelun pohjana

Joillekin työntekijöille on tärkeää saada lomailla joulunpyhinä. Toiset taas toivovat vapaata eid-juhlan aikaan. Työntekijät ovat myös pyytäneet Wahlströmiltä, että saisivat pitää Pride-kulkueviikonlopun vapaana.

”Se on suuri luottamuksen osoitus, jos työntekijä haluaa kertoa minulle, että Pride-viikonloppu ei ole hänelle mikä viikonloppu tahansa. Asia ei kuulu työnantajalle, mutta olen iloinen, jos olemme onnistuneet luomaan niin luottamuksellisen ilmapiirin, että työntekijä kokee luontevaksi puhua henkilökohtaisista asioistaan.”

Tummahiuksinen nainen.

Tia-Maaria kokee tärkeäksi sen, että esihenkilöllä on halu oppia erilaisista kulttuureista, uskonnoista, taustoista ja muista ihmisen elämään vaikuttavista asioista. “Tiedon hankkiminen kuuluu mielestäni olennaisesti ammattitaitoni kehittämiseen”.

Hienotunteinen kielenkäyttö on hyvää käytöstä

Diakonissalaitoksella työnantaja ei koskaan utele esimerkiksi työntekijöiden seksuaalista suuntautumista. Wahlström painottaa, että sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat täytyy kuitenkin ottaa työpaikalla huomioon osana monimuotoisuuden johtamista.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi hienotunteista kielenkäyttöä.

”Meidän yksikössämme huumori voi välillä olla aika hurjaakin, mutta myös huumorissa on aina muistettava ammatillisuus ja sensitiivisyys. Ja sehän kuuluu jo ihan peruskäytöstapoihin, ettei esimerkiksi sukupuolesta tai seksuaalisuudesta letkautella mitään.”

Jokainen on tervetullut omana itsenään

Monimuotoisuuden johtamisessa Wahlström haluaa korostaa sitä, että työkulttuurissa kunnioitetaan jokaista ihmistä omana yksilöllisenä itsenään.

”Pyrin luomaan sellaista kulttuuria, jossa jokainen on tervetullut omana itsenään ja jossa jokainen otetaan vastaan juuri sellaisena kuin hän on. Omana kokonaisena itsenään eikä jonkin tietyn ihmisryhmän edustajana”, Wahlström sanoo.

Kaikki ansaitsevat turvallisen, arvostavan työyhteisön

Diakonissalaitoksen konsernin henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen vahvistaa, että jokaisen kohtaaminen kokonaisena ihmisenä ja omana yksilöllisenä itsenään on Diakonissalaitoksella kantava periaate.

”Olemme kaikki erilaisia ja ansaitsemme turvallisen, arvostavan työyhteisön. On tärkeää, ettei kenenkään tarvitse käyttää aikaa salailuun tai teeskentelyyn. Jokaisen pitää saada olla juuri sellainen kuin on, myös töissä – tai ainakin töissä”, Rautiainen sanoo.

Rautiainen muistuttaa myös, että on koko työyhteisön etu, että jokaista kohdellaan arvostavasti.

”Hyväksytyksi tuleminen on perustarve. Kun ihminen tulee hyväksytyksi, hän voi paljon paremmin, myös työntekijänä”, Rautiainen sanoo.

”Ei pidä luulla, vaan ottaa selvää”

Diakonissalaitos on arvopohjainen konserni, joka tekee työtä rohkeasti ihmisarvon puolesta. Diakonissalaitoksen arvoihin on kirjattu ihmisarvon lisäksi myös lähimmäisenrakkaus ja arvolupaukseen tavoite rakentaa vieraanvaraisia yhteisöjä, joissa luottamus, osallisuus ja toimijuus vahvistuvat.

”Toimintamme luonteen pohjalta me itsekin helposti oletamme, että olemme tosi hyviä monimuotoisuuden johtamisessa. Ei kuitenkaan pidä luulla, vaan ottaa selvää. Asiaa ei ole meillä vielä järjestelmällisesti tutkittu, ja tämän vuoksi olemme sopineet syksylle DEI-auditoinnin”, Rautiainen kertoo.

Monimuotoisuuden johtaminen strategiselle tasolle

DEI-auditoinnissa mitataan monimuotoisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista työyhteisössä.

”On tärkeää saada palautetta siitä, millaisia me ihan oikeasti olemme monimuotoisuuden johtamisessa. Silloin voimme lähteä suunnitelmallisesti kehittämään niitä asioita, missä meidän täytyy parantaa”, Rautiainen toteaa.

”Monimuotoisuuden johtaminen on osa meidän vastuullisuusohjelmaamme ja auditoinnin jälkeen sen kehittämisestä tulee järjestelmällistä, osa strategiaamme, jolloin kehittämistyölle rakennetaan tavoitteet ja mittarit.”

Monimuotoisuus tukee innovatiivisuutta ja luovuutta

Toimenpiteitä monimuotoisuuden johtamisen kehittämiseksi Diakonissalaitoksella on jo tehty, vaikka tutkimustieto onnistumisen tasosta vielä puuttuu. Turvallisemman tilan periaatteet ja vastuullisen vuorovaikutuksen ohjeet opastavat yhdenvertaisuuden edistämisessä ja toisten huomioimisessa. Näitä myös käydään säännöllisesti läpi esihenkilöiden kanssa.

”Tämän lisäksi olemme tehneet monimuotoisuuslupauksen rekrytoinnissa. Toivomme hakijoita erilaisista taustoista. Henkilöstöjärjestelmämme olemme uudistaneet niin, että sukupuolen kohdalle on lisätty naisen ja miehen rinnalle vaihtoehto muu. Nämä ovat pikkujuttuja, jotka on helppo tehdä, ja samalla todella isoja juttuja.”

Rautiainen muistuttaa vielä, että monimuotoisuus on Diakonissalaitoksella paitsi tärkeä asia myös suuri rikkaus.

”Mitä monimuotoisempi työyhteisö me olemme, sitä avoimempi työyhteisö me olemme. Ajattelen myös, että tietynlainen monimuotoisuus on innovoinnin ja luovuuden tae, sillä sen ansiosta asioita voidaan katsoa monesta eri näkökulmasta.”

Monimuotoisuuden johtaminen käytännössä
– Tia-Maaria Wahlströmin vinkit:

1. Kohtaa jokainen yksilönä ja ole kiinnostunut siitä, mikä on hänelle tärkeää.

2. Ole sensitiivinen.

3. Hanki tietoa. Ajantasaisen tiedon kerryttäminen on osa ammattitaitoa, sillä maailma muuttuu koko ajan.

 

Teksti Anu Räsänen

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: