Diakonissalaitos ottaa Turvallisemman tilan periaatteet käyttöön koko konsernissa

26.6.2022

Diakonissalaitoksen työntekijöiden Sateenkaariverkoston aloitteesta kevään 2022 aikana työstetyt Turvallisemman tilan periaatteet otetaan käyttöön koko konsernissa ja kaikissa tiimeissä.

Portaat, jonka päällä on sateenkaarilippu.

Turvallisemman tilan periaatteiden tavoite on tarjota jokaiselle yhteisössä ja tilassa olevalle henkilölle tunne henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta. Periaatteet on tehty kaikkia Diakonissalaitoksen toiminnassa mukana olevia varten.

”Periaatteet saattavat tuntua itsestään selviltä, mutta turvallisempi tila syntyy ihmisten välisissä yhdenvertaisissa kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa. Turvallisemman tilan toteutumiseen tarvitaan tekoja meiltä kaikilta”, sanoo etsivä nuorisotyöntekijä Aurora Tikka, joka oli mukana periaatteita valmistelleessa ryhmässä.  

Diakonissalaitos on 2700 ihmistä työllistävä yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja erityisryhmien tarpeisiin valtakunnallisesti.

”Meille on suuri voimavara, että talossa on monenlaisia ihmisiä töissä, ihan samoin kuin asiakkainammekin. Yhdenvertaisuus tai sen kokemus eivät kuitenkaan synny itsestään, siksi työskentelemme vuoden ympäri näiden teemojen parissa”, sanoo konsernin henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen.

Turvallisemman tilan periaatteiden linjaaminen on loogista jatkumoa Diakonissalaitoksen pitkäjänteiselle työlle yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden vaalimiseksi.

”Yhdenvertaisuus on yksi vastuullisuusohjelman kolmesta painopisteestä, ja myös meille tärkeän vieraanvaraisuuden perusedellytys”, Rautiainen jatkaa.

Diakonissalaitoksen turvallisemman tilan periaatteet

Kunnioitamme toisiamme

Kohtaamme ihmiset ystävällisesti ja kuuntelemme, mitä sanottavaa heillä on. Kunnioitamme toisten ihmisten rajoja. Pyydämme anteeksi, jos teemme virheen. Puutumme tilanteeseen, jos huomaamme, että joku käyttäytyy epäasiallisesti tai syrjivästi. Syrjintää voi olla epäasiallinen kohtelu, joka liittyy esimerkiksi ikään, kieleen, uskontoon, kansalaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, taustaan, terveydentilaan ja toimintakykyyn, sukupuoleen tai vakaumukseen.

Annamme kaikille tilaa osallistua omalla tavallaan

Huomioimme toiset ihmiset. Pidämme huolta siitä, että jokaisella on mahdollisuus kommunikoida, olla hiljaa, toimia tai olla tekemättä mitään. Kannustamme ystävälliseen keskusteluun.

Puhumme kunnioittavasti henkilökohtaisista aiheista

Henkilökohtaisia aiheita ovat esimerkiksi uskonto, poliittinen kanta, seksuaalisuus ja ulkonäkö. Emme voi tietää, millainen tausta toisilla ihmisillä on ja miten he kokevat nämä asiat. Huolehdimme siitä, että puhumme näistä aiheista kunnioittavasti.

Kunnioitamme toisten ihmisten kehoja

Emme puhu epäkunnioittavasti omasta tai toisten kehosta tai ulkonäöstä. Emme kosketa toisia ilman lupaa.

Emme tee ennakko-oletuksia ihmisistä

Usein ihmiset tekevät ennakko-oletuksia toisista ihmisistä tiettyjen asioiden perusteella. Ennakko-oletuksia voidaan tehdä esimerkiksi iän, kielen, uskonnon, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, taustan, terveydentilan ja toimintakyvyn, sukupuolen tai vakaumuksen perusteella.

Ennakko-oletukset saattavat vaikuttaa siihen, miten kohtaamme muut ihmiset. Tunnistamme omat ennakko-oletuksemme ja ymmärrämme sen, että ennakko-oletukset voivat vaikuttaa omaan käyttäytymiseemme. Kohtaamme ihmiset ilman, että annamme ennakko-oletusten vaikuttaa siihen.

Teemme yhdessä turvallisemman tilan

Turvallisen ilmapiirin luomiseen tarvitaan meitä kaikkia. Virheitä sattuu, mutta tärkeintä on ottaa vastuu virheistään ja pyytää anteeksi. Ymmärrämme, että oma tekemisemme vaikuttaa ilmapiiriin. Ota asia puheeksi sopivan henkilön kanssa, jos kohtaat epäasiallisia tilanteita. Voit myös tehdä virallisen ilmoituksen.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: