Diakonissalaitoksen naapurustotyö sai kyselyssä monipuolista palautetta

21.12.2021

Diakonissalaitos toteutti loka-marraskuun vaihteessa kyselyn Alppikadun korttelissa ja sen läheisyydessä asuville tai työskenteleville naapureillemme. Tiedustelimme muun muassa sitä, miten hyvin naapurimme tuntevat meidät, millainen paikka Kallio on asua ja elää sekä mitä voisimme tehdä viihtyisyyden parantamiseksi. 

Paljon ihmisiä kuuntelemassa konserttia.

Kyselyssä toivottiin kesätapahtumia. Koronapandemian kokoontumisrajoituksista johtuen Diakonissalaitos on pystynyt järjestämään naapurustoa koonneen Korttelijuhlan viimeksi elokuussa 2019.

Kyselyyn tuli yli sata vastausta. Yli puolet vastaajista antoi Kalliolle yleisarvosanaksi vähintään kahdeksan. Kallio saa kiitosta monimuotoisuudesta, palveluista ja hyvistä liikenneyhteyksistä. Alueen vetovoimaa syövät puolestaan katukuvassa näkyvät päihteitä käyttävät ihmiset sekä päihteisiin liittyvät lieveilmiöt, kuten yleinen levottomuus, epäsiisteys ja rikollisuus. Peräti 60 prosenttia vastaajista koki, että Diakonissalaitoksen toiminta on lisännyt rauhattomuutta.   

Avovastauksissa Diakonissalaitokselta toivottiinkin satsausta siisteyden ja turvallisuuden ylläpitoon vielä nykyistä vahvemmin.

Myös ruiskujen keräysastiat ja valvotut käyttöhuoneet saivat kannatusta joissain vastauksissa. Samoin toivottiin lisää jalkautuvaa työtä huumeita käyttävien ihmisten parissa Diakonissalaitoksen lähikortteleihin.  

– Naapurustotyö on ollut osa toimintaamme jo vuosikymmeniä, ja sen yhtenä tavoitteena on juuri turvallisuuden lisääminen ja mahdollisiin häiriöihin puuttuminen.  Avoimella vuoropuhelulla pystymme ennaltaehkäisemään ongelmien kasvamista kokoaan suuremmiksi. Työtä on jatkettava edelleen, jotta entistä useampi tuntee meidät ja tapamme toimia, toteaa Diakonissalaitoksen Hoivan asiakkuussuunnittelija Kimmo Hannus.   

Palaute vaikuttaa – uudistuksia tulossa

 Diakonissalaitos kehittää naapurustotyötään koko ajan. Ensi vuonna on tarkoitus lisätä yhteydenpitoa naapurustoon Alppikorttelissa.  

– Esimerkiksi päihdepalveluiden yhteydessä naapurustotyö on hyvinkin aktiivista, mutta Alppikorttelissa tapaamisia on ollut vähemmän – varsinkin nyt, kun päihdepalveluyksikkömme muuttivat Metsälään syksyllä, kertoo Diakonissalaitoksen erityisasiantuntija Laura Hakoköngäs.  

Avovastauksissa saimme myös ilahduttavan paljon kiitosta tekemästämme työstä. Tämän työn näkyväksi tekeminen kaikille naapureillemme on jatkossakin tärkeää ja ajankohtaista.  

Kyselyssä saatu palaute käydään huolella läpi ja muun muassa alueen siisteyden ylläpitoon kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota.  

– Vastauksissa toivottiin yhteisiä korttelitalkoita, kesätapahtumia ja muita yhteisöllisiä tapaamisia. Myös me kaipaamme kasvokkaisia kohtaamisia naapureiden kanssa! Toiveemme on, että koronatilanne helpottaa mahdollisimman pian ja tapahtumien järjestäminen on taas turvallista, Hakoköngäs sanoo. 

Lue lisää naapurustotyöstä

Naapurustotyö ehkäisee ongelmia

Uutiskirjeemme Viesti Diakonissalaitokselta on rohkea ja ajankohtainen. Tilaa tästä.
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: