Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen omana itsenään on kaiken olemisen perusta – myös työelämässä

6.6.2024

“Pride on meille muistutus siitä, että vaikka olemme ottaneet merkittäviä askelia kohti yhdenvertaisuutta, työmme ei ole vielä valmis. Yhdenvertaisuuden edistäminen työelämässä vaatii sitoutumista ja jatkuvaa työtä. DEI-työ kuitenkin kantaa hedelmää ja sen vaikutukset ovat merkittäviä ja kauaskantoisia”, Diakonissalaitoksen konsernin henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen kirjoittaa blogissaan.  

Vaaleahiuksinen nainen katsoo hymyillen kameraan. Hänellä on yllään paita, jonka rinnassa on sateenkaaren värinen sydän sekä kaulassaan sateenkaaren värinen kaulanauha.

Diakonissalaitoksen konsernin henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen.

Diakonissalaitoksen konsernin esihenkilöpäivillä esiintynyt maahanmuuttajataustainen nuori kertoi yleisölle omista kokemuksistaan työelämässä. Hän kertoi, kuinka hänen on ollut vaikea saada töitä: päästäkseen edes työhaastatteluun hän on joutunut muuttamaan nimeään, tarinaansa ja jopa identiteettiään. 

Nuoren kokemukset sopivat valitettavasti monen muunkin vähemmistön kokemuksiin työelämästä. Euroopan unionin perusoikeusviraston mukaan Suomessa lähes kolmannes seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista ihmisistä kätkee identiteettinsä työpaikallaan. Puheenvuorossaan nuori toivoi, että työyhteisöt tekisivät aktiivisesti töitä asenteiden muuttamiseksi. 

Kesäkuussa vietetään kansainvälistä Pride-kuukautta. Pride-tapahtumiin osallistuminen on meille tärkeä keino viedä yhdenvertaisuuden viestiä niin työntekijöille kuin sidosryhmille. Haluamme, että jokainen yhteisömme jäsen kokee itsensä arvokkaaksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin on. Pelkkä halu ei kuitenkaan riitä – muutokseen tarvitaan tekoja. 

Yhdenvertaisuus ei ole vain tavoite, se on matka 

Viime syksynä Diakonissalaitoksella toteutettiin DEI-auditointi, jonka avulla halusimme selvittää, miten henkilöstömme kokee monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutuvan työyhteisössämme. 

Tutkimuksen positiivinen tulos oli, että työntekijämme suhtautuvat DEI-työhön myönteisesti. Kaikissa vastaajaryhmissä yli 88 prosenttia piti tärkeänä, että työnantaja edistää monimuotoisuutta, syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Työntekijämme olivat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä työyhteisömme ilmapiiriin ja kulttuuriin. 

Auditointi myös osoitti, että meilläkin on vielä paljon tehtävää.  

Auditointi toi esille, että myös meillä on epäasiallista kohtelua ja yksi eniten siitä palautetta antanut ryhmä olivat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat vastaajat. He kohtaavat työssään epäasiallista käytöstä usein etenkin asiakkaiden taholta. Tämä tieto haastaa meitä kaikkia sote-alan toimijoita pohtimaan syrjimättömyyttä ja työn turvallisuutta laajemmin kuin oman työyhteisön näkökulmasta.  

Yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii sitoutumista ja jatkuvaa työtä

Pitkäjänteinen DEI-työ kantaa hedelmää ja sen vaikutukset ovat merkittäviä ja kauaskantoisia. 

Auditoinnin jälkeen olemme ryhtyneet toimiin. Yhdenvertaisuuden kokemuksen parantaminen on tänä vuonna yksi strategiamme ja vastuullisuusohjelmamme tavoitteista. Haluamme myös lisätä tietoisuutta ja läpinäkyvyyttä läpi organisaation. 

Ensi syksynä käynnistämme koko konsernissamme arvostavan kohtaamisen hankkeen, jonka juuret ovat arvoissamme: kunnioitamme moninaisuutta ja kohtaamme ihmiset yhdenvertaisina. Kun jokainen työntekijä tuntee tulevansa arvostetuksi, kohdatuksi ja kunnioitetuksi, vahvistaa se yhteisöllisyyden tunnetta, joka heijastuu koko organisaation toimintaan. 

Työmme ei ole vielä valmis

Esihenkilöpäivän puhunut nuori toivoi, että erilaisuus nähtäisiin rikkautena, ettei itseään tarvitsisi peittää tai pienentää toivottuun muottiin sopivaksi. Toiveessa on kyse yhdestä elämän perusasiasta: nähdyksi ja kuulluksi tuleminen omana itsenään on kaiken olemisen perusta.  

Pride on meille muistutus siitä, että vaikka olemme ottaneet merkittäviä askelia kohti yhdenvertaisuutta, työmme ei ole vielä valmis. Pride juhlistaa moninaisuutta, mutta ennen kaikkea se on protesti ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta – muistutus siitä, että jokainen ihminen ansaitsee tulla kohdatuksi arvokkaasti ja kunnioittavasti. Meidän on jatkettava kamppailua syrjintää vastaan, puolustettava ihmisoikeuksia ja varmistettava, että jokaisella on mahdollisuus elää avoimesti ja turvallisesti.  

Kirjoittaja Mari Rautiainen työskentelee Diakonissalaitoksen konsernin henkilöstöjohtajana. 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: