Diakonissalaitos on jälleen Helsinki Priden virallinen kumppani

13.5.2024

Ihmisarvo ja ihmisten arvostava sekä yhdenvertainen kohtaaminen ovat Diakonissalaitoksen työn ytimessä. Konsernissa syksyllä 2023 toteutetussa DEI-auditoinnissa tunnistimme osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kehittämisen teemoja, joiden edistämistä jatketaan kuluvan vuoden aikana. Olemme aktiivisesti mukana Helsinki Pridessa jo kuudetta vuotta peräkkäin ja Pride-tapahtumat näkyvät myös toimipisteissämme kautta maan. 

Lähikuva sateenkaaren värisestä banderollista, jossa Diakonissalaitoksen logo.

Diakonissalaitos on aktiivisesti mukana Helsinki Pridessa jo kuudetta vuotta peräkkäin.

Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma, jonka teemana on tänä vuonna Rauha ja toivo. Molemmat ovat suuria ja monisyisiä käsitteitä, mutta yksinkertaisimmillaan, jokapäiväisessä arjessa ne voivat tarkoittaa esimerkiksi rauhaa olla oma itsensä omalla tavallaan sekä toivoa kaikille oikeudenmukaisemmasta huomisesta.  

Ihmisarvo ja ihmisten arvostava sekä yhdenvertainen kohtaaminen ovat Diakonissalaitoksen toiminnan ytimessä.  

“Monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen liittyvä työ ei tarkoita projektiluontoisia tempauksia, vaan hyvää, toimivaa arkea: kuulluksi tulemista, hyväksyntää ja jokaisen tavoittavaa viestintää”, Diakonissalaitoksen konsernin henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen sanoo. 

Diakonissalaitoksen omistama Rinnekodit on Suomen neljänneksi suurin sosiaalipalveluja tarjoava yritys.  

“Kohtaamme haastavia vuorovaikutustilanteita työssämme usein, niin asiakkaiden, omaisten, kuin työyhteisön sisäisissä suhteissa. Käynnistämme syksyllä arvostavan kohtaamisen valmennuksen koko työyhteisössä, sillä kaikki ansaitsevat turvallisen ja arvostavan yhteisön, johon on tervetullut sellaisena kuin on.” 

Kohti yhdenvertaisempaa ja monimuotoisempaa työyhteisöä DEI-auditoinnin avulla

Syksyllä 2023 Diakonissalaitoksella toteutettiin DEI-auditointi, jonka tavoitteena oli saada ymmärrystä siitä, miten yhdenvertaisuutta voitaisiin tulevaisuudessa edistää entistä paremmin. DEI tulee sanoista diversity (monimuotoisuus), equality (yhdenvertaisuus) ja inclusion (osallisuus). 

DEI-auditoinnissa yhteisiksi konsernitason kehittämisen teemoiksi tunnistettiin muun muassa tietoisuuden lisääminen monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta koskevissa linjauksissa ja ohjeistuksissa sekä epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy ja puuttumisen mekanismien vahvistaminen. Monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistämistä jatketaan työyhteisössä aktiivisesti tulevan vuoden aikana.  

Diakonissalaitoksen konsernin henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen korostaa Pride-tapahtumiin osallistumisen tärkeyttä: 

“Ne ovat meille tapa osoittaa tukea meille tärkeille arvoille ja edistää niiden toteutumista yhteiskunnassa.” 

Pride-tapahtumat Diakonissalaitoksella

Juhlistamme Pride-kuukauden starttia perinteisellä lipunnostolla Alppikadun korttelissamme Helsingin Kalliossa torstaina 6.6. kello 13–14 minkä jälkeen sateenkaarilippu liehuu korttelin yllä koko kesäkuun ajan. Kutsumme mukaan tilaisuuteen niin työntekijät, asiakkaat kuin naapuritkin ja kannustamme myös yksiköitämme kautta maan järjestämään omaa sateenkaarevaa ohjelmaa.  

Pride-kuukausi huipentuu lauantaina 29.6. Helsinki Pride -kulkueeseen. Diakonissalaitoksen kävelyblokissa yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden, ihmisoikeuksien ja rakkauden puolesta marssii huikea 50 hengen joukko. 

Yksikkömme kautta maan ovat mukana myös valtakunnallisissa Pride-tapahtumissa:

  • Kuopio Pride 8.6. 
  • Hämeenkyrö Pride 14.6. 
  • Manse Pride 15.6. 
  • Rinnekotien Espoon Lakiston yksiköt järjestävät oman Pride-tapahtuman kesäkuussa 
  • Oulu Pride 3.8. 
  • Turku Pride 31.8. 
  • Jyväskylä Pride 2.9. 

Logo, jossa teksti: Helsinki Pride Support Partner 2024

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: