Uusi Näkymättömät-ohjelma syventyy yhteiskunnan ydinongelmiin – osallisuuden puuttuminen tulee kalliiksi

30.5.2024

STEA-rahoitteinen Näkymättömät-ohjelma on käynnistynyt keväällä 2024. Kolmevuotisen ohjelman tarkoituksena on nostaa esiin yhteiskunnassa piiloon jääviä ilmiöitä ja ääniä.

Näkymättömät.

Näkymättömät-ohjelman 15 hankkeen pioneerityö tekee näkyväksi yhteiskunnassa toistaiseksi näkymättömissä olevia teemoja eri puolilla Suomea. Ohjelma edistää osallisuutta muun muassa yksinäisyyden, sosiaalisen vetäytymisen, yksinhuoltajuuden ja eläköitymisen teemojen kautta. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja sen myötä hyvinvointia yhteiskunnassa.

“Tämänhetkisessä päätöksenteossa puhuu raha ja talousnäkökulma. Osallisuuden puuttuminen tulee kalliiksi yhteiskunnalle”, painottaa Näkymättömät-ohjelman johtaja Heidi Rosbäck Diakonissalaitokselta.

Säästöt osallisuuden edistämisessä tarkoittavat kalliimpaa hintalappua osattomuuden lieveilmiöiden ja syrjäytymisen kannalta. Osallisuuden puuttuminen arjessa on moninainen kysymys syrjäytymisestä itsetuhoisuuteen, yksinäisyyteen ja köyhyyteen.

“Me yhteiskuntana maksamme kovan hinnan, kun ihminen hakee kuulumisen ja merkityksellisyyden tunnetta katujengistä, radikalisoitumalla tai toimimalla yhteiskunnan kannalta ei-toivottujen arvojen pohjalta”, Heidi Rosbäck avaa.

Näkymättömät-ohjelma on erityisen ajankohtainen käynnissä olevien hyvinvointiyhteiskunnan murrosten vuoksi.

“Haastavissakin elämäntilanteissa voi kokea osallisuutta, joka taas lisää hyvinvointia. Kun yksi ihminen löytää yhteisön ja kiinnittyy siihen, voi hän helpommin tarjota kokemuksen myös seuraavalle sitä tarvitsevalle.”

Ohjelma pyrkii ilmiöiden, ihmisyyden ja osallisuuden nähdyksi tulemiseen silloin, kun sille on tarvetta.

“On täysin ok olla omaehtoisesti näkymättömissä. Mutta jos jää näkymättömiin niin, että kokee yksinäisyyttä ja syrjäytyy, on erityisen tärkeä tulla itselle sopivan yhteisön silmin nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi”, Heidi Rosbäck kiteyttää.

 

Näkymättömät-ohjelma

  • Näkymättömät-ohjelmaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Ohjelma kestää kolme vuotta (2024–2026). Ohjelmassa toimii 15 hanketta eri puolilla Suomea.
  • Osallisuuden kokemuksen mittaamisessa hyödynnetään THL:n osallisuusindikaattoria.
  • Osallisuudella tarkoitetaan yleisesti ihmisen kokemusta omasta arvokkuudestaan, merkityksellisistä ihmissuhteistaan ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Hankkeet kehittävät etsivää työtä, yksilöllistä tukea, verkkotyötä ja ryhmä-, vertais- ja vapaaehtoistoimintaa.
  • Koordinointitiimissä työskentelee ohjelmajohtajan lisäksi asiantuntija ja viestinnän asiantuntija. Tiimiin palkataan myös tutkija. Hankkeen koordinoinnista vastaa Diakonissalaitos.

 

Lisätietoa

Yhteystiedot

Heidi Rosbäck, ohjelmajohtaja, heidi.rosback@hdl.fi, 050 563 8610
Tuuli Shinyella, asiantuntija, tuuli.shinyella@hdl.fi, 050 411 9449
Siiri Pohjoinen, viestinnän asiantuntija, siiri.pohjoinen@hdl.fi, 050 438 4349

Kaksi henkilöä istuu ja yksi seisoo rappusissa.

Näkymättömät-ohjelman tiimin muodostavat projektijohtaja Heidi Rosbäck, asiantuntija Tuuli Shinyella ja viestinnän asiantuntija Siiri Pohjoinen. Kuva: Kiira Suoranta.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: