Näkymättömät-ohjelma

15 hanketta edistää eri kohderyhmien osallisuutta käytännön työssä eri puolilla Suomea. Diakonissalaitos toimii koordinaattorina.

Logo.

Näkymättömät-ohjelma on STEAn (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittama kokonaisuus, joka pyrkii tekemään yhteiskunnan piilossa olevia ilmiöitä, ihmisiä ja osallisuuden tarpeita näkyviksi. Ohjelma pyrkii tavoittamaan haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, joiden osallisuudesta ei vielä tiedetä riittävästi.

Avustusohjelma edistää sosiaalista hyvinvointia

Avustusohjelma keskittyy kohderyhmien sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaalinen hyvinvointi tarkoittaa esimerkiksi osallisuuden, kuulumisen ja kiinnittymisen vahvistumista lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa, sosiaalisten suhteiden ja verkostojen vahvistumista ja oman merkityksellisyyden kokemuksen vahvistumista.

Näkymättömät-ohjelma tarjoaa ammattilaisille ja päättäjille tietoa näkymättömien ilmiöiden ja väestöryhmien osallisuuden

  • erityiskysymyksistä
  • etsivästä työstä
  • osallisuutta vahvistavista työskentelymenetelmistä ja
  • toimivista käytännöistä.

 

Koordinaatiohanketta hallinnoi Diakonissalaitos

Ohjelmaan kuuluu 15 hanketta, jotka edistävät eri kohderyhmien osallisuutta käytännön työssä eri puolilla Suomea. Osallisuuden kokemuksen mittaamisessa hyödynnetään THL:n osallisuusindikaattoria. Lisäksi ohjelmaan kuuluu koordinaatiohanke, jota hallinnoi Diakonissalaitos.

Koordinaatiohankkeen tiimin tehtävänä on tukea 15 hankkeen työtä ja onnistumista kohderyhmien osallisuuden vahvistamisessa ja haastavien ilmiöiden näkyväksi tekemisessä. Tiimissä työskentelee ohjelmajohtajan lisäksi asiantuntija ja viestinnän asiantuntija. Tiimiin palkataan myös tutkija.

Koordinaatiotiimi tuottaa hankkeiden kanssa kokemustietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja haastaa vallitsevia syrjäyttäviä ja osallisuuden kokemuksia heikentäviä yhteiskunnallisia rakenteita ja päätöksenteon perusteita.

Näkymättömät-ohjelman tavoitteena on tuottaa laajaa yhteiskunnallista hyötyä ja oppia myös laajemmin sitä tarvitseville. Ohjelma tekee monipuolista ja moniulotteista yhteistyötä eri sidos- ja kohderyhmien kanssa.

Hankkeet ovat aloittaneet keväällä 2024 ja jatkuvat vuoden 2026 loppuun saakka.

Seuraa meitä Instagramissa @nakymattomat_ohjelma

Hankkeet

Ajankohtaista