Opas kannustaa laajentamaan tulevaisuusvaltaa

8.5.2024

Kaikilla pitää olla mahdollisuus yhteisen tulevaisuuden ajatteluun. Mutta onko? Diakonissalaitos kehitti ketterästi kokeillen uudenlaisia menetelmiä helpottaakseen eri tavoin haavoittuvassa tilanteessa olevien ihmisten osallistumista yhteisestä tulevaisuudesta käytävään keskusteluun.

Sinisellä pohjalla kolme laatikkoa, jossa värikkäitä piirroshahmoja.

Oppaan ja materiaalit on kuvittanut Sanna Mander.

Jokaisesta tulevaisuusosallinen – näin järjestät saavutettavampia ja esteettömämpiä tulevaisuustyöpajoja -opas kannustaa ja ohjeistaa järjestämään tulevaisuuskeskusteluja tai -työpajoja.  Yhdessä asiakkaiden kanssa kokeillen kehitetyt menetelmät ja materiaalit syntyivät tarpeesta käydä tulevaisuuskeskustelua sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät yleensä tällaiseen keskusteluun osallistu, tai joilla on erityisiä haasteita esimerkiksi puheen tuottamisen tai keskittymisen kanssa.

”Aloitimme Diakonissalaitoksella oman tulevaisuustyömme reilu vuosi sitten, ja huomasimme nopeasti, että tulevaisuus ja siitä keskusteleminen synnyttää toivoa”, kertoo projektipäällikkö Maiju Lehto.

Vaikka Diakonissalaitoksen omissa tulevaisuustyöpajoissa ja -keskusteluissa panostettiin esimerkiksi mahdollisimman helppoon kieleen ja fyysiseen esteettömyyteen, menetelmien ja materiaalien kehittämisen tarve oli ilmeinen. Syntyi Sitran rahoittama pilottihanke, jonka tavoitteena oli laajentaa tulevaisuusvaltaa kehittämällä monenlaisille ihmisille sopivia tapoja käydä keskustelua tulevaisuudesta.

”Seuraavaksi haastamme muut organisaatiot mukaan”

Kehittämistyötä tehtiin yhdessä Rinnekotien asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Työpajoja järjestettiin muun muassa autismikirjon henkilöiden ja kehitysvammaisten toimintakeskuksissa, vammaisten asumisyksikössä, korvaushoitoyksikössä, avohuumehoidon yksikössä sekä pitkäaikaisasunnottomien tuetun asumisen yksiköissä ja hätämajoituksessa.

”Henkilöstö ja osallistujat ottivat kehittämistyön vastaan valtavalla innostuksella. Pelkästään tulevaisuustyöpajaan osallistuminen oli monelle arvokas ensimmäinen kosketus tämän tyyppiseen keskusteluun”, sanoo Lehto.

Nyt päättyneessä hankkeessa syntyi tärkeitä välineitä kaikille tulevaisuusvallan laajentajille.

”Jatkamme itse tulevaisuustyötämme sekä asiakkaidemme että henkilöstömme kanssa, mutta nyt on aika jakaa oppimme myös muille. Haastamme muut organisaatiot mukaan laajentamaan tulevaisuudesta keskustelevien ja sitä rakentavien joukkoa. Tulevaisuudesta keskustelemista ei voi jättää pelkästään asiantuntijoiden vastuulle”, Maiju Lehto sanoo.

Lataa opas: Jokaisesta tulevaisuusosallinen

 

Diakonissalaitoksen tulevaisuustyö

Diakonissalaitoksen asiakkailla on tarjottavanaan tulevaisuuteen arvokkaita näkökulmia, jotka usein jäävät kuulematta. Ilmiöasema-työssä keräämme näitä näkökulmia asiakkailtamme ja viemme niitä päättäjille, laajemmin suomalaiseen tulevaisuuskeskusteluun sekä myös Diakonissalaitoksen oman työn suunnitteluun. Tavoitteena on, että tämä työ laajentaa suomalaista tulevaisuusvaltaa koskemaan suurempia joukkoja. Tulevaisuusvallalla viitataan siihen, kenen ääni tulevaisuuskeskustelussa tulee kuulluksi, ja kuka tulevaisuuteen saa vaikuttaa.

Lue lisää: https://www.hdl.fi/tulevaisuustyö

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: