Politiikka tuotiin nuorten luokse

2.11.2022

Vamos-nuoret ja europarlamentaarikot keskustelivat nuorten mielenterveydestä

Eurodiakonia ja Diakonissalaitos järjestivät nuorille matalan kynnyksen mahdollisuuden keskustella suomalaisten europarlamentaarikkojen, Alviina Alametsän ja Silvia Modigin kanssa videoyhteyden välityksellä. Aiheena tilaisuudessa oli nuorten mielenterveys. Vamoksen nuorille järjestettiin mahdollisuus osallistua tilaisuuteen yhdessä Vamoksen toimipisteiltä. Tilaisuus oli vuorovaikutteinen, ja kysymyksiä esitettiin puolin ja toisin.

“Oli mielenkiintoista käydä keskustelua meppien kanssa. Tuli tunne, että omat ajatukset tulivat kuulluksi.” totesi yksi tilaisuuteen osallistunut nuori, Taru Rantala tilaisuuden jälkeen. ”Meppien henkilökohtaisia uratarinoita oli kiva kuulla, ja koko politiikka-ala tuli itselle lähemmäksi. Tuli tunne, että kenellä tahansa nuorella on taustastaan riippumatta mahdollisuus päästä mukaan vaikuttamaan yhteiskunnan asioihin.”

Tällä viikolla vietetään politiikkaviikkoa, jonka tavoitteena on tuoda politiikkaa lähemmäs nuoria. Se on myös nuorten mielestä tärkeää. ”Vaikuttamisen eri muodoista voisi puhua kouluissa enemmänkin”, pohti tilaisuuteen osallistunut toinen nuori, Sami Mustakallio. ”Monelle nuorelle meppien toiminta tuntui olevan melko vieras aihe ennen tätä tilaisuutta.”

Lisää rahaa ja palvelut lähemmäs nuoria!

Nuoret halusivat tietää, miten nuorille suunnattuja mielenterveyspalveluja voitaisiin kehittää, jotta ne olisivat riittävät. Ensimmäiseksi esiin nostettiin rahoitus. Silvia Modigin mielestä mielenterveyspalveluihin tulisi satsata huomattavasti enemmän. ”Tällä hetkellä EU-tasolla kaikesta terveydenhuollon tutkimukseen liittyvästä rahoituksesta vain 1 % menee mielenterveyteen. EU:n tulisi taata ihmisoikeudet kaikille, ja palveluiden saaminen on juuri tätä!”

”Suomessa 50 % ei saa apua mielenterveyteen”, jatkoi Alviina Alametsä. “Yksi haaste on palveluihin hakeutuminen. Etenkin vaikeassa tilanteessa ihmisen on vaikea hakea apua. Tätä pitäisi helpottaa siten, että palvelujen pitäisi tulla ihmisten luokse.”

Lisää tietoa mielenterveydestä

Tilaisuudessa myös europarlamentaarikot pääsivät kysymään nuorilta ja Alviina halusikin kysyä, mitkä asiat nuoret näkevät olevan mielenterveyden haasteiden juurisyitä ja ratkaisuja. Nuorten vastauksissa korostui palveluiden saatavuus sekä tiedon lisääminen ennaltaehkäisevänä toimena.

Nuoret olivat samaa mieltä siitä, että palveluiden pitäisi jalkautua sinne, missä nuoret ovat, esimerkiksi kouluihin.

”Tilanne annetaan mennä liian pahaksi, ennen kuin siihen tarjotaan apua”, totesi eräs nuorista ja jatkoi: ”Mielenterveydestä tulisi olla tarjolla enemmän tietoa esimerkiksi kouluissa.”

Koulujen rooli mielenterveystiedon lisäämisessä nousi esille myös Nuorten ohjelman järjestämällä kiertueella, jossa tavattiin 140 haavoittuvassa asemassa olevaa nuorta ympäri Suomea. Nuoret itse toivoivat, että esimerkiksi tunnetaitokasvatukseen panostettaisiin. Lisäksi he näkivät tarpeelliseksi tietää jo etukäteen, mistä apua voisi hakea, mikäli sellainen tilanne tulee. Toisaalta paras olisi, jos apua ei tarvisisi etsiä, vaan sitä olisi tarjolla siellä, missä nuoret ovat.

Mikä on Nuorten ohjelma ja sen tavoitteet?

Nuorten ohjelma on Diakonissalaitoksen käynnistämä ohjelma (2022-2024), jolla haluamme saada kestävän muutoksen palveluiden rakentamisessa ja nuorten toimijuuden vahvistamisessa. Nuorten ohjelman tavoitteena on vaikuttaa siten, että haavoittuvassa asemassa olevien nuorten omat kokemukset ja tarpeet tulevat esille yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös synnyttää uusia nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä kumppanuuksia ja ratkaisuja. 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: