Radikalisaatiosta voi kirjoittaa rauhallisesti

28.6.2021

Mitä ovat väkivaltainen radikalisoituminen tai ekstremismi Suomessa? Kuka radikalisoituu? Voiko väkivaltaisista ajatuksista ja yhteisöistä peruuttaa enää takaisin? Miten Suomessa ennaltaehkäistään Turun puukotusten kaltaisia, yhteiskuntaa laajasti järkyttäviä tapahtumia? Mitä viranomaiset tekevät, entä mikä on järjestöjen rooli? Diakonissalaitoksen Exit-tiimin kirjoitus avaa monisyistä aihetta.

Huppupäinen ihminen nojaa seinään.

Väkivaltaisesta aatemaailmasta ja toiminnasta irtautuvien tukeminen hanketoiminnan avulla auttaa ennaltaehkäisemään väkivaltaa. Kuva: Warren Wong, Unsplash.com

Turun puukotus, Utøyan joukkomurha ja New Yorkin kaksoistornien tuho ovat kaikki väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnettuja seurauksia. Ne ovat myös raadollisia esimerkkejä siitä, kuinka radikalisoituminen vahingoittaa sivullisia, horjuttaa laajasti turvallisuudentunnetta sekä yhteiskuntarauhaa. Väkivaltainen radikalisoituminen on suhteellisen pientä joukkoa koskettava yhteiskunnallinen haaste. Se kuitenkin voi koskettaa monenlaisissa tilanteissa – ja jättää ymmälleen.

Voiko ääriliikkeestä peruuttaa takaisin osaksi tervettä yhteisöä?

Suomessa ja maailmalla tehdään systemaattisesti työtä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseksi. Väkivaltaisista ajatuksista on mahdollista peruuttaa osaksi rauhallista elämää, ja tähän tukea tarjoaa esimerkiksi Diakonissalaitoksen Exit-toiminta.

Exit-työllä tarkoitetaan kokonaisvaltaista tukea, jolla väkivaltaisesti radikalisoitunutta henkilöä autetaan irtautumaan väkivaltaisesta ääriliikkeistä sekä ääriympäristöistä ja uudelleen integroitumaan yhteiskuntaan. Väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta irtautuvien tukeminen on mielekäs tapa ennaltaehkäistä väkivaltaa ja lisätä turvallisuutta. Tie on pitkä, mutta apua on saatavana.

Miksi ihminen radikalisoituu?

Radikalisoitumisen taustalla voi usein olla trauma tai traumaattinen kokemus, jonka seurauksena ihminen tyypillisesti menettää perusluottamuksensa muihin ihmisiin. Epäluottamus ja pelko sekä ulkopuolisuuden kokemus etäännyttävät ihmisiä radikalisoitumisen alakulttuureihin.

Exit-toiminta on suunnattu sekä poliittisista että uskonnollisista ääriliikkeistä irtautumaan pyrkiville ihmisiä. Nämä väkivaltaisen ääriajattelun eri muodot aatteellisista eroistaan huolimatta vahvistavat toinen toisiaan.

Välittäminen ja huoli tuovat Exit-työn pariin

Läheisten, ystävien, viranomaisten tai henkilön oma huoli tuo yleensä ihmisen Exit-toiminnan piiriin.

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Ihmisen oma motivaatio auttaa muutoksen toteutumisessa sekä siinä, että irtautuminen voi olla aito ja kestävä. Jokainen irrottautumisprosessi on erilainen ja yksilöllinen. Siihen vaikuttavat henkilön kokemukset, tausta ja hyvinvointi.

Kun henkilö luopuu jostain itselleen merkittävästä, joutuu hän myös tekemään tiliä menneisyytensä kanssa. Tämä ei ole välttämättä helppoa, ei myöskään irtautujan lähipiirille.  Lähipiiri otetaan mahdollisuuksien mukaan tukemaan irtautujan muutosprosessia.

Rangaistuksia ja kuria hyysäämisen sijaan?

Väkivaltaisesti radikalisoituneen ja yhteiskuntaan vihamielisesti suhtautuvan ääriliikkeen kannattajan näkökulmasta viranomaiset eivät kaikissa tapauksissa ole toivottu yhteistyötaho ja luottamuksellinen tuen antaja. Suomalaisen Exit-työn malliin kuuluukin tiivis yhteistyö viranomaisten, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Järjestöpohjainen Exit-toiminta antaa oman panoksensa ja kulkee rinnalla sekä tukee muutosta kohti väkivallatonta ja rikoksetonta tulevaisuutta.

Exit tukee väkivaltaisesti radikalisoitunutta henkilöä tiellä kohti vähemmän mustavalkoista maailmanselitystä ja uusia tapoja kokea itsensä arvostetuksi osaksi yhteiskuntaa. Väkivaltaisesti radikalisoituneelle henkilölle mahdollisesti kuuluvista rangaistuksista ja välittömien turvallisuusuhkien torjunnasta vastaavat viranomaiset. Sitä eivät tee Diakonissalaitoksen kaltaiset järjestötoimijat.

Rauhallisesti radikalisaatiosta -tekstin on kirjoittanut Diakonissalaitoksen Exit-tiimi.

Koetko, että sinulle tai läheisellesi olisi apua Exit-toiminnasta?  Linkki palveluun:  Exit on vaihtoehto vihalle

Haluatko lukea lisää Exit 2020 -hankkeesta? Linkki hankesivulle: Exit

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston logo.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: