EXIT-hanke

EXIT-toiminta tukee irtautumista väkivaltaisista liikkeistä ja aatemaailmasta.

Väkivaltaisen ekstremismin havaitsemiseksi ja siihen puuttumiseksi on olemassa toimivia keinoja. Väkivaltaisesta aatemaailmasta ja toiminnasta irtautuvien tukeminen hanketoiminnan avulla auttaa ennaltaehkäisemään väkivaltaa.

EXIT tarjoaa:

  • Tukea väkivaltaisesta aatemaailmasta ja väkivaltaisista ääriliikkeistä irtautumiseen.
  • Tuemme motivoituneita henkilöitä hanketoiminnan avulla irtautumaan väkivaltaisesta toiminnasta ja toimintamalleista.
  • Autamme kiinnittymään osaksi yhteiskuntaa.
  • Kehitämme toimivia, tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä toiminnan tueksi.
  • Kokeilemme ja kehitämme keinoja tukea irrottautumista yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten järjestöt, viranomaiset ja yhteisöt, kanssa.
  • Kokoamme uutta tietoa, neuvomme, saatamme yhteen sekä koulutamme väkivaltaisen ekstremismin parissa työskenteleviä ja sitä työssään mahdollisesti kohtaavia tahoja. Jaamme väkivaltaista aatemaailmaa ja väkivaltaisten ääriliikkeitä koskevaa ajankohtaista tietoa ja ymmärrystä yhteistyökumppaneidemme kanssa tukeaksemme muutosta kohti yksilön väkivallatonta, turvallista ja rikoksetonta elämäntapaa.

Asiakasohjaus

Hankkeen asiakkaaksi ohjaudutaan ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Arvioimme, onko kyseessä EXIT-työn tarve ja ohjaamme asiakkaan tarvittaessa eteenpäin sopivamman palvelun pariin.

Kumppanit

Amal ry
Nuorten Muslimien Foorumi ry
Turvallinen Oulu -hanke
Rikosseuraamuslaitos

Exit 2020 Rikollisjärjestöistä pois haluavien ja ulkomailta sotimasta palaavien väkivaltaisten henkilöiden tukeminen -hanketta rahoittaa EUSA ISF-P Sisäisen turvallisuuden rahasto.

Yhteystiedot

exit@hdl.fi
puh. 050 308 8912

Hankkeesta selkokielellä

Läs mera om Exit på svenska

Read more about Exit in English

Exit-hankkeen tietosuojaseloste.

Yhteiskuntamme keskeinen turvallisuushaaste on eriarvoistumiskehitys. Yhtenä osatekijänä turvallisuuteen vaikuttaa myös väkivaltainen ekstremismi. Vaikka kyse ei ole laajasta ilmiöstä on se osa yhteiskuntamme todellisuutta. Asian saama mediahuomio on runsasta.  Aiheeseen liittyy voimakkaita tunteita ja mielipiteitä, jotka voivat lisätä turvattomuuden tunnetta.

Väkivaltainen aatemaailma ja toiminta ovat uhka turvallisuudelle, hyvinvoinnille, demokratialle sekä ihmisoikeuksille. Väkivaltainen aatemaailma heikentää ihmisten turvallisuuden tunnetta ja luottamusta toisiinsa sekä yhteiskunnan toimivuuteen. Väkivaltainen aatemaailma kiistää toisten ihmisarvon ja demokraattisen päätöksenteon. EXIT hakee ratkaisuja tähän ilmiöön ja väkivaltaisesta aatemaailmasta irrottautumiseen.

Väkivaltaista aatemaailma ja toimintaa oikeutetaan sekä ideologisin, maailmankatsomuksellisin ja uskonnollisin perusteluin. Nämä erilaiset väkivaltaisen aatemaailman ja toiminnan muodot myös vahvistavat uhkakuvia ja lisäävät polarisaatiota yhteiskunnassa. Ilmiö on rajat ylittävä ja yhteinen kaikkialla maailmassa.

 

Väkivaltainen aatemaailma ja toiminta uhkaavat avointa ja demokraattista yhteiskuntaa sekä kaikkien ihmisten yhtäläistä ihmisarvoa. Väkivaltaiseen aatemaailmaan liittyviä väkivaltatekoja voidaan ennaltaehkäistä luotettavalla, ammattitaitoisella ja oikein kohdennetulla monialaisella yhteistyöllä.