Exit-toiminta

Exit-toiminta tukee irtautumista väkivaltaisista liikkeistä ja aatemaailmasta.

Logo EU:n rahoittama.

Väkivaltaisen ekstremismin havaitsemiseksi ja siihen puuttumiseksi on olemassa toimivia keinoja. Väkivaltaisesta aatemaailmasta ja toiminnasta irtautuvien tukeminen  auttaa ennaltaehkäisemään väkivaltaa.

Exit tarjoaa:

  • Tukea väkivaltaisesta aatemaailmasta ja väkivaltaisista ääriliikkeistä irtautumiseen.
  • Tuemme motivoituneita henkilöitä irtautumaan väkivaltaisesta toiminnasta ja toimintamalleista.
  • Autamme kiinnittymään osaksi yhteiskuntaa.
  • Kehitämme toimivia, tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä toiminnan tueksi.
  • Kokeilemme ja kehitämme keinoja tukea irrottautumista muiden järjestöjen, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
  • Kokoamme uutta tietoa, neuvomme, saatamme yhteen sekä koulutamme väkivaltaisen ekstremismin parissa työskenteleviä ja sitä työssään mahdollisesti kohtaavia tahoja.
  • Jaamme väkivaltaista aatemaailmaa ja väkivaltaisten ääriliikkeitä koskevaa ajankohtaista tietoa ja ymmärrystä yhteistyökumppaneidemme kanssa tukeaksemme muutosta kohti yksilön väkivallatonta, turvallista ja rikoksetonta elämäntapaa.

Asiakasohjaus

Diakonissalaitoksen Exit-toimintaan ohjaudutaan ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Arvioimme yhdessä, onko kyseessä Exit-työn tarve ja ohjaamme asiakkaan tarvittaessa eteenpäin sopivamman palvelun pariin.

Oletko huolissasi omasta tai läheisesi suhteesta väkivaltaiseen aatemaailmaan tai ääriliikkeeseen? Lue lisää: Exit – irti ääriajattelusta

Ota yhteyttä

Sähköpostitse:exit@hdl.fi
Puhelimitse/Whatsappilla: 050 308 8912

Lue lisää selkokielellä

Läs mera på svenska

Read more in English

Exit-toiminnan tietosuojaseloste (pdf).

Lisätietoa

Yhteiskuntamme keskeinen turvallisuushaaste on eriarvoistumiskehitys. Yhtenä osatekijänä turvallisuuteen vaikuttaa myös väkivaltainen ekstremismi. Vaikka kyse ei ole laajasta ilmiöstä on se osa yhteiskuntamme todellisuutta. Asian saama mediahuomio voi ajoittain olla runsasta.  Aiheeseen liittyy voimakkaita tunteita ja mielipiteitä, jotka voivat lisätä turvattomuuden tunnetta.

Väkivaltainen aatemaailma ja toiminta ovat uhka turvallisuudelle, hyvinvoinnille, demokratialle sekä ihmisoikeuksille. Väkivaltainen aatemaailma heikentää ihmisten turvallisuuden tunnetta ja luottamusta toisiinsa sekä yhteiskunnan toimivuuteen. Väkivaltainen aatemaailma kiistää toisten ihmisarvon ja demokraattisen päätöksenteon. Exit-toiminta hakee ratkaisuja tähän ilmiöön ja väkivaltaisesta aatemaailmasta irrottautumiseen.

Väkivaltaista aatemaailma ja toimintaa oikeutetaan sekä ideologisin, maailmankatsomuksellisin ja uskonnollisin perusteluin. Nämä erilaiset väkivaltaisen aatemaailman ja toiminnan muodot myös vahvistavat uhkakuvia ja lisäävät polarisaatiota yhteiskunnassa. Ilmiö on rajat ylittävä ja yhteinen kaikkialla maailmassa.

 

Väkivaltainen aatemaailma ja toiminta uhkaavat avointa ja demokraattista yhteiskuntaa sekä kaikkien ihmisten yhtäläistä ihmisarvoa. Väkivaltaiseen aatemaailmaan liittyviä väkivaltatekoja voidaan ennaltaehkäistä luotettavalla, ammattitaitoisella ja oikein kohdennetulla monialaisella yhteistyöllä.

Tietopankki: väkivaltaiseen radikalisaatioon liittyviä julkaisuja