Ruohonjuuritason työ rakentaa kestävää rauhaa

27.3.2023

– Me autamme sodasta kärsineitä ihmisiä. Monilta on kuollut perheenjäseniä, vaimot ovat jääneet leskiksi, jotkut ovat menettäneet myös omaisuutta. Me menemme heidän luokseen, tuemme heitä ja viemme samalla rauhan viestiä, kertoo Margaret Barsaba, Etelä-Sudanin pääkaupungissa Jubassa toimivan Women of Faith -naisverkoston puheenjohtaja.

Nainen, jolla on värikäs puku ja samansävyinen hattu.

– Vertaissovittelijat rakentavat sovintoa yhteisöissä niiden sisältä käsin, kertoo Margaret Barsaba. Diakonissalaitos tukee Women of Faith -järjestöä sovittelijoiden kouluttamisessa. Tärkeää on etenkin tarjota sovittelijoille työkaluja psykososiaalisen tuen tarjoamiseen.

Rauhanrakennuksessa on viime vuosina ymmärretty entistä paremmin yhteisöjen sisältä ja ihmisten lähellä tehtävän käytännön sovinnon työn merkitys. Monien mielikuvissa sovintoa rakentavat ulkopuoliset, neutraalit rauhanneuvottelijat, jotka saapuvat konfliktialueelle ja lähes taianomaisella osaamisellaan purkavat yhteisöjen jännitteitä. Sovintoa ei kuitenkaan voi pakottaa, vaan yhteisöjen tervehtyminen vaatii pitkäjänteistä ja arkista työtä. Siksi Diakonissalaitos panostaa yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa niin sanottujen vertaissovittelijoiden (insider reconciler) työn tukemiseen.

Vertaissovittelijat ovat tukea tarvitsevien yhteisöjen jäseniä, jotka ovat syystä tai toisesta sellaisessa asemassa, että kykenevät auttamaan muita. Afrikassa tällaiset henkilöt toimivat usein uskonnollisten yhteisöjen piirissä – kuten Margaret Barsaba.

– Uskonnolliset johtajat ovat tärkeässä asemassa, sillä he ovat tottuneet kuuntelemaan ihmisten huolia ja vastaamaan pyyntöihin. Mutta myös he tarvitsevat psykososiaalista tukea traumoistaan selviämiseksi, ovathan he itsekin kärsineet yhteisöään kohdanneesta väkivallasta, Barsaba selittää.

Afrikan uskonnolliset johtajat yhdessä rauhan asialla

Barsaba kuuluu Women of Faith -järjestön lisäksi Etelä-Sudanin uskontojenväliseen neuvostoon (Inter-Religious Council of South Sudan), joka toimii rauhantyötä tukevan Afrikan uskonnollisten johtajien neuvoston alaisuudessa (ACRL eli The African Council for Religious Leaders – Religions for Peace). Diakonissalaitos tukee näiden verkostojen toimintaa kehitysyhteistyöohjelmansa kautta.

Tuen avulla vahvistetaan vertaissovittelijoiden osaamista sovinnon rakentamisessa, psykososiaalisen tuen tarjoamisessa ja yhteisöjen tervehdyttämisessä (social healing).

– Esimerkiksi täällä Etelä-Sudanissa käytämme apuna lauseita Raamatusta ja muslimijohtajien tapauksessa Koraanista. Ne auttavat rakentamaan yhteyttä uskonnollisiin johtajiin ja ymmärtämään traumojen käsittelyn merkitystä, Barsaba sanoo.

Barsaba kertoo, että yhteensä rauhan- ja sovinnontyön koulutusta on saanut heidän kauttaan jo lähes 100 ihmistä Etelä-Sudanissa. Kaikki eivät suinkaan ole uskonnollisia johtajia, vaan koulutusta ovat saaneet naiset ja nuoret, joiden merkitystä vertaissovittelijoina Diakonissalaitos ja Afrikan uskonnollisten johtajien neuvosto haluavat erityisesti vahvistaa.

Barsaba on tehnyt työuransa opettajana. Hän kertookin, että opettajat ovat yksi tärkeä kohderyhmä heidän työssään.

– Opettajien kautta pääsemme auttamaan lapsia. Jotkut heikoista kotioloista tulevat ja traumatisoituneet lapset aiheuttavat ongelmia koulussa. Jos opettajilla on ymmärrystä traumojen käsittelystä ja sovinnon rakentamisesta, näihin ongelmiin voidaan tarttua oikealla tavalla.

Ihmisten arkisiin huoliin on vastattava ensin

Barsaban järjestö toimii Jubassa, missä he jalkautuvat eri kaupunginosiin. Niissä asuu monentaustaisia ihmisiä, niin kristittyjä ja muslimeja kuin uskonnottomiakin, ja Barsaba korostaa, että he kohtelevat kaikkia tasa-arvoisesti. Työtä tehdään ihmisten ehdoilla, käytännössä se on usein neuvontaa ja ratkaisujen etsimistä arkisiin ongelmiin.

– Voimme tarjota hengellistä tukea ja antaa neuvoja, mutta he tarvitsevat myös konkreettista apua. Kun Jeesus puhui ihmisille, hän huolehti samalla näiden hyvinvoinnista ja tarjosi ruokaa. Myös täällä monet avun tarpeessa olevista ihmisistä ovat nälkäisiä. Samassa talossa voi asua yli 10 ihmistä, eikä kenelläkään ole palkkatyötä, Barsaba kuvailee.

Koska Barsaban edustama järjestö keskittyy naisiin ja lapsiin, he työskentelevät esimerkiksi perheväkivallan ja seksuaalisen väkivallan vähentämiseksi.

– Olemme kiertäneet ovelta ovelle puhumassa aiheesta ja tarjoamassa psykososiaalista tukea. Jos miehellä ja vaimolla on riitaa, voimme puhua vaimolle ja antaa tukea. Kerromme myös äideille, miksi on tärkeää suojella lapsia; lapset voivat joutua väkivallan uhriksi, jos heidät lähetetään esimerkiksi yksin torille, Barsaba kertoo.

Barsaba kuvailee, kuinka tärkeä osa rauhan ja sovinnon tukemista on heikossa asemassa olevien ihmisten rohkaiseminen mukaan yhteisöön. Esimerkiksi raiskauksen uhreja tai mielenterveyden ongelmista kärsiviä kutsutaan mukaan ja näin vahvistetaan heidän omanarvontuntoaan. Näin he voivat saada voimaa selvitä traumaattisista kokemuksista ja ottaa elämänsä hallintaan.

– On tärkeää rohkaista etenkin nuoria tyttöjä koulutuksen pariin. Tässä apuna toimivat hyvät esimerkit, tarinat muutoksesta parempaan. Kutsumme tätä ”self-helpiksi”: jos nainen saa kauttamme taitoja ja tukea vaikkapa oman yrityksen pyörittämiseen, hän voi auttaa itseään eikä hänen tarvitse aina uudelleen palata hakemaan apua. Myöhemmin hän ehkä puolestaan auttaa muita, jotka apua tarvitsevat.

Työ jatkuu, haasteista huolimatta

Työn käytännönläheisyys korostuu myös, kun Barsabalta kysyy toiminnan haasteista ja tulevaisuuden suunnitelmista – nekin ovat hyvin konkreettisia.

– Liikkuminen on haaste, tarvitsisimme kulkuvälineitä. Apua tarvitsevat voivat soittaa meille, mutta välimatkat Jubassa ovat useita kilometrejä. Tarvittaisiin ehdottomasti myös toimisto, jonkinlainen keskus, josta ihmiset löytävät meidät ja johon ihmiset uskaltaisivat tulla! Esimerkiksi raiskauksen uhrien olisi päästävä sairaalaan tutkimuksiin 24 tunnin sisällä, joten avun hakemisen pitäisi olla helppoa, Barsaba miettii.

Väkivaltaisuudet Etelä-Sudanissa jatkuvat yhä, ja niin myös sovinnon työn tarve on jatkuva ja kasvava. Vertaissovittelijat ympäri maan tarvitsevat tukea ja koulutusta, ja Barsaba kertoo, että myös armeija on kääntynyt heidän järjestönsä puoleen traumojen käsittelyä koskevan ymmärryksen lisäämiseksi.

Women of Faith -järjestön toiminta ulottuu jatkossa myös Juban ulkopuolelle, koulutuksia ollaan järjestämässä myös Ylä-Niilin ja Bahr-el-Ghazalin osavaltioissa.

– Halumme laajentaa toimintaamme, sillä pitkään kestäneiden konfliktien takia psykososiaalisen tuen ja sovinnon osaamisen tarve on maassamme valtava, Barsaba toteaa.

Artikkelin kirjoittaja Mikko Hautakangas on sovitteluasioihin perehtynyt median ja journalismin tutkija.

Lue lisää Diakonissalaitoksen kansainvälisestä sovinnon työstä
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: