Sovinto on kestävän rauhan edellytys

 

Diakonissalaitoksen tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia, luottamusta ja sovintoa yhteisöissä, jotka toipuvat sodista tai konflikteista. Kriisien aikana syntyneet traumaattiset kokemukset estävät luottamuksen ja rauhan syntymistä yhteisön sisällä. Trauman purkaminen sovintoprosessin kautta onkin kestävän rauhan edellytys.

Nainen jonka pään suojana on sininen huivi.

Tarve sovintoprosessien kehittämiseen kansainvälisesti on suuri. Tällä hetkellä yli puolet kaikista rauhansopimuksista kaatuu ensimmäisen viiden vuoden aikana ja väkivallan kierre palaa entistä pahempana. Suurin osa YK-vetoisista rauhanprosesseista pyrkii sovintoon ilman selkeitä suuntaviivoja siitä, miten sen voisi saavuttaa.

Konfliktit uusiutuvat helposti, jos niihin haetaan vain poliittisia ja sotilaallisia ratkaisuja. Väkivaltaisuuksien jälkeen yksilöt ja yhteisöt tarvitsevat psykososiaalista tukea voidakseen selviytyä menneistä ja kyetäkseen rakentamaan uutta elämää sovussa.

Diakonissalaitoksen työ edistää sovinnon osaamista ja tukee sovintoprosesseja Afrikan sarven alueella. Rauha on vielä monessa alueen maassa hauraalla pohjalla ja levottomuuksia puhkeaa edelleen aika ajoin.

Diakonissalaitos tukee paikallisesti johdettuja sovintopyrkimyksiä ja paikallisten sovittelijoiden edellytyksiä onnistua työssään. Paikallisia sovintoprosesseja vahvistetaan myös yhdistämällä niitä kansallisiin ja kansainvälisiin prosesseihin. Erityisen tärkeää on kehittää vertaissovittelijoiden merkitystä rauhan prosesseissa.

 

Vertaissovittelijat ovat kytköksissä konfliktissa osallisina oleviin yhteisöihin ja osallistuvat rauhanprosesseihin sisältä päin. Heidän vahvuutensa nojaa heidän suhteisiinsa ja henkilökohtaiseen kokemukseen, joiden tukemana keskusteluja voidaan edistää ja luottamusta vahvistaa.

~ tutkimusprofessori Antti Pentikäinen

Lataa Reconciliation in Practice: Selected Observations about the Assumptions Informing Practices of Reconciliation -tutkimusraportti

#Sovinto-hankkeen logo.

#sovinto on Diakonissalaitoksen, Suomen Lähetysseuran ja Helsingin seurakuntayhtymän perustama ohjelma, jonka tavoitteena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina Suomessa ja maailmalla.

Lue lisää #sovinto-ohjelman kansainvälisestä työstä

Ajankohtaista: