Tositarinoita talousvaikeuksista

16.1.2023

Talousvaikeudet – niiden takana on aina ihminen, ja ihmisellä mukanaan tarina siitä, miten tähän tilanteeseen on päädytty. Taloustaitohanke julkaisee neljän videon sarjan, jossa nuoret kertovat henkilökohtaiset tarinansa suhteessa talousvaikeuksiin johtaneista syistä, rahaan liittyvistä tunteista, taloustaitojen opettelemisesta ja kohdatuksi tulemisesta.

Mies katsoo ikkunan takaa ulos.

 ”Jotkut ajattelee niin, että huonotuloisemmassa perheessä ei osattaisi taloustaitoja ollenkaan, kun taas hyvätuloisissa lapset automaattisesti oppisivat ne, mutta näin ei todellakaan ole,” kertoo 29-vuotias nuori omakohtaisista kokemuksistaan talousvaikeuksista ja niistä selviämisestä.

Talousvaikeuksiin joutumisen riskeistä on tehty paljon tutkimusta ja tunnistettu ne elämäntilanteet, jotka ennakoivat suurempaa riskiä rahankäytön ongelmiin. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että meistä kuka tahansa voi joutua ongelmiin raha-asioissa, pienesti tai suuresti.

Raha koetaan yhteiskunnassamme edelleenkin hyvin yksityiseksi asiaksi, ja erityisen yksityistä se on silloin, kun rahan kanssa on vaikeuksia. Tällainen puhumisen kulttuuri on omiaan ylläpitämään talousvaikeuksiin liittyvää stigmaa ja ongelmien kasautumista ennen avun hakemista. Mitä enemmän, luontevammin, ennakoivammin ja aikaisemmin rahasta puhutaan, sitä helpompaa on avun pyytäminen, jos raha-asioissa kohtaa vaikeuksia.

Raha on tunneasia

”Mä haluan puhua ihmisille, että kellä vaan voi olla rahan kanssa ongelmia, varsinkin, jos se on tunnepuolista, niin se lähtee helposti lapasesta.” -Nuori 22v

Talousvaikeuksiin liittyy myös paljon vaikeita tunteita, mutta pelkkä raha itsessään on myös vahvasti tunneasia, vaikka raha on perinteisesti koettu järkiasiaksi. Raha ja sen käyttö herättää lähes poikkeuksetta tunteita arkisissakin tilanteissa. Nämä tunteet ovat osa yksilöllistä rahasuhdettamme ja vaikuttavat yllättävänkin paljon siihen, miten rahaa käytämme.

Kokeile vaikka itse yksinkertaisen ajatustehtävän avulla: Mieti, mitä ostit viimeksi omilla rahoillasi, ja millaisia tunteita tilanteeseen liittyi? On helppo huomata, että tunteet kytkeytyvät rahankäyttöön melko saumattomasti, niin hyvässä kuin pahassakin. Talousvaikeuksista koettu häpeä estää myös helposti avun hakemista. Velkaantuminen ja talousvaikeudet saattavat vaikuttaa myös itsetuntoon: ”Se on vaatinut multa tosi paljon aikaa ymmärtää, että tää talouden hallinta ei määrittele mua ihmisenä.”

Taloustaitoja voi oppia

”Mä haluaisin sanoa se, että vaikka olisi rahankäytössä ongelmia, se ei poissulje sitä, etteikö voisi oppia käyttämään terveellä tavalla rahaa.” -Nuori 22v

Moni rahankäytön haasteiden kanssa painiva nuori kokee, ettei taloustaitoja ole opetettu riittävästi. Tai ehkä saadut opit ja nuoret eivät ole kohdanneet, jos ajoitus on ollut väärä. Taloustaitojen opettamisessa tärkeää olisikin tavoittaa nuoret elämän nivelvaiheissa, jolloin tarve taloustaidoille on suurin.

Taloustaidoissa, kuten muissakin taidoissa on se hyvä puoli, että niitä voi aina oppia, samaa mieltä ovat myös videolle haastatellut nuoret. Tärkeää kuitenkin on itsestä lähtevä halu parantaa omaa rahankäyttöä, kuten 22-vuotias nuori toteaa: ”Kun löytyy se halu, täytyy lähteä miettimään, mitkä ovat keinot.”

Yksin ei tarvitse jäädä

”Hyvä kohtaaminen helpotti tosi paljon, sai mun olon keveäksi ja sai mut ymmärtämään, ettei tää ole maailmanloppu, mä nousen vielä tästä.” -Nuori 26v

”Mä nään, että ratkaisun avaimena on armollisuus itseä kohtaan ja myös se, että uskaltaa ottaa sen avun, jos se on tarjolla, tai hakea sitä apua,” kertoo 26-vuotias nuori, joka oli saanut avun itselleen velkaneuvonnasta. Vaikka auttavia tahoja on, ne eivät aina tavoita nuorta. Syitä siihen on monia, kuten palvelun saatavuus, kokemus vaikeasti lähestyttävyydestä tai sijainti. Erittäin tärkeässä roolissa on myös se, miten nuori tulee kohdatuksi, tai on aikaisemmin tullut kohdatuksi. Se vaikuttaa ratkaisevasti siihen, hakeeko nuori jatkossa apua.

Taloustaitohanke julkaisee neljän videon sarjan 17.1-7.2.2023 välisenä aikana, jossa kuullaan nuorten ajatuksia ja tarinoita talousvaikeuksiin liittyen. Videoiden avulla haluamme lisätä ymmärrystä talousvaikeuksien moninaisista taustoista sekä kannustaa avoimempaan rahasta puhumisen kulttuuriin. Ja tietysti luoda toivoa parempaan huomiseen: ”Mä haluisin sanoa nuorille, jotka ovat tässä samassa tilanteessa, että tää on rankkaa kyllä, mutta menee paremmaksi koko ajan. Loppujen lopuksi pitää vaan jaksaa uskoa siihen parempaan, vaikka huonoja päiviä on.”

Kirjoittaja Eeva Piha työskentelee Taloustaitohankkeen projektipäällikkönä.

Taloustaitohankkeen videot ja lisätietoa hankkeesta

Diakonissalaitoksen ja pankkien yhteinen Taloustaitohanke opettaa oman talouden hallintaa 16-29-vuotiaille nuorille. Toiminnan mahdollistavat Danske BankNordeaOP ja Suomen Pankki.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: