Tulevaisuuden työyhteisöt -kokeilu tavoitti vuosia kotona olleita nuoria

12.10.2022

Diakonissalaitoksen ja Suomen Diakoniaopiston yhteistyössä järjestämä tutustumisjakso hyvinvointi- ja palvelualoille starttasi viime viikolla. Ensimmäiseen kuukauden mittaiseen tutustumisjaksoon valittiin yksitoista nuorta.  

Pääkaupunkiseudulla testataan uutta tapaa löytää koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville nuorille väylä työelämään sekä paikata hyvinvointi- ja palvelualojen henkilöstöpulaa. Ensimmäinen kuukauden mittainen tutustumisjakso starttasi viime viikolla. Tutustumisjakso toteutetaan monialaisessa yhteistyössä opettajan, opinto-ohjaajan ja kahden valmentajan voimin. Tutustumisjakson aikana järjestetään myös verkostovierailuja eri kouluihin ja työpaikkoihin. 

Tutustumisjakso on tuonut nuorten arkeen rutiinia 

Ensimmäiseen tutustumisjaksoon valittiin yhteensä yksitoista nuorta, jotka ovat olleet työn ja koulutuksen ulkopuolella. Nuoret ohjautuivat koulutukseen pääosin muiden palveluiden kautta. Osa nuorista on ollut kotona jo vuosia, joten tutustumisjakso on ollut merkittävä muutos heidän arkeensa. 

“Tämä tutustumisjakso on pelastanut mun arjen ja tuo merkittävää rutiinia elämään”, toteaa eräs kokeiluun osallistuva nuori. 

Tutustumisjakso toteutetaan nuoren ehdoilla 

Yksi erityinen piirre tutustumisjaksossa on se, että nuoren rinnalle tarjotaan Vamos-valmennusta. ”Tavoitteena on vahvistaa paitsi nuoren työelämävalmiuksia myös hänen hyvinvointiaan ja luoda nuorelle näkyä tulevaisuuteen koulutuksen ja työpaikan kautta”, toteaa Vamoksen johtaja Terhi Laine. 

Tutustumisjakson järjestämisessä nuori on kaiken keskiössä. Käytännössä se tarkoittaa mukautumista nuorten tilanteisiin ja heidän aikatauluihinsa, jalkautumista, hakemusten yhdessä tekemistä ja asioiden yhdessä selvittämistä.  

”Tänään jalkauduttiin yhden nuoren mukana hänen tarvitsemaansa palveluun. Osan kanssa on sovittu itsenäisiä tehtäviä ja toimintaan tutustumisia silloin, kun ryhmässä on aiheita, jotka eivät liity vahvasti nuoren omaan suunnitelmaan”, kuvailee tutustumisjakson valmentaja Tomi Pohjalainen 

Tavoitteena sote-ala 

Tutustumisjakso on osa pidempiaikaista kokeilua. Kuukauden tutustumisjakson jälkeen kiinnostuneille ja alalle soveltuville nuorille tarjotaan mahdollisuutta työkokeiluun ja jatko-opintoihin. 

”Useat nuoret ovat tuoneet esiin tavoitteensa suuntautua sote-alalle, mikä on positiivinen ilmiö”, toteaa tutustumisjakson toinen valmentaja Irina Kauria. “Osa nuorista suuntaa ajatuksensa vahvasti jo AMK-opintoihin. Huomioitavaa on, että monella nuorella on ainakin tällä hetkellä jo selkeä koulutuskin mielessä tulevaa varten.” 

 

Lue lisää tutustumisjaksosta.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: