Totuuden hetki: haluammeko pitää kaikki nuoret mukana?

22.2.2022

Pandemia-ajan vaikutus näkyi Vamos-toiminnassa vuonna 2021 selkeästi. Suuntaansa hakevien ja apua tarvitsevien nuorten määrä kasvoi, ja palvelussa päättäneiden lukumäärä väheni aiemmasta. Työ- ja opintopoluille oli entistä vaikeampaa päästä.

Lue Vamoksen vuoden 2021 yhteenveto: Vamoksen vuosi 2021 (pdf)

Nuori nainen ja mies kävelevät talojen keskellä.

”Nuorten kahtia jakautunut tilanne näyttää pahentuvan koronan myötä. Vaarana on, että nuorten polarisaatio syvenee, kun meneillään oleva terveyskriisi hellittää. Entisestään vaikeassa tilanteessa olleille nuorille koronan vuoksi kasautunut pahoinvointi on paikattava pikaisesti”, Vamoksen johtaja Terhi Laine sanoo.

Nuorten työllisyystilanne on kokonaisuudessaan Suomessa parantunut ja työvoima-aste kohonnut, mutta nuorten joukko on entistä jakautuneempi. Osa tarvitsee enemmän tukea.

Vamoksen arjessa nuorten heikentynyttä tilannetta kuvaa erään nuoren kommentti siitä, että ulko-ovesta on tullut kovin raskas. Jo kotoa lähteminen on osalle valmennuksessa olevista nuorista alkuun liian vaikeaa.

”On totuuden hetki. Haluammeko me Suomessa todella pitää kaikki nuoret mukana? Jos haluamme, tutkitusti vaikuttavia keinoja löytyy kyllä”, Laine tähdentää.

Vamoksen vaikuttavuus perustuu kiireettömään kohtaamiseen

Diakonissalaitoksen Vamos on tarjonnut syrjäytymisvaarassa oleville nuorille intensiivistä yksilö- ja ryhmävalmennusta ja kiireetöntä kohtaamista jo 14 vuoden ajan. Vamos-valmennukseen osallistui vuonna 2021 yhteensä 1882 nuorta, joista 886 päätti palvelussa vuoden aikana. Heistä 46 % eteni työ- ja koulutuspoluille.

Vamoksen vuosi 2021: 1882 nuorta osallistui intensiiviseen yksilö- tai ryhmävalmennukseen, 886 nuorta päätti valmennuksessa, 46 % Vamos-valmennuksen päättäneistä eteni työ- ja koulutuspoluille, NPS 59 nuoret suosittelevat Vamosta muille, ka. +0,79 hyvinvointi koheni erityisesti työn ja koulutuksen, luottamuksen ja toivon sekä mielenterveyden alueilla.

Vamos toimi vuonna 2021 yhdellätoista paikkakunnalla ympäri Suomea. Toiminnan alueellinen kattavuus laajeni, sillä nuoria tuli palveluun 45 kunnasta (29 kunnasta vuonna 2020). Uusien asiakkaiden elämäntilanne oli edeltäviä vuosia heikompi, kun sitä tarkastelee toimeentulon mukaan. Aiempaa enemmän Vamoksessa aloitti niitä nuoria, jotka saivat pääasiallisen tulonsa toimeentulotuesta, kuntoutustuesta tai -rahasta tai sairauspäivärahasta.

Vaikuttavuusseura ry palkitsi Vamoksen ja Itlan siitä tekemän vaikuttavuustutkimuksen vuoden 2021 yhteiskunnallisena vaikuttavuustekona. Itlan uraauurtavan tutkimuksen (pdf) mukaan mukaan tärkeimmät Vamoksen valmennuksen vaikutusmekanismit kytkeytyivät kohtaamiseen, kiireettömyyteen, hyväksytyksi ja välitetyksi tulemiseen sekä pienin askelin etenemiseen ja tarpeen mukaan tarjolla olevaan tukeen.

Vamoksen vuoden 2021 yhteenveto: Vamoksen vuosi 2021 (.pdf)

Mikä Vamos?

  • Diakonissalaitoksen palvelukoulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille.
  • Ehkäisee 16-29 vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ja auttaa nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön.
  • Vamoksessa jokainen nuori saa oman työntekijän, jolla on kokonaisvastuu nuoren tilanteesta ja hänen yksilöllisten tarpeidensa tunnistamisesta.
  • Perustuu intensiiviseen ryhmä- ja yksilövalmennukseen, sekä nuoren tarvitsemien palveluiden kokoamiseen.
  • Vamos toimii Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä, Siilinjärvellä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.
  • Vuoden yhteiskunnallinen vaikuttavuusteko 2021 (Vaikuttavuusseura ry)
Tässä lisää tietoa Vamoksesta

 

Lisätietoa

Johtaja Terhi Laine, Diakonissalaitoksen Vamos, terhi.laine@hdl.fi, 0400 237 775
Viestintäpäällikkö Jenni Sarolahti, Diakonissalaitos, jenni.sarolahti@hdl.fi, 050 372 0828

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: