Vamoksen vuosi 2023: Laajennettu oppivelvollisuus näkyy nuorten kasvaneena tuen tarpeena

21.2.2024

Vuonna 2023 Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalvelun päättäneistä nuorista 51 prosenttia siirtyi työ- ja koulutuspoluille. Oppivelvollisuuden laajentaminen näkyy Vamoksen toiminnassa siten, että yhä useampi nuori hakeutui palvelun piiriin oppilaitoksen ohjaamana. Palvelun piirissä olevien nuorten hyvinvoinnissa on alueellisia eroja.

Kolme ihmistä istuu pöydän ääressä pelaamassa korttia.

Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalvelu tukee työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Vamoksessa kohdataan eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia nuoria, joiden elämää ovat saattaneet mutkistaa esimerkiksi mielenterveyden pulmat, työttömyys, päihteidenkäyttö, asunnottomuus, lähipiirin haasteet tai vaikkapa keskeytyneet opinnot. Lähes puolet Vamokseen hakeutuneista nuorista on suorittanut vain peruskoulun. 

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Uudistuksen myötä oppivelvollisuus päättyy nuoren täyttäessä 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Oppivelvollisuuden uudistus on kuluneen vuoden aikana näkynyt Vamoksen toiminnassa myös opiskelijoiden kasvaneena tuen tarpeena. 

”Oppivelvollisuusiän pidentäminen vaatii kouluilta aiempaa enemmän, eivätkä resurssit välttämättä riitä siihen tukeen, jota nuoret tarvitsisivat”, sanoo Diakonissalaitoksen Vamoksen palvelualuejohtaja Jenni Oliveira. 

”Lisäksi nuorten mielenterveyskriisi on läsnä kaikilla koulutusasteilla, eikä opiskelijaterveydenhuolto pysty vastaamaan tarpeeseen.” 

Nuorten haasteet ilmenevät eri puolilla Suomea erilaisina

Diakonissalaitoksen Vamos, vuosi 2023. Toiminnassa oli mukana 2672 nuorta, joista 1891 intensiivisessä valmennuksessa. Mukana olleista nuorista 51 prosenttia jatkoi työ- tai koulutuspolulle. Vamoksen NPS-suositteluindeksi on 81. 74 prosenttia nuorista kertoi, että kokemus itsestä oli parantunut Vamos-valmennuksen aikana. Valmennuksen keskimääräinen kesto oli 10kk.

Opiskelijoiden osuus Vamos-valmennuksen aloittaneista nuorista on kuluneen vuoden aikana kasvanut noin kolmannekseen. Suurin osa nuorista hakeutuu Vamokseen itse tai jonkun läheisen myötävaikutuksella, mutta myös esimerkiksi oppilaitokset ovat ohjanneet nuoria palvelun piiriin aiempaa aktiivisemmin. Vuonna 2023 valmennuksessa olleista 1891 nuoresta 825 päätti palvelussa. Nuorista 51 prosenttia siirtyi työ- ja koulutuspoluille. 

Vamos toimii 11 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle. Vamoksen palvelualuejohtaja Leena Mannosen mukaan nuorten kohtaamat haasteet ilmenevät eri paikkakunnilla eri tavoin: Esimerkiksi Oulussa ja Kuopiossa ovat korostuneet maahan tulleiden nuorten kielelliset haasteet ja Rovaniemellä mielen pahoinvointi yleensä. Jyväskylän sekä Espoon Vamoksissa on huomattu, että valintojen tekeminen ja opiskelun pakollisuus ylipäätään saattavat näyttäytyä jo ennestään haastavassa tilanteessa oleville nuorille ahdistavana asiana. 

“Vamoksen rinnalla kulkeva tuki ja oikea-aikaiset palvelut ovat mahdollistaneet nuorten jatkamisen opinnoissa ja kiinnittymisen niihin. Moniammatillinen yhteistyö nuoren tukena on tärkeää nuoren koulutuspoluilla pysymiseen”, Mannonen sanoo.  

Lue Vamoksen vuosi yhteenveto 2023

 

Lisätietoa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tilanteesta ja Vamoksen toiminnasta eri alueilla

Helsinki, Vantaa, Tampere, Kuopio, Siilinjärvi, Jyväskylä, Oulu ja Rovaniemi: Leena Mannonen, palvelualuejohtaja, Vamos-nuortenpalvelu (leena.mannonen@hdl.fi, +358504387850)

Helsinki, Espoo, Turku ja Lahti: Jenni Oliveira, palvelualuejohtaja, Vamos-nuortenpalvelu (jenni.oliveira@hdl.fi, +358504121400)

Median yhteydenotot myös: viestintäpäällikkö Jenni Sarolahti (jenni.sarolahti@hdl.fi, 050 372 0828)

Vamos on Diakonissalaitoksen nuortenpalvelu, joka tukee 16–29-vuotiaita nuoria kohti koulutusta ja työelämää. Toiminta perustuu kiireettömään kohtaamisen ja nuoren tilanteesta lähtevän yksilöllisen tuen voimaan. Jokainen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, ja tukea saa niin arkeen kuin tulevaisuuden suunnitteluun, juuri niihin itselle tärkeimpiin asioihin. Vamos toimii 11 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle ja toiminta on nuorelle aina maksutonta. Vaikuttavuusseura ry palkitsi Diakonissalaitoksen Vamoksen Vuoden yhteiskunnallisena vaikuttavuustekona vuonna 2021.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: