Vamos Vantaa ohjaa maahanmuuttajia työelämään

16.9.2020

”Elämäni on muuttunut selvästi parempaan suuntaan, ja olen saanut paljon myös henkistä tukea”, tiivistää Amal Abofakher, joka on ollut keväästä saakka Vamoksen Movat-hankkeen valmennuksessa. Tavoitteena hankkeessa on mm. maahanmuuttajien työllistyminen.

Kaksi naista istuvat pöydän ääressä tietokoneella työskennellen. Maahanmuuttajien työllistyminen on heille yhteinen aihe.

Fardoos Helal (vas.) auttaa Amal Abofakheria muun muassa lomakkeiden täytössä. Asiakkaiden puolesta ei tehdä asioita, vaan opetetaan esimerkiksi kirjoittamaan työhakemus ja CV.

Kun Amal Abofakherin ensimmäinen Vamos-valmennustapaaminen oli ohi, hänen päällimmäinen tunteensa oli innostus.

”Minusta tuntui, että Vamos on dynaaminen organisaatio, joka on aina valmis tarjoamaan apuaan. Lisäksi Vamoksessa oli mukava tunnelma”, Abofakher kertoo.

Abofakher hakeutui valmennettavaksi Vamokseen, koska hän kaipasi tukea sopivan opiskelu- ja harjoittelupaikan löytämiseen sekä lomakkeiden ja päätösten ymmärtämiseen.

Ennen Vamokseen hakeutumistaan Abofakher oli ehtinyt asua Suomessa viitisen vuotta ja opiskella ICT-alaa. Töitä ei kuitenkaan ollut tarjolla.

”Olen valmistunut kotimaassani Syyriassa yliopistosta ja työskennellyt opettajana. Toivoisin pääseväni Suomessa saman alan töihin. Kaikkein vaikein asia työn haussa on suomen kieli”, Abofakher sanoo.

Abofakherin Vamos-valmentaja Fardoos Helal toteaa, että suomen kielen osaamisvaatimukset ovat kova haaste monelle maahanmuuttajataustaiselle ihmiselle.

”Usein vaaditaan myös työkokemusta, mutta ihmisen kotimaassaan keräämää työkokemusta ei lasketa”, Helal sanoo.

Maahanmuuttajat mukaan rakentamaan yhteiskuntaa

Maahanmuuttajataustaisten ihmisten vaikea asema työmarkkinoilla on yksi yhteiskunnan kipeimmistä ongelmista tällä hetkellä. Koronatilanne on heikentänyt haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta entisestään.

Diakonissalaitos haluaa yhteiskunnallisena yrityksenä osallistua ongelman ratkaisemiseen. Tämän vuoksi Diakonissalaitoksen Vamos Vantaa tarjoaa maahanmuuttajataustaisille ihmisille neuvontaa ja konkreettista apua työn tai opintopolun löytämisessä.

”Toivoisin, että työnantajat osaisivat hyödyntää maahanmuuttajien monenlaisia taitoja – että he olisivat avoimia ja ottaisivat maahanmuuttajia vaikkapa työkokeilun kautta harjoitteluun, jotta nämä saisivat lisää työkokemusta Suomesta”, Helal sanoo.

”Maahanmuuttajilla on paljon voimavaroja ja osaamista, joiden avulla he voivat omalta osaltaan nostaa Suomen työllisyysastetta ja rikastuttaa suomalaista työelämää. Olisi tärkeää, että he pääsisivät osaksi suomalaista yhteiskuntaa, rakentamaan sitä yhdessä muiden kanssa. Näin he myös tuntisivat Suomen kodikseen.”

Valmentaja opettaa pärjäämään itse

Vamos Vantaan toiminta muodostuu kahdesta hankkeesta, joita STEA rahoittaa. Eteenpäin-hanke tukee lapsiperheitä ja Movat – Monikulttuurisuus vahvuutena työelämässä -hanke tarjoaa yli 16-vuotiaille henkilökohtaista valmennusta opiskeluun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Vamos Vantaan STEA-hankkeiden avustuspäätökset ovat tällä hetkellä voimassa vuoden 2020 loppuun. Molemmille hankkeille on Vantaalla tarvetta, ja Myyrmäessä ollaan toiveikkaita sen suhteen, että tärkeä toiminta saisi rahoitusta STEA:lta myös tulevaisuudessa.

”Annamme jokaiselle valmennettavallemme yksilöllistä tukea. Kartoitamme kaikessa rauhassa hänen tarpeensa, ja mietimme yhdessä hänelle tavoitteen. Emme tee asioita asiakkaiden puolesta, vaan opetamme heitä etsimään tietoa sekä kirjoittamaan esimerkiksi työhakemuksen ja cv:n”, Helal kertoo.

Myös tapaamiskerrat sovitaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Aluksi tavataan yleensä tiheämmin, ja käyntejä harvennetaan, kun asiakkaan tuen tarve vähenee.

Kaksi naista kävelevät sateesta märällä asfalttitiellä, toistensa kanssa keskustellen.

Amal Abofakher (vas.) kertoo Vamoksen ylittäneen kaikki hänen odotuksensa. Fardoos Helalin avulla hän on askeleen lähempänä unelmaansa opettajana työskentelystä.

Tapaamiset sovitaan joustavasti

Abofakher ja Helal tapasivat ensi alkuun kaksi kertaa viikossa. Yhdessä haettiin Abofakherille sopivaa koulutuspolkua, jotta hän voisi lähteä kohti unelmiensa ammattia, opettamista.

Opiskelupaikka löytyi Taitotalosta, jossa Abofakher aloitti elokuussa kasvatusalan opinnot. Seuraava askel polulla on pian alkava harjoittelu alakoulussa. Helal auttoi valmennettavaansa myös harjoittelupaikan löytämisessä.

Nykyisin parivaljakko tapaa toisiaan noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa, esimerkiksi silloin kun Abofakherilla on kysyttävää lomakkeesta, joka hänen pitäisi täyttää.

Koska Abofakher on kiireinen opinnoissaan ja Myyrmäkeen on matkaa, hän on tavannut Helalia myös muualla kuin Vamoksen tiloissa.

”Tapaamme asiakkaita esimerkiksi kirjastoissa ja kahviloissa, missä vain, minne heidän on helppo tulla ja missä heillä on mukava olo”, Helal kertoo.

”Olen onnellinen, että löysin Vamoksen”

Korona-aikana myös virtuaaliset tapaamiset ovat tulleet Vamoksessa tutuiksi. Torstaiaamujen kaikille avoimet neuvonnat järjestettiin keväällä etänä.
Valmennettavien asiakkaiden kanssa on täytetty lomakkeita etäyhteyksin ja harjoiteltu samalla videopalaveriohjelmien käyttöä.

Tietoteknisten taitojen opettelu onkin yksi palveluista, joita Vamos Vantaa maahanmuuttajataustaisille asiakkailleen tarjoaa. Tätä kautta myös Abofakher on työllistynyt osa-aikaisesti Vamokseen.

Helal tiesi Abofakherin ICT-alan opinnoista ja pyysi tätä vapaaehtoiseksi vertaisohjaajaksi digivalmennukseen Vamos Vantaan asiakkaille. Abofakher otti mahdollisuuden iloisena vastaan.

”Olen saanut Vamoksesta niin paljon apua, että se ylitti kaikki odotukseni. Minusta tuntuu nyt, että olen lähellä saavuttaa tavoitteeni. En olisi, jos en olisi saanut tällaista tukea. Olen onnellinen, että löysin Vamoksen”, Abofakher kiittää.

Vamos tukee 16-29-vuotiaita nuoria kohti koulu- ja työelämää. Nuori saa tukea sekä arjen perusasioihin että tulevaisuuden suunnitteluun. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.

Tutustu Vamoksen toimintaan

Teksti Anu Räsänen
Kuvat Vesa Koivunen

 

Hankkeet Eteenpäin elämässä ja Movat Monikulttuurisuus vahvuutena työelämässä päättyivät vuoden 2020 lopussa.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: