Vieraanvarainen perehdytys – kokemuksia uudesta perehdytysmallista

7.3.2023

Diakonissalaitoksella otettiin käyttöön keväällä 2022 uusi Vieraanvaraisen perehdytyksen malli. Mallin perustana ovat Diakonissalaitoksen arvot ja tavoitteemme olla paras työpaikka työntekijöillemme. Ensimmäiset palautteet mallista ovat pääosin positiivisia – valtaosa uusista työntekijöistä on kokenut vastaanoton vieraanvaraiseksi.

Piirroskuvassa kaksi henkilöä ja teksti Vieraanvaraisen perehdytyksen malli. Perehdytys on jokaisen työntekijän asia.

Vieraanvaraisen perehdytyksen mallissa on otettu huomioon koko perehdytysprosessi: se sisältää ennen työn alkua jaettavan tiivistelmän tulevasta perehdytyksestä, pienen tervetuliaislahjan kuukausipalkkaisille työntekijöille sekä yksilöllisesti räätälöitävän perehdytysohjelman. Prosessin eri vaiheissa perehdytyksen etenemisestä keskustellaan säännöllisesti; mihin on tarpeen keskittyä enemmän ja mitä voidaan käydä ripeämmin läpi.

Diakonissalaitoksella perehdytystä pidetään merkityksellisenä osana työntekijän polkua ja siihen halutaan panostaa. Vieraanvaraisella ja kattavalla perehdytyksellä voidaan tukea työntekijöiden sitoutumista työyhteisöön ja näin osaltaan taklataan työvoimapulaa. Jos uusia työntekijöitä ei ennätetä perehdyttää riittävästi, he lähtevät helpommin pois ja työvoimapula säilyy.

Kaikkein olennaisinta hyvässä perehdytyksessä on lämmin vastaanotto, uuden henkilön osaamisen arvostaminen ja joukkoon kuulumisen tukeminen. Nämä tekijät ovat sisäänrakennettuina Vieraanvaraisessa perehdytysmallissamme.

Kohtaamisilla on suuri merkitys

Vieraanvaraista perehdytystä on harjoiteltu nyt puolisen vuotta eli sama aika, jonka perehdytysohjelma kestää. Palautteita on saatu yli kolme sataa ja pääosin uudet työkaverimme ovat aidosti kokeneet tulleensa vieraanvaraisesti vastaanotetuiksi. Vaikka vastaukset kaiken kaikkiaan olivat pääosin positiivisia, on meillä myös terävöittämisen varaa. Osa vastaajista nimittäin kaipasi suunnitelmallisempaa perehdytystä, vieraanvaraisen perehdytysmallin näkymistä vahvemmin prosessissa sekä lisää mahdollisuuksia kysyä apua. Myös sijaisuudesta pidempiaikaiseen työsuhteeseen siirtyvien perehdytykseen tulisi panostaa. Nämä mainitut aiheet on kuitenkin huomioitu Vieraanvaraisen perehdytyksen mallissa.

Useissa avopalautteissa kerrotaan, että vastaanotto meillä on ollut vieraanvarainen ja työkaverit huippuja, tästä olen erityisen iloinen. Perehdyttäessä keskeistä onkin mallin noudattamisen kera muistaa suuri sydän ja kohtaamisten merkitys – niillä rakennetaan hyviä yhteisiä kokemuksia ja kestävää lämmintä tunnelmaa työyhteisöön.

Kirjoittaja Marjo Rytkönen työskentelee Diakonissalaitoksen henkilöstöpalveluissa henkilöstön kehittämispäällikkönä.

 

Lue lisää:
Vieraanvarainen perehdytys toivottaa uuden työkaverin tervetulleeksi
Vieraanvarainen perehdytys on jokaisen työntekijän asia

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: