Vieraanvarainen perehdytys on jokaisen työntekijän asia

5.11.2021

Onnistunut ja hyvä työntekijän perehdytys sitouttaa, luo hyvää asiakaskokemusta ja työnantajakuvaa sekä vähentää kustannuksia. Siksi meillä Diakonissalaitoksella on tärkeää, että perehdyttämisohjelmaan panostetaan. Olemme käynnistäneet konsernissa kaikkien yhteisen perehdyttämisen kehittämisen -hankkeen yhteistyössä Palvelumuotoilu Palon kanssa. Hanke oli esillä esihenkilöpäivässä marraskuussa 2021. Päivään osallistui noin 200 esihenkilöämme ympäri Suomen.

Kolme henkilöä seisoo vierekkäin ja pitää käsiään yhdessä muodostaen sormilla sydämen.

Haluamme olla alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin. Esihenkilöpäivässä jaoimme esihenkilöiden kesken ajatuksia ja ideoita vieraanvaraisesta perehdyttämisestä.

”Nyt käynnissä olevan kehittämishankkeen kautta kehitämme perehdyttämistä konsernissa siten, että tulevaisuudessa pystymme tukemaan perehtyjää parhaalla mahdollisella tavalla. Perehdytyksellä on iso merkitys uusien työntekijöiden halulle jatkaa uudessa työtehtävässään ja sitoutua yritykseen. Vieraanvarainen perehdytys luo perustan työhyvinvoinnille ja työssä viihtymiselle”, Diakonissalaitoksen henkilöstön kehittämispäällikkö Marjo Rytkönen kertoo.

”Perehtyjä ei kuitenkaan aina välttämättä ole uusi työntekijä vaan myös esimerkiksi meillä jo pidempään työssä ollut henkilö, jonka tehtävänkuva on muuttunut ja perehtyminen uusiin tehtäviin on tarpeen”, Rytkönen jatkaa.

Yksikössä perehdyttäminen on yleensä esihenkilön tai nimetyn perehdyttäjän vastuulla. Diakonissalaitoksella halutaan korostaa yhä enemmän kuitenkin sitä, että perehdytys on meidän jokaisen yhteinen asia. Vieraanvaraisen perehdyttämisen avaintekijöihin kuuluu se, että työyhteisö toivottaa uuden henkilön lämpimästi tervetulleeksi ja varaa perehdyttämiseen aikaa. Vieraanvaraisuutta on myös arvostaa uuden henkilön osaamista ja tukea joukkoon kuulumista.

”Perehdytyksessä kuten niin monessa muussakin asiassa on loppujen lopuksi kyse tunteista ja vuorovaikutuksesta: tunteesta olla tervetullut, olla arvostettu osaaja, kuulua joukkoon”, Rytkönen kiteyttää.

Vieraanvaraisuus on osa työyhteisön kulttuuria

Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnan kiihdyttämö Kanssala (2018-2021) on parivuotisen toimintansa aikana puhunut vieraanvaraisuudesta ja peräänkuuluttanut sen merkitystä. Nyt syksyllä julkaistussa Diakonissalaitoksen uudessa strategiassa vieraanvaraisuus on myös osa arvolupaustamme: Rakennamme vieraanvaraisia yhteisöjä, joissa luottamus, osallisuus ja toimijuus vahvistuvat.

Sekä strategia että vieraanvarainen perehdytys sai aikaan monipuolista keskustelua esihenkilöpäivässä. Pienryhmissä esihenkilöt saivat jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan siitä, miten itse tukevat vieraanvaraisen perehdytyksen kulttuuria omassa tiimissään.

Näkökulmia tuli paljon, mutta yhtenä yhteisenä ajatuksena oli se, miten perehdytys on pitkäjänteistä, ei vain työsuhteen alkuun keskittyvää. Parhaimmillaan perehdytys alkaa jo rekrytoinnista ja päättyy, kun työsuhdekin lopulta päättyy. Vieraanvaraisuus tulisi näkyä koko prosessissa eri vaiheissa ja olla osa työyhteisön toimintakulttuuria, ei vain perehdytystä.

 

Vieraanvarainen perehdytys otetiin käyttöön keväällä 2022. Lue siitä lisää tästä linkistä.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: