Yksilöllinen tuki auttaa nuoria löytämään polun työelämään

18.9.2023

Työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattu Tulevaisuuden työyhteisöt-kokeilu päättyi kesällä. Kokeilun aikana yli puolet nuorista kiinnittyi työelämäpoluille Vamos-valmennuksen avulla. 

“Töitä, väsymystä, tiedottomuutta, burnistä, opintokokeilua, ei intohimoa, potkuja, saikkua. Huonommuudentunnetta kun ei tiedä mitä haluu isona/ei oo opiskelemassa/ei oo valmistunu.”  Kokemuksia, joita työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ovat tuoneet esille. 

Suomen Diakoniaopiston ja Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden yhteistyössä järjestämän tutustumisjakson tavoitteena oli löytää uudenlaisia ratkaisuja työelämään kiinnittymiseen. Tutustumisjakso oli osa Tulevaisuuden työyhteisöt -kokeilua, joka saatiin päätökseen kesäkuussa.  

Nuorista 61 % kiinnittyi työelämäpoluille

Nuoret kokivat tutustumisjakson auttaneen erityisesti oman suunnan löytämisessä. Vamos valmennus tarjosi jakson jälkeen nuorille tukea suunnitelmien toteuttamiseen ja jatkopolkuihin kiinnittymisiin.  

“Jokaisen nuoren polku on ollut yksilöllinen ja monille pitkään työelämän ulkopuolella oleville nuorelle lyhyet jaksot eivät ole aina riittäviä kiinnittymään kestäviin omannäköisiin ratkaisuihin”, toteaa Tomi Pohjalainen Diakonissalaitokselta.  

Nuorille tarjottu tuki tutustumisjaksolla tekstinä muun muassa kielitaidon vahvistaminen, arjen hallinta tai peruskoulun loppuun saattaminen.

Nuorilähtöisen toimintamallin keskeinen ajatus on tukea nuoria nuorten valitsemisiin aiheisiin ja heidän toivomallaan tavalla. Valmennuksessa näkyi nuoren asiantuntijuuteen luottaminen ja tutkitusti toimiva kiireetön kohtaaminen (Vamos-toimintamalli/Itla), jossa nuoren kanssa yhdessä opetellaan etsimään tietoa, selvittämään ja organisoimaan asioita ja ottamaan vastuuta.

Osa nuorista kokeilikin jakson jälkeen muun muassa työkokeilua, työsuhdetta, toimeksiantosopimuksella tapahtuvaa keikkatyötä tai opintoja ennen varsinaista valmennukseen päättyvää työelämäpolkua.    

Vamos-valmennuksella oli merkittävä rooli kokeilussa. Valmennus koostui vaihtoehtojen etsimisen lisäksi monesta muusta yksityiskohdasta ja tavoitteesta. Nuoria tuettiin monenlaisissa tilanteissa eri elämän osa-alueilla ja varmistettiin kiinnittyminen uuteen toimintaympäristöön. Valmennuksessa nuoria tuettiin mm. sopeutumaan opiskeluun ja aloituksen tuomiin muutoksiin arjessa, väsymykseen, tunteiden säätelyyn, sosiaalisten tilanteiden sietämiseen ja ylipäätänsä elämän kohtaamiseen muuttuvassa tilanteessa.  

Rinnalla kulkeva tuki oli merkityksellistä nuorille, ja lopulta 61% nuorista kiinnittyikin työelämäpoluille. 

Nuorten jatkopolut tutustumisjakson jälkeen: 61% nuorista kiinnittyi työelämäpoluille.

Kuntoutussäätiön tutkimus avaa tutustumisjakson vaikuttavuutta

Kuntoutussäätiö on ollut kokeilujakson ajan mukana haastattelemassa ja järjestämässä palautekyselyitä osallistujille. Nuorten tilanteita tullaan seuraamaan vielä puoli vuotta valmennuksen päättymisen jälkeen. Lopullinen selvitys julkaistaan keväällä 2024. Tutkimuksen myötä saadaan myös näkökulmaa siihen, miltä tulevaisuuden työllisyyspalvelut voisivat näyttää. 

Parasta oli nähdä nuorissa muutos, siinä miten nuoret kokivat itsensä. Kokemus pystyvyydestä, silmissä syttynyt palo ja intohimo, positiiviset kokemukset ja kasvanut luotto omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen – Hyvien tilastojen taustalla nämä muutokset ovat kestävien polkujen pohja ja joiden vuoksi laatuun kannattaa satsata.” toteaa Tomi Pohjalainen.  

 

Kirjoittaja Hanna Suomi työskentelee Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelmassa viestinnän asiantuntijana.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: