IT-taidot lisäävät romanien osallisuutta

DIRA-hankkeessa parannetaan aikuisten romanien mahdollisuuksia käyttää sähköisiä palveluja.

The Digital Inclusion for Roma Adults: Gaining Knowledge and Skills in eServices (DIRA) -hankkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa romanit ovat osallisina ja jossa heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada palveluja ja tietoa. Hankkeessa luodaan romanien sähköisten palvelujen käyttöä edistävän aikuiskoulutuksen malli.

Hankkeen päämääränä on parantaa romanien yhteiskunnallista asemaa antamalla heille koulutusta tietotekniikan käytössä ja kehittämällä heidän digitaalisia taitojaan. Hankkeessa keskitytään taitoihin, joiden avulla syrjäytetyt ihmiset voivat alkaa käyttää sähköisiä palveluja siten päästä paremmin mukaan yhteiskunnan toimintaan.

DIRA-hankkeeseen osallistuu viisi eurooppalaista toimijaa: Diakonissalaitos, Romni-APS (Italia), Udruženje gradjana Djurdjevdan (Serbia), Bitolan tieto- ja viestintätekniikan laitos (Pohjois-Makedonia) ja Sumnal (Pohjois-Makedonia).

Hanke saa rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta.