Etsivä vanhustyö – toimintamalli

      Malli on sinulle, joka

 • työskentelet vanhuspalveluissa tai kohtaat työssäsi ikääntyneitä ihmisiä
 • olet mukana kehittämässä vanhuspalveluja
 • teet tai kehität etsivää vanhustyötä
 • olet mukana päättämässä kuntasi tai kaupunkisi ikääntyneiden palveluista
 • olet huolissasi syrjään jäävistä ikääntyneistä ihmisistä.

  Toimintamalli ”Etsivä vanhustyö” valjastaa asiakastyön, verkostotyön ja työparityöskentelyn hyvät käytännöt edistämään vaikeassa tilanteessa olevan ikääntyneen tilannetta.

  Lue tämä: Etsivän vanhustyön toimintamalli

Milloin etsivää vanhustyötä tarvitaan?

Etsivän vanhustyön tarve ja tämä toimintamalli kytkeytyvät tiiviisti vanhuspalvelujärjestelmään.

Vaikeassa tilanteessa ikääntynyt tarvitsee vahvempaa ja rinnalla kulkevaa tukea sopivien ja turvallista arkea vahvistavien palvelujen ja osallisuuden mahdollisuuksien löytämisessä.

Etsivä vanhustyö on

 • apua tarvitsevien ikääntyneiden etsimistä
 • vaikuttavien ratkaisujen etsimistä ikääntyneen tilanteeseen

Mitä hyötyä mallista on ja mihin se kohdentuu?

Toimintamalli tukee etsivän vanhustyön käyttöönottoa tai mallin soveltamista julkisilla ja yksityisillä toimialoilla sekä järjestöissä.

Kunnissa on tunnistettu etsivän vanhustyön tarve ja opittu, että haavoittuvassa asemassa tai vaikeassa tilanteessa olevia ikääntyneitä on mahdollisuus löytää ja tukea toimintamallin mukaisen verkostotyön avulla.

Työ kohdentuu niihin kotona asuviin ikääntyneisiin, joista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat toistuvasti huolissaan.

Toimintamalli on lähes 10 vuoden kehittämistyön tulos

Etsivän vanhustyön toimintamalli vaikuttavaan verkostotyöhön on syntynyt Diakonissalaitoksen, muutamien kuntien vanhuspalvelujen ja ikääntyneiden asiakkaiden kanssa toteutetun yhteiskehittelyn tuloksena. Diakonissalaitos on kehittänyt etsivää vanhustyötä vuodesta 2013.

Etsivää työtä on pilotoitu alueellisissa kumppanuusverkostoissa osana kotihoitoa, palvelukeskusta, ikääntyneiden palveluohjausta ja vapaaehtoistoimintaa. Vuonna 2021 hanke jatkaa kehitetyn toimintamallin vakiinnuttamista. Vakiinnuttaminen kohdentuu niihin kuntiin, joiden kanssa mallia on kehitetty. Tavoitteena on levittää toimintamallia myös valtakunnallisesti. Hanke saa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukea.

Tunnistatko teillä tarpeen etsivälle vanhustyölle?

Edistämme etsivän vanhustyön toteuttamista tarjoamalla toimintamallin mukaisen työtavan käyttöönottoon valmennuksia ja työpajoja alan toimijoille.

Ole yhteydessä!

Satu Aalto
satu.aalto@hdl.fi

 

Etsivän vanhustyön toimintamalli vaikuttavaan verkostotyöhön on kehitetty Seniori-Vamos -hankkeissa 2013–2020. Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Tampereen seurakuntayhtymä ovat olleet mukana hankkeen toteuttamisessa. Hanke on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukea.

Toimintamalli on syntynyt toteuttaen etsivää vanhustyötä. Sen perusta on rakentunut sen asiakasymmärryksen ja niiden verkostotyön kokemusten pohjalta, jotka ovat syntyneet satojen kohdattujen ikääntyneiden ja vanhustyön ammattilaisten avulla.