Etsivä vanhustyö – tukea ikääntyneille

Etsivä vanhustyö on suunnattu yli 65-vuotiaille haavoittuvassa asemassa oleville ikääntyneille, jotka kokevat yksinäisyyttä tai joilla on yksilöllisen tuen tarvetta. Tällä hetkellä toimimme Vantaalla Havukosken ja Myyrmäen alueilla sekä Helsingissä Pitäjänmäen alueella. Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen vanhuspalveluiden kanssa. Kumppaninamme Vantaalla toimii HelsinkiMissio.

 

Toiminnan päämäärä

Etsivällä työllä tuetaan ikääntyneen mielekästä ja ihmisarvoista kotona asumista ja ehkäistään yksinäisyyttä ja turvattomuuden kokemusta. Ihmisten halutaan liittyvän tiiviimmin osaksi naapurustoa ja ympäristön yhteisöjä.

Yhteistyön päämääränä on ikääntyneen kanssa asetettujen tavoitteiden mukainen muutos, joka voi olla pienempi tai suurempi ikääntyneen toiveista ja tilanteesta riippuen.

Etsivällä työllä pyritään muuttamaan ikääntymiseen liittyvät mielikuvat ja kulttuuri myönteisiksi niin, että hoivaköyhyys muuttuu vieraanvaraisuudeksi, vastavuoroisuudeksi ja moninaiseksi kohtaamisen rikkaudeksi.

 

Asiakastyö

Etsivän työn jakso alkaa tutustumisella ikääntyneen elämäntilanteeseen ja tapaamisten sisällöistä keskustelemalla.

  • Kuljemme ikääntyneen rinnalla hänen valinnoissaan ja päätöksissään.
  • Tarvittaessa etsitään yhdessä ikääntyneen kanssa hänen tarvettaan vastaavia palveluja tai muita keinoja arjessa selviytymiseen.
  • Osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista.

Etsivälle vanhustyölle on toimintamalli

Toimintamalli syntyi yhteiskehittelynä

Etsivän vanhustyön toimintamalli vaikuttavaan verkostotyöhön on syntynyt Diakonissalaitoksen, muutamien kuntien vanhuspalvelujen ja ikääntyneiden asiakkaiden kanssa toteutetun yhteiskehittelyn tuloksena. Diakonissalaitos on kehittänyt etsivää vanhustyötä vuodesta 2013.

Etsivää työtä on pilotoitu alueellisissa kumppanuusverkostoissa osana kotihoitoa, palvelukeskusta, ikääntyneiden palveluohjausta ja vapaaehtoistoimintaa. Vuonna 2021 hanke jatkaa kehitetyn toimintamallin vakiinnuttamista. Vakiinnuttaminen kohdentuu niihin kuntiin, joiden kanssa mallia on kehitetty. Tavoitteena on levittää toimintamallia myös valtakunnallisesti. Hanke saa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukea.

Lue tämä: Etsivän vanhustyön toimintamalli

Tunnistatko teillä tarpeen etsivälle vanhustyölle?

Edistämme etsivän vanhustyön toteuttamista tarjoamalla toimintamallin mukaisen työtavan käyttöönottoon valmennuksia ja työpajoja alan toimijoille.

Ole yhteydessä!

Tarja Jalli
Palveluyksikön johtaja
tarja.jalli@hdl.fi
0400 427472

Satu Aalto
satu.aalto@hdl.fi