Anna nuorelle aikaa

Nuorten pitää voida luottaa parempaan huomiseen. Ratkaisukeinoja on, mutta nuoruus ei odota. Nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia ja tukea juuri nyt. Tärkeintä Vamos-valmennuksessa on jokaisen nuoren kiireetön ja arvostava kohtaaminen. Moni nuori on sanonut, että Vamos on ensimmäinen paikka, jossa tulee hyväksytyksi omana itsenään.

Piispa Mari Leppänen toivoo nuorille enemmän aikaa aikuisilta ja uskoa tulevaan

Turun Vamoksessa marraskuussa 2022 vieraillut Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen tapasi joukon nuoria, jotka olivat saaneet apua Diakonissalaitoksen Vamos-palvelusta. Nuoret kuvasivat, kuinka avun saaminen esim. mielenterveyspalveluista oli kestänyt kauan tai miten heitä oli pompoteltu eri ihmisten ja instanssien välillä. Vamoksessa heidät oli vihdoin kohdattu kiireettömästi.

Vamoksessa he ovat tavanneet aikuisia, joilla on ollut aikaa kohdata nuoren kysymyksiä ja ajatuksia. Vamos-ohjaaja on läsnä ja lähellä, jokaisen nuoren tarpeet huomioon ottavalla tavalla.

Ohjaaja osaa myös tukea nuorta oman identiteetin rakentamisessa. Se tarkoittaa myös sitä, että välillä on hankalampaa. Leppänen toivookin muutosta suoritus- ja yksilökeskeiseen yhteiskuntaan, jonka vauhdissa kaikki eivät jaksa: ”On tärkeää pysähtyä kysymään, miksi yhä useampi nuori uupuu. Yhteiskunnan tarjoaman viestin nopeudesta ja tehokkuudesta pitäisi muuttua. Annetaan nuorille lupa kasvaa rauhassa. Kokeilla, erehtyä ja löytää. Ei ole kiire mihinkään.”

”Tärkeää on, että erilaisten haasteiden keskellä tunnistetaan myös pienet hyvät asiat ja askeleet. Ihan tavallinen elämä ja arki on tavoiteltavaa ja se on perusta hyvinvoinnille”, Leppänen painottaa. ”Ympäristökysymykset, pitkä pandemia-aika sekä Venäjän sota Ukrainassa lisäävät epätietoisuutta ja ahdistusta. Meidän aikuisten tehtävä on luoda uskoa tulevaan ja tehdä toivoa vahvistavia tekoja. Nuorten pitää voida luottaa parempaan huomiseen. Ratkaisukeinoja on, mutta nuoruus ei odota. Nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia ja tukea juuri nyt”.

Tue nuoria lahjoituksella

Tärkeintä valmennuksessa on jokaisen nuoren kiireetön ja arvostava kohtaaminen

Jokainen Diakonissalaitoksen Vamos-palvelussa aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua häneen. Valmentaja Maarit Lankinen-Kivimäen mukaan tärkeintä Vamos-valmennuksessa on jokaisen nuoren kiireetön ja arvostava kohtaaminen. Moni nuori on sanonut, että Vamos on ensimmäinen paikka, jossa tulee hyväksytyksi omana itsenään.

”Olen ollut pian 10 vuotta Vamoksessa töissä ja nähnyt, miten jokaisella meidän nuorella on vahvuuksia ja voimavaroja. Niitä ei ole aina helppoa nuoren yksin nähdä, varsinkin jos on kokenut elämässään haastavia asioita ja itseluottamus on alhaalla. Me tuetaan Vamoksessa valmentajien, muiden nuorten ja kumppaneiden voimin jokaista nuorta löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksenkohteensa, ja suuntaamaan niitä kohti. Tämä työ on mun mielestä todella merkityksellistä, on upeaa nähdä nuorten voimaantuvan Vamos-valmennuksen aikana”, Lankinen-Kivimäki kertoo.

Tue nuoria lahjoituksella

Suomeen saapuneet ukrainalaiset nuoret saavat vieraanvaraisen vastaanoton ja tukea kotoutumiseen

Ukrainalaiset Oksana Povh (21) ja Oleksii Kazin (25) pakenivat Mariupolista Suomeen ja Jyväskylään elokuussa. Pommituksissa pahoin tuhoutuneeseen kotikaupunkiin ei heidän mukaansa ole syytä palata, ja siksi he ovat päättäneet jäädä Suomeen. Ensimmäisenä tavoitteenaan heillä on oppia kunnolla suomen kieli. Siinä Aurinkopajalla ja Vamoksella on suuri merkitys.

Aurinkopaja tarjoaa nuorille mahdollisuuksia oppia kieltä, tutustua uusiin ihmisiin ja solmia ystävyyssuhteita.

”Olemme huomanneet, että tänne tulleille aikuisille tilanne on haastava. Uuden kielen opettelu on heille hankalaa, koska oma äidinkieli on niin vahvana taustalla, eikä heillä ole tarpeeksi paikkoja, joissa tutustua ihmisiin ja harjoitella kieltä. Nuorilla on helpompaa: käymme täällä [Aurinkopajassa] ja nuortentalo Katutasossa, tapaamme ihmisiä ja harjoittelemme kieltä,” Povh kertoo.

”Parasta Aurinkopajassa on se, että täällä on paljon suomea puhuvia, joilla on aikaa selittää esimerkiksi kielioppiin liittyviä asioita. Olemme tutustuneet suomalaisiin, mutta emme halua vaivata heitä kysymyksillä siitä, miksi joku asia kirjoitetaan juuri näin. Täällä on ihmisiä juuri sitä varten. Tuntuu hyvältä, kun voi pyytää apua ja samalla tietää, ettei se häiritse toista.”

Jyväskylän kaupungin, Suomen Punaisen Ristin, Valo-valmennusyhdistyksen ja Vamoksen yhteinen ukrainalaisille nuorille suunnattu taidetyöpaja Aurinkopaja aloitti toimintansa kesällä Jyväskylässä. Noin kuuden viikon mittaisia pajoja järjestetään neljä: ne käynnistyvät kesäkuussa, elokuussa, marraskuussa ja tammikuussa. Osallistujat ovat 15–29-vuotiaita Ukrainasta paenneita nuoria. Ohjelmassa on suomen ja englannin kielen opettelun lisäksi myös omankielistä ohjausta ja neuvontaa, yhdessä tekemistä sekä paikallisiin palveluihin tutustumista. Nuoret saavat myös itse olla mukana ideoimassa Aurinkopajan ohjelmaa. Marraskuussa Aurinkopajalle Pelastakaa lapset ry:n Vuoden 2022 lapsellinen teko -tunnustus.

Tue nuoria lahjoituksella Siirry kampanjan etusivulle

 

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen lupanumero RA/2021/556. Tämän sivun kautta lahjoitetut varat käytetään Diakonissalaitoksen työhön lasten ja nuorten auttamiseksi Suomessa.