Näin lahjoituksesi auttaa

Sami Salmella (kuvassa vasemmalla) ja Vamos-valmentaja Petri Niinisalolla on syytä hymyyn. Vamoksen uravalmennuksen avulla Samille aukesi ovi unelma-ammattiin kaksi vuotta sitten. Siitä pitäen Sami on työskennellyt web developerina lahtelaisessa mainostoimisto Ampersandissa. Kuva: Joonas Koponen, Ampersand Design Oy.

Vaikuttavaa toimintaa nuorten hyväksi

Lahjoittajana olet ratkaisija. Sinun ansiostasi vaikeaan asemaan joutuneet nuoret saavat tehokasta tukea.

Palveluissamme nuoret kohdataan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Diakonissalaitoksen Vamos tukee nuoria 11 paikkakunnalla ja Amigo toimii pääkaupunkiseudulla.

Vamoksen nuorista yli puolet opiskelu- tai urapoluille

Vamokseen tullaan monista syistä. Yhteistä kaikille nuorille on oman tien etsiminen. Joillakin nuorilla on taustalla vaikeita asioita. Esimerkiksi keskeytynyt koulutus, mielenterveys- tai päihdeongelmat sekä väkivallan uhriksi joutuminen voivat kaventaa näköaloja elämässä. Toisilla kaikki on muuten hyvin, mutta oma reitti hukassa. Yhden kertomuksen Vamokseen päätymisestä kertoo Maria.

Vamoksessa nuoria odottaa sekä konkreettista valmennusta tuleviin haasteisiin että lämmintä yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. Valmennus perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua nuoreen ja joka tukee nuorta yksilöllisesti valmennusjakson ajan. Yhdessä työntekijän kanssa nuori suunnittelee tulevaisuuttaan ja asettaa tavoitteet, joihin haluaa pyrkiä valmennuksen aikana. Vähitellen polku kouluun tai töihin alkaa hahmottua.

Ryhmävalmennuksessa opetellaan ryhmässä toimimista sekä harjoitellaan esimerkiksi opiskeluelämässä tarvittavia taitoja. Vertaisryhmä tukee nuoren itsetuntoa ja rohkaisee yrittämään. Useamman kerran viikossa kokoontuvat ryhmät vähentävät yksinäisyyttä ja tuovat ohjelmaa työn ja opiskelun ulkopuolelle joutuneiden nuorten elämään.

Vamos-toiminta on tutkitusti vaikuttavaa: Vuonna 2019 valmennukseen osallistuneista nuorista 87 % koki elämänsä muuttuneen parempaan suuntaan, ja 56 % eteni suoraan työ- ja koulutuspoluille.

Viime vuosina Vamos-toimintaa on käynnistynyt uusilla paikkakunnilla. Tällä hetkellä Vamos toimii Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä, Siilinjärvellä, Turussa ja Vantaalla.

Tue nuoria lahjoituksella

Amigo tarjoaa oman mentorin

Amigo on mentoriohjelma nuorille, jotka kaipaavat tukea esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa, arjen taidoissa tai tulevaisuuden suunnitelmissa. Mentorointi tarjoa nuorelle mahdollisuuden pohtia itselle tärkeitä asioita luotettavan aikuisen kanssa. Nuori ja mentori tapaavat vapaamuotoisesti 1-2 kertaa kuukaudessa.

Mentorina toimii koulutettu vapaaehtoinen. Amigossa mentorisuhde on vuoden mittainen, mutta hyvässä lykyssä yhteistyön tuloksena voi olla pitempikin ystävyys. Amigo-mentoriohjelmassa on mukana myös työntekijöitä. Työntekijöiden rooli on etsiä jokaiselle nuorelle mahdollisimman sopivan mentori ja toimia parin tukena koko vuoden ajan. Amigo toimii pääkaupunkiseudulla.

Mentoriohjelmaan osallistuneet nuoret raportoivat monista myönteisistä vaikutuksista. Mainittakoon esimerkkeinä yksinäisyyden tunteen väheneminen, sosiaalinen rohkaistuminen, mielen hyvinvointi sekä itseluottamuksen ja uskalluksen lisääntyminen.

Tue nuoria lahjoituksella

Lahjoituksestasi käynnistyy hyvän ketjureaktio. Hyvinvoiva nuori jakaa hyvää ympärilleen ja työllistyvä nuori pyörittää yhteiskuntaa ja tuottaa veroeuroja yhteiseksi hyväksi.