Näin lahjoituksesi auttaa

Lahjoitusten avulla tarjoamme haastavaan tilanteeseen joutuneille nuorille tukea Vamos-nuortenpalvelumme kautta.

Lahjoittajana olet ratkaisija.

Sinun lahjoituksesi ansiostasi vaikeaan tilanteeseen joutuneet nuoret saavat mahdollisuuden löytää oman polkunsa opiskelu- tai työelämään.

Työn ytimessä on kiireetön kohtaaminen. Jokainen Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalvelussa aloittava nuori saa oman rinnalla kulkevan valmentajan, jolla on aikaa tutustua häneen. Vamos tukee nuoria jo 11 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle. Vuosittain noin 2000 nuorta hakeutuu palvelumme piiriin.

Lahjoita nyt Lahjoita yrityksenä

Nuoret ohjatuvat opiskelu- ja työelämään

Yli puolet Vamos-valmennuksen päättäneistä nuorista ohjautuu koulutus- tai urapolulle.

Vamokseen hakeudutaan monista eri syistä. Joillakin on esimerkiksi keskeytynyt koulutus, päihdeongelmia tai haastava tilanne kotona. Toisilla kaikki on muuten hyvin, mutta oma reitti on muutoin hukassa. Mielenterveyden haasteet koskettavat kuitenkin jollain tapaa suurta osaa toiminnassa mukana olevista nuorista, silti yhteistä kaikille nuorille on oman tien etsiminen. Tutustu Annikan tarinaan miten hän Vamokseen päätyi ja sai tarvitsemansa avun.

Lue lisää
Vamoksen vaikuttavaa toimintaa nuorten hyväksi

Vamoksessa nuori saa sekä konkreettista valmennusta haasteisiinsa että lämmintä yhteisöllisyyttä ja vertaistukea.

Jokainen nuori saa oman valmentajan, jolla on aikaa tutustua nuoreen ja joka tukee nuorta yksilöllisesti valmennusjakson ajan. Valmennusjakso on keskimäärin 10 kuukautta. Yhdessä valmentajan kanssa nuori suunnittelee tulevaisuuttaan ja asettaa tavoitteet, joihin haluaa pyrkiä valmennuksen aikana. Vähitellen oma polku kouluun tai töihin alkaa hahmottua.

Nuori pääsee osallistumaan myös ryhmävalmennukseen, jossa opetellaan ryhmässä toimimista sekä harjoitellaan esimerkiksi opiskeluelämässä tarvittavia taitoja. Vertaisryhmä tukee nuoren itsetuntoa ja rohkaisee yrittämään. Useamman kerran viikossa kokoontuvat ryhmät vähentävät yksinäisyyttä ja tuovat ohjelmaa työn ja opiskelun ulkopuolelle joutuneiden tai syrjäytymisriskissä olevien nuorten elämään.

Vamos-toiminta on tutkitusti vaikuttavaa. Kolme neljästä valmennukseen osallistuneista on raportoinut, että kokemus itsestä oli parantunut, ja yli puolet valmennuksen päättäneistä on edennyt suoraan työ- tai koulutuspolulle.

Vamos-nuortenpalvelun infografiikka vuoden 2022 toiminnasta

Vamos-nuortenpalvelun vuosi 2022 lukuina.

Lahjoita nyt Lahjoita yrityksenä

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen lupanumero RA/2021/556. Tämän sivun kautta lahjoitetut varat käytetään Diakonissalaitoksen työhön lasten ja nuorten auttamiseksi Suomessa.