Nuoret SIB Jyväskylä

SIB-toiminta on tarkoitettu  Gradiassa opiskeleville 16-24 -vuotiaille nuorille, jotka asuvat Jyväskylässä. Toiminnan tavoitteena on tukea nuorten hyvinvointia ja opiskelukykyä, jotta toisen asteen opinnot olisi mahdollista suorittaa. Myös osallisuuden tukeminen on SIB toiminnassa tärkeässä roolissa ja sitä tuetaan tarjoamalla nuorille mahdollisuus osallistua säännölliseen ryhmätoimintaan. Näin ollen nuorella on mahdollisuus kiinnittyä yhteisöön ja saada arvokasta vertaistukea.

Toimintaan ohjaudutaan Gradian opetus- ja ohjaushenkilöstön tai opiskeluhuollon kautta.

Valmennus

Saat valmentajaltasi yksilöllistä ja rinnallakulkevaa tukea. Tuki on joustavaa, kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista. Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi:

 

 • Arjen sujuminen sekä itsestä huolehtiminen
 • Selvittämättömät oppimisen pulmat
 • Sosiaaliset tilanteet ja ihmissuhteet
 • Voimavarat ja vahvuudet
 • Itsetunto ja identiteetti
 • Mieliala ja jaksaminen
 • Opiskelu ja motivaatio
 • Työ ja jatkokoulutus

Toiminta

SIB toiminta on nuorilähtöistä ja vapaaehtoista. Se voi sisältää esimerkiksi:

 • Yksilötapaamisia nuoren omissa ympäristöissä
 • Yhteistyötä nuoren lähipiirin ja verkoston kanssa
 • Tutkimuksia ja lisäpalveluita nuoren tarpeen mukaan
 • Erilaisia vierailuja ja tapahtumia
 • Ryhmätoimintaa ja työpajoja

…ja kaikkea muuta, mitä nuoret tarvitsevat ja toivovat!

Nuoret SIB Jyväskylän Valmentajat:

Henri Korhonen
050 432 1604
henri.korhonen@hdl.fi

Pipsa Niemi
050 471 7975
pipsa.niemi@hdl.fi

Jenna Oksanen
050 476 7250
jenna.oksanen@hdl.fi

Tiina Karhunen
050 533 8350
tiina.karhunen@hdl.fi

" ".

Kolmas lukuvuosi on käynnissä Jyväskylän kaupungin Nuoret SIB -hankkeessa ja mukana on jo yli sata nuorta. Toiminta on ollut erittäin tarpeellista ja täydentänyt nuorille suunnattuja palveluita. 

Toiminnastamme kirjoitettua:

Lapset ja nuoret SIB: Rinnallakulkija kuuntelee perhettä ja etsii juuri heille sopivia ratkaisuja.

Lue lisää!