Nuoret SIB -toiminnan vaikuttavuus näkyy ja tuntuu

7.11.2023

“SIBin toiminnasta nuoret ovat saaneet tuekseen rinnalla kulkijan, jonka avulla elämän solmut ovat pikkuhiljaa alkaneet aukenemaan. Lisäksi nuoret ovat saaneet lisätutkimusten ja -palveluiden myötä itsetuntemusta ja apua oppimisen haasteisiin. Näistä onnistumisista syntyy SIB-toiminnan vaikuttavuus valmentajan näkökulmasta”, Nuoret SIB Jyväskylän valmentaja Pipsa Niemi kirjoittaa.

Joukko nuoria istuu nurmikolla.

Kolmas lukuvuosi on käynnissä Jyväskylän kaupungin Nuoret SIB -hankkeessa ja mukana on jo yli sata nuorta. Toiminta on ollut erittäin tarpeellista ja täydentänyt nuorille suunnattuja palveluita. Eri toimijat ovat yhteistyössä onnistuneet luomaan konseptin, joka on aidosti vaikuttava. Vaikuttavuutta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, mutta tässä tekstissä näkökulma on nuoren ja valmentajan.

Onnistuneen toiminnan taustalla ovat tutkimukseen ja tarpeeseen perustuva toteutussuunnitelma sekä selkeä tavoite. SIB-valmennuksen tavoitteena on toisen asteen tutkinnon suorittaminen, työllistyminen sekä jatko-opintoihin kiinnittyminen, joihin pyritään monenlaisilla hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä.

Palvelun toteuttajana Jyväskylässä toimii Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalvelu, jolla on jo 15 vuoden kokemus eri tavoin haastavassa tilanteessa olevien nuorten auttamisesta. Työn ytimessä on kiireetön kohtaaminen ja nuoren tilanteesta lähtevä pitkäkestoinen tuki. Tämä työote on tärkeässä asemassa myös SIB-toiminnassa olevien nuorten kohdalla.

Nuorten elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia, jolloin myös tarjottavan tuen on oltava joustavaa. Usein opiskeluun liittyvien haasteiden taustalta löytyy juurisyy, jonka selvittäminen voi viedä nuoren asioita eteenpäin. Valmennuksessa työskennellään arjen taitojen, minäpystyvyyden, opiskelutaitojen ja sosiaalisten verkostojen vahvistamisen parissa. Nuoret hyötyvät intensiivisestä yksilövalmennuksesta, mutta myös ryhmätoiminnot ovat tärkeässä asemassa psykososiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä.

SIB-nuoret kertovat ajatuksistaan videolla

SIBin toiminnassa mukana olevilta nuorilta kysyttiin, minkälaisia haasteita he kokevat elämässään ja minkälaisia vaikutuksia niillä on. Vastauksista nousi vahvasti esiin kolme yhteiskunnallisestikin merkittävää teemaa: mielenterveyden ongelmat, yksinäisyys ja oppimisen haasteet. Nuoret kertoivat peloista, toivottomuudesta ja masennuksesta, epävarmuudesta ja ulkopuolisuuden tunteesta. He kuvasivat ajatuksia, joita keskittymisen haasteet aiheuttavat:

”Ihminen tarvitsee ihmisiä ympärilleen. Mielenterveydelle tekee pahaa, jos on vaikka pari vuotta yksinään. Sit on vaikea lähteä tekemään mitään tai tutustumaan uusiin ihmisiin… Mistä sä ees niitä kavereita oikeastaan löydät, kun ei oo ketään eikä mitään, minkä kautta lähteä tutustumaan kenenkään…?”

”Jos sä jo etukäteen ajattelet, että en mä onnistu tässä, niin kyllähän se tarkkaavaisuus heikkenee… Kun et ees alun perinkään pysty yrittää, kun tilanne on jo omassa päässä menetetty. Jos en mä usko valmistuvani koskaan koulusta tai pääseväni töihin, niin aika mahdotonta se on lähteä näitä asioita kohti. Huomio menee vaan siihen omaan epäonnistumiseen.”

Videon viesti on vahva ja nuorten tunteisiin on helppo samaistua. Videon lopussa on se tärkein sanoma, jota myös SIB-valmentajat haluavat korostaa: kenenkään ei tarvitse olla yksin ja apua on saatavilla. SIBin toiminnasta nuoret ovat saaneet tuekseen rinnalla kulkijan, jonka avulla elämän solmut ovat pikkuhiljaa alkaneet aukenemaan. Lisäksi nuoret ovat saaneet lisätutkimusten ja -palveluiden myötä itsetuntemusta ja apua oppimisen haasteisiin. Ryhmätoimintojen kautta he ovat luoneet uusia sosiaalisia kontakteja ja saaneet vertaistukea. Tuen vastaanottaminen SIB-valmentajalta on usein avannut ovia myös muihin palveluihin.

Katso video SIB Jyväskylästä alta. Tekstitetyn version saat näkyviin videosoittimen oikeassa laidassa näkyvästä rataksen kuvasta klikkaamalla.

Vaikuttavuusinvestoinnissa kaikki voittavat

Vaikka paljon on jo saavutettu, SIB-toiminnassa on vielä useita vuosia jäljellä. Toimintaan mahtuu mukaan vielä suuri määrä nuoria ja sen kehittäminen nuorten tarpeista käsin on erittäin tärkeää. Lisäksi nuorten tarinoita on syytä jatkossakin kerätä ja nostaa esiin erilaisissa kanavissa. Vaikuttavuusinvestoinnissa kaikki osapuolet hyötyvät: interventioon osallistuva nuori, joka saa lisää hyvinvointia elämäänsä sekä kaupunki, jossa on vähemmän syrjäytyneitä nuoria. Lisäksi hyötyy sijoittaja, joka saa pääomallaan aikaan mitattavaa yhteiskunnallista hyvää.

Valmentajan työssä parasta on se, kun nuori asettaa elämässään tavoitteita ja menee kohti niitä. Välillä etappi on suurempi ja välillä pienempi, mutta kaikista näistä iloitaan yhdessä nuoren kanssa. Työn huippuhetkiä on myös se, kun sosiaalisen ahdistuksen kanssa kamppaillut nuori uskaltautuu mukaan ryhmätoimintaan ja tulee paikalle toisenkin kerran. Erityisen mahtavaa on juhlia ammattiin tai ylioppilaaksi valmistumista nuoren kanssa, jonka opintopolku ei ole ollut se tasaisin. Näistä onnistumisista syntyy SIB-toiminnan vaikuttavuus valmentajan näkökulmasta.

Kirjoittaja Pipsa Niemi toimii Nuoret SIB Jyväskylän valmentajana

SIB-rahoitusmalli on uudenlainen tapa tuottaa ennaltaehkäiseviä palveluita. Samalla kun toiminta vahvistaa hyvinvointia, se vähentää yhteiskunnan kustannuksia ja kasvattaa verotuloja. Käytännössä rahoitusmallissa julkinen sektori määrittelee haluamansa lopputuloksen, ei sen tuottamisen tapaa. Julkinen sektori maksaa vain, jos lopputulokseen päästään todistetusti. Diakonissalaitoksen Vamos toimii päätoteuttajakumppanina Lapset ja nuoret SIB-hankkeessa kolmella paikkakunnalla.

Lue lisää Lapset ja Nuoret SIB -hankkeesta ja Vamoksen toiminnasta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: