Päihdetyömalli kehitysvammaisille henkilöille

Hanke 2023-2025

Helsingin kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella toteuttavassa hankkeessa kehitetään kehitysvammaisille päihteidenkäyttäjille hoito- ja kuntoutusmalli. Hanke saa rahoitusta Stealta.

Mitä tehdään?

  • hoito- ja kuntoutusmalli kehitetään yhteistyössä kehitysvammaisten henkilöiden, päihdepalvelujen, vammaispalvelujen, palveluntuottajien ja järjestötoimijoiden kanssa.
  • tarkoituksena on kehittää kehitysvammaisille toimivia menetelmiä hoitaa akuuttia päihdeongelmaa sekä pitkäaikaista avokuntoutusta kehitysvammaisen omassa toimintaympäristössä.
  • hoito- ja kuntoutusmalli kehitetään moniammatillisella työryhmällä toteuttamalla asiakastyötä. Mallissa käytetään erilaisia yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia toiminnallisia menetelmiä.

Hanke edistää kehitysvammaisten oikeutta saada tarvitsemaansa tukea päihdeongelmaan heille soveltuvalla tavalla. Hanke vähentää kehitysvammaisten päihdehaittoja ja lisää yksilön hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yleistä tietoutta kehitysvammaisten henkilöiden päihteiden käytön ongelmista.

 

Tavoitteet

1 – vuonna 2023
Päihteidenkäytön ongelmien kartoitus ja ilmiön tunnistaminen. Hyvien päihdetyömallien kartoitus ja muokkaaminen kohderyhmälle soveltuvaksi.

2 – vuonna 2024
Perustetaan päihdetyön jalkautuvan tuen tiimi, joka toteuttaa päihdekuntoutusta asiakkaan omassa toimintaympäristössä yhteistyössä asumispalveluiden henkilökunnan kanssa.

3 – vuonna 2024
Toteutetaan kehitysvammaisille päihteiden käyttäjille soveltuvaa ryhmätoimintaa. Tavoitteena luoda  ryhmätoimintamalli, joka mahdollistaa vertaistuen sekä lisää osallisuutta ja tuo arkeen vaihtoehtoista toimintaa.

4 – vuonna 2025
Päihde- ja kehitysvammapalveluiden henkilöstön osaamisen vahvistaminen kouluttamalla ja valmentamalla.

Miksi tämä hanke on käynnistetty?

Kehitysvammaisten päihdeongelmien hoito ja siihen liittyvä kuntoutus tapahtuu perusterveydenhuollon piirissä. Perusterveydenhuollon tarjoamat päihdepalvelut eivät aina pysty vastaamaan kehitysvammaisen henkilön tarpeisiin.

Päihdepalveluissa on tarve lisätä osaamista kohdata neuropsykiatrisesti oirehtivia kehitysvammaisia henkilöitä ja tunnistaa heidän erityistarpeensa.

Vammaispalveluissa on tarve lisätä osaamista päihderiippuvuuden riskien ja ongelmien tunnistamiseen sekä päihteitä käyttävän asiakkaan kanssa työskentelyyn.

Asiakkaan tarpeisiin yksilöllisesti vastaava yhteistyö päihde- ja vammaispalveluiden väliltä puuttuu.

Meihin voit olla yhteydessä hankeasioissa

Projektipäällikkö Jarno Keskinen jarno.keskinen@hdl.fi
050 327 0471

Projektityöntekijä Kaisa Lahti kaisa.lahti@hdl.fi
050 330 7863

Aiheesta kirjoitettua