Pakolaisten mielenterveyden tuki

PAMI – pakolaisten mielenterveyden tuki vastaanottokeskuksissa 2023-2025 on kehittämishanke. Sitä kustantaa maahanmuutto, turvapaikka ja kotouttamisrahasto AMIF, sisäministeriön valvomana. Toimintaa ylläpitää Diakonissalaitos.

Hanke tuottaa vastaanottojärjestelmässä oleville lapsille, nuorille ja perheille mielenterveyttä tukevia palveluita, kriisiapua, ryhmiä ja palveluohjausta.

  • Työskentely tapahtuu Psykotraumatologian keskuksen poliklinikalla Helsingissä, vastaanottokeskuksissa ja ukrainalaisia pakolaisia tavoittavissa organisaatioissa sekä digivälitteisesti.
  • Moniammatillinen työryhmä tarjoaa akuuttia kriisiapua ja arvioi muunlaisten mielenterveyspalveluiden tarvetta sekä tekee terveydenhuollon lähetteitä tarvittaessa.
  • Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
  • Hankehenkilöstö kouluttaa ja konsultoi turvapaikka hakuprosessissa sekä tilapäisen suojelun tarpeessa olevien kanssa työskenteleviä ammattilaisia.
  • Työ on tulkkivälitteistä.

Käyntiosoite
Psykotraumatologian keskus
Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Kyselyt
marjo.neste@hdl.fi, puh. 050 502 7601

Palvelut ukrainalaisille

Palvelut vastaanottokeskuksille