SIB-rahoitusmalli on vaikuttavuusperustainen

SIB-rahoitusmalli on uudenlainen tapa tuottaa ennaltaehkäiseviä palveluita. Toiminta vahvistaa hyvinvointia ja vähentää yhteiskunnan kustannuksia. Se kasvattaa samalla verotuloja. Rahoitusmallissa julkinen sektori määrittelee haluamansa lopputuloksen. Se ei määrittele tapaa tuottaa se. Julkinen sektori maksaa vain, jos lopputulokseen päästään todistetusti. Diakonissalaitoksen Vamos toimii päätoteuttajakumppanina Lapset ja nuoret SIB-hankkeessa kolmella paikkakunnalla.

SIB-rahoitusmallissa (Social Impact Bond) kerätään yksityisiltä sijoittajilta varoja S-Pankin Lapset ja nuoret -rahastoon. Se rahoittaa hyvinvointia edistäviä hankkeita. Kun tavoitteet saavutetaan, kunta tai hyvinvointialue säästää kustannuksissa ja palauttaa osan säästöistä SIB-rahastoon.

Lisätietoa
kumppanuusjohtaja Vesa Sarmia
vesa.sarmia@hdl.fi
040 486 7772

 

Lapset SIB Helsinki

Toiminnassa tuetaan perheitä, joiden 3–6-vuotiaalla lapsella on arkea haittaavia haasteita keskittymisessä, käyttäytymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai tunne-elämässä. Lapsen huoltajalla puolestaan on koulutustarpeita tai hän on poissa työelämästä. Tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja vähentää tarvetta raskaille viimesijaisille tukipalveluille. Vamos toimii interventiossa toisena päätoteuttajakumppanina. Keinovalikoimassa on perheenjäsenille suunnatun yksilö- ja ryhmämuotoisen valmennuksen lisäksi tarpeen mukaan hankittavat lisäpalvelut. Lisätietoa Lapset SIB Helsinki -toiminnasta.

Nuoret SIB Jyväskylä

Toiminnassa tuetaan jyväskyläläisiä putoamisvaarassa olevia koulutuskuntayhtymä Gradian 2. asteen opiskelijoita. Tavoitteena on, että 70 prosenttia nuorista saa päättötodistuksen ja työllistyy valmistumisen jälkeen. Interventio ulottuu vuoteen 2029 saakka. Vamos toimii interventiossa päätoteuttajakumppanina. Keinovalikoimassa on yksilö- ja ryhmämuotoisen valmennuksen lisäksi tarpeen mukaan hankittavat lisäpalvelut. Tästä linkistä voit lukea lisää Nuoret SIB -toiminnasta Jyväskylässä.

Nuoret SIB Tampere

Toiminnassa tuetaan vuonna 2020 loppuvuodesta huostaanotettuna olleita tamperelaisia nuoria, jotka ovat syntyneet vuosina 2003–2005. Tavoitteena on, että toimintaan mukaan lähteneistä nuorista 80 prosenttia saa vähintään toisen asteen tutkinnon ja 80 prosenttia on 25-vuotiaana ansiotyössä tai opiskelee. Interventio ulottuu vuoteen 2030 saakka. Vamos toimii interventiossa toisena päätoteuttajakumppanina. Keinovalikoimassa on yksilö- ja ryhmämuotoisen valmennuksen lisäksi tarpeen mukaan hankittavat lisäpalvelut. Tästä linkistä voit lukea lisää Nuoret SIB -toiminnasta Tampereella.