Uudistuva ja moninainen vammaistyö Uudellamaalla

Uudistuva ja moninainen vammaistyö Uudellamaalla -hanke vastaa kasvavaan sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan, joka erityisesti koskettaa vammaistyötä.

Diakonissalaitos toteuttaa hanketta (2023-2026) yhteistyössä Kirkkopalvelut ry:n STEP-koulutuksen, Tukena-säätiön ja Suomen Diakoniaopiston kanssa. Yhteishanketta koordinoi Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak).

Linkki: Diakonissalaitos
Linkki: Kirkkopalvelut ry:n STEP-koulutus
Linkki: Tukena-säätiö
Linkki: Suomen Diakoniaopisto
Linkki: Diak

Linkki hankkeen yhteiselle sivulle

Tavoitteet

  • Vahvistaa vammaistyön vetovoimaa, niin että erityisesti nuorten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tietoisuus vammaistyön opiskelu- ja työmahdollisuuksista lisääntyy.
  • Parantaa vammaistyön pitovoimaa työn ja koulutuksen rakenteita kehittämällä.
  • Lisätä moninaisten työyhteisöjen kieli- ja kulttuuritietoista osaamista.

Toiminta

  • Edistämme vammaistyön veto- ja pitovoiman vahvistumista työn rakenteita kehittämällä.
  • Tuotamme uutta tietoa vammaisalan veto- ja pitovoimaan vaikuttavista tekijöistä. Selvitämme opiskelijoiden ja vammaispalvelujen työntekijöiden kokemuksia, odotuksia ja ajatuksia vammaisalan työstä.
  • Rakennamme palvelumuotoilun keinoin laajennetun yhteisön mallia vammaispalveluja tuottavien yksiköiden käyttöön. Laajennetulla yhteisöllä tarkoitamme ratkaisua, jossa palvelua on toteuttamassa muutkin kuin yhden yksikön henkilöstö.
  • Rakennamme yhteiskehittämisen menetelmin toimintamallin, joka ketjuttaa opinnoista työelämään vammaisalalle tulevan työntekijän tuen.

Ole yhteydessä hankkeeseen liittyvissä asioissa

Johanna Siitonen
projektipäällikkö
johanna.siitonen@hdl.fi
050 311 0829

Heli Sutinen
Koordinaattori
heli.sutinen@hdl.fi
050 323 1553