Vamos Jalkapari – yhteistyöllä osallisuuteen

Hankkeessa pilotoidaan uudenlaista valmentaja-vertaisohjaaja työparityöskentelyn mallia ja tuodaan kokemustieto osaksi palveluiden kehittämistä. Työparityöskentelyn tavoite on edistää toimintaan osallistuvien päijäthämäläisten nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, nuoren omien mielenkiinnonkohteiden tunnistamista ja niiden pariin hakeutumista sekä tarvittaviin palveluihin ohjautumista.

 

Tarve Vamos Jalkapari -hankkeelle

Erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäminen ja palvelujärjestelmän hahmottaminen voi olla haastavaa kenelle tahansa, erityisen haastava se on NEET-tilanteessa oleville nuorille (THL-Ohjaus 15/22). Palveluihin hakeutuminen edellyttää nuorelta oma-aloitteisuutta ja itsenäistä suoriutumista mutta samalla palveluiden toiminnallinen pirstaleisuus lisää epätietoisuutta ja vaikeuttaa huomattavasti palveluiden hahmottamista. Yhteydenotto tai tapaaminen saattaa jännittää ja palveluiden käyttöön voi liittyä jopa pelkoa, häpeää tai syyllisyyttä. Moni nuori on myös kokenut puutteita mielenterveyteen liittyvän avun saatavuudessa (Tuhat Suomalaista – Mieli ry 2021a). Pitkittyessään tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa avun tarve kasvaa ja avun löytäminen hankaloituu entisestään.

Nuorten kokemustietoa hyödyntävä uusi toimintamalli

Vamos Jalkapari – Yhteistyöllä osallisuuteen hankkeessa pilotoidaan uudenlaista valmentaja-vertaisohjaaja työparityöskentelyn mallia.

  • Valmentajina toimivilla henkilöillä on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus ja pitkä työkokemus eri tavoin haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten aikuisten parissa työskentelystä.
  • Vertaisohjaajilla puolestaan on soveltuvan sosiaali- ja terveys- tai ohjausalan koulutuksen lisäksi tuntuma Päijät-Hämeen alueen harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin ja tarjolla oleviin nuorten palveluihin ja ennen kaikkea siihen, millaista on olla nuori aikuinen!

Nuorelle tukea yksilöllisesti ja pienryhmässä

Työparimallin taustalla on ajatus, että yhteistyöskentelyllä edistetään parhaalla mahdollisella tavalla toimintaan osallistuvien nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, nuoren omien mielenkiinnonkohteiden tunnistamista ja niiden pariin hakeutumista sekä tarvittaviin palveluihin ohjautumista.

  • Toiminnalla vahvistetaan nuoren osallisuutta ja tuetaan häntä tulevaisuuden suunnittelussa, arjen asioiden hoitamisessa ja kannustaa esimerkiksi vapaa-ajan toimintoihin tutustumiseen.
  • Rinnalla kulkevalla tuella edistetään oikea-aikaisten ja tarkoituksen mukaisten palveluiden löytymistä ja niihin kiinnittymistä.
  • Yksilöllisen tuen lisäksi nuoren on mahdollista osallistua myös pienryhmätoimintaan.
  • Hanketiimin muodostamat työparit jalkautuvat nuorten omaan koti- ja toimintaympäristöön. Lisäksi nuoria voidaan tavata Vamos Lahden tiloissa ja erilaisissa verkostoissa.

Hankeaika on 1.5.2024-30.4.2027.

 

Kenelle toiminta on tarkoitettu?

Toiminta on suunnattu 18-29 vuotiaille työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville päijäthämäläisille nuorille aikuisille.

Maksaako osallistuminen?

Toimintaan osallistuminen on nuorelle maksutonta, määräajatonta ja vapaaehtoista.

Tarvitaanko lähete?

Toimintaan osallistuminen ei edellytä palveluohjausta tai päätöstä, nuori voi tulla mukaan ottamalla itse yhteyttä tai laittamalla viestiä esim. verkoston työntekijän tai läheisen kanssa. Jalkaparin tiimiin saa yhteyden alta löytyvien yhteystietojen kautta tai laittamalla viestiä yhteydenottolomakkeen kautta.

Yhteystiedot

Martta Silen
Valmentaja
050  470 4603
martta.silen@hdl.fi

Annika Lindeberg
Projektipäällikkö
050 307 5712
annika.lindeberg@hdl.fi

Toni Velin
Vertaisohjaaja
toni.velin@hdl.fi

Niina Rantanen
Valmentaja
050 350 2933
niina.rantanen@hdl.fi

Anniina Kuusijärvi
Vertaisohjaaja
anniina.kuusijarvi@hdl.fi