Arvontuottajat

Arvolähtöistä toimintaa, merkityksellisiä kohtaamisia ja turvallisempia yhteisöjä

Hyvinvointivaltion, kilpailuyhteiskunnan ja ihmisen välissä on monimuotoisten yhteisöjen kokoinen tyhjiö. Kokemukset kuulumisesta, merkityksellisyydestä ja omien vahvuuksien hyödyntämisestä tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokaisen meistä mukanaolo on arvokasta ja myös luo yhteistä hyvää. 

Diakonissalaitoksen keväällä 2023 käynnistämässä Arvontuottajat-hankkeessa tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään uusia yhteisö- ja kansalaistoiminnan muotoja moninaisissa toimintaympäristöissä. Hankkeen kautta syntyvät toimintamallit ovat vapaasti hyödynnettävissä.  

Lue lisää Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnasta.

 

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana 

  • tutkitaan uudenlaisten yhteisöjen muodostumisen edellytyksiä  
  • etsitään keinoja yksilöiden ja yhteisöjen empatian ja tunnetaitojen sekä yhdenvertaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseksi 
  • kehitetään kohtaamisen, toiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kansalaistoiminnan rajapinnoille

Empatiakampanja x Kurkimäki 2023-2024 on hankkeen ensimmäinen pilotti. Kampanjaa toteutetaan Rinnekotien asumisyksikkö Sillassa ja Kurkimäen ympäristössä yhteistyössä empatiataiteilija Enni-Kukka Tuomalan kanssa.

Arvontuottajien hankkeita