Arvontuottajat

Arvolähtöistä yhteisö- ja kansalaistoimintaa

Hyvinvointivaltion, kilpailuyhteiskunnan ja ihmisen välissä on monimuotoisten yhteisöjen kokoinen tyhjiö. Kokemukset kuulumisesta, merkityksellisyydestä ja omien vahvuuksien hyödyntämisestä tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokaisen meistä mukanaolo on arvokasta ja myös luo yhteistä hyvää. 

Diakonissalaitoksen keväällä 2023 käynnistämässä Arvontuottajat-hankkeessa tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään uusia yhteisö- ja kansalaistoiminnan muotoja moninaisissa toimintaympäristöissä. Hankkeen kautta syntyvät toimintamallit ovat vapaasti hyödynnettävissä.  

 

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana 

  • tutkitaan uudenlaisten yhteisöjen muodostumisen edellytyksiä  
  • etsitään keinoja yksilöiden ja yhteisöjen empatian, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseksi 
  • kehitetään toiminnan, kohtaamisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kansalaistoiminnan rajapinnoille

Empatiakampanja x Kurkimäki on hankkeen ensimmäinen pilotti. Kampanjaa toteutetaan Rinnekotien asumisyksikkö Sillassa ja Kurkimäen ympäristössä yhteistyössä empatiataiteilija Enni-Kukka Tuomalan kanssa.

Arvontuottajien hankkeita