Ääni nuorille -podcast 6: Kouluissamme tunnetaito olisi tärkein oppiaine

17.5.2023

Kuka sanoo, ettei nuoria kiinnosta? Miltä kuulostaa, kun nuoret valitsevat itse, mistä puhutaan ja miten? Millaisia ratkaisuja haavoittuvassa asemassa olevilla nuorilla on yhteiskunnan ongelmiin? Oletko sinä valmis kuulemaan meidät? Tervetuloa kuuntelemaan täyttä asiaa nuorilta ja seuraamaan keskusteluja nuorten kutsumien asiantuntijavieraiden kanssa. Ääni nuorille -podcastin kuudennen jakson aiheena on koulumaailma sekä kiusaaminen ja tunnetaitokasvatuksen tärkeys. 

Ääni nuorille -podcast.

Ääni nuorille – jakso 6:
Kouluissamme tunnetaito olisi tärkein oppiaine

Kuuntele jakso!

Lataa jakso tekstinä (pdf)

Ääni nuorille -podcastin kuudennessa jaksossa keskustellaan koulumaailmasta ja etenkin peruskouluista. Millaiset koulut ja millainen opetus tukisi yhdenvertaisesti jokaista oppilasta? Miten tulevaisuuden koulujen tulisi muuttua, jotta esimerkiksi syrjäytyminen vähenisi? Aiheesta keskustelevat positiivisen pedagogiikan asiantuntija ja opettaja Kaisa Vuorinen sekä nuoret Sami Koponen ja Valentina Vihonen. 

Koulujen tulisi toimia niin, että jokainen lapsi ja nuori saa tasavertaiset lähtökohdat peruskoulun jälkeiseen elämänvaiheeseen. Näin ei kuitenkaan aina ole – suuret luokkakoot, kiusaaminen ja nuorissa lisääntyvät mielenterveyshaasteet vaikuttavat kaikki eriarvoistumiseen. 

Sami on käynyt koko peruskoulun erityisluokalla. Hän kertoo, että jäi koulussa usein yksin omien haasteidensa kanssa ja kuinka koulunkäyntiä varjosti ulkopuolisuuden tunne. Oireiluun ja kiusaamiseen ei opettajien toimesta puututtu tarpeeksi, ja ilmiön tunnistaa myös asiantuntija Kaisa Vuorinen. Hän korostaa, että kiusaaminen on ennen kaikkea koulujen rakenteellinen ongelma, sillä kaikki aikuiset eivät aina syystä tai toisesta ota kiusaamista tarpeeksi vakavasti, vaikka se sitä todellisesti on. 

Kouluissa täytyisi panostaa etenkin tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen opettamiseen. Se olisi erityisen tärkeää, sillä kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia oppia kotonaan esimerkiksi tunteiden tunnistamista ja niiden säätelyä. 

”Olisi hienoa, jos Suomessa mentäisi siihen suuntaan, että tunnetaidoille ja sosiaalisille taidoille ja monenlaisille ihmisyyden ja sydämen taidoille löytyis ihan aika ja paikkansa lukujärjestyksestä, jolloin niitä voitais harjotella.” – Kaisa Vuorinen 

Ratkaisuja parempiin tulevaisuuden kouluihin: 

  • Tarvitsemme osaavia ja myötätuntoisia opettajia, jotka huomaavat oppilaidensa haasteet ja vahvuudet.  
  • Tarvitsemme opettajia, jotka puuttuvat perusteellisesti kiusaamiseen.  
  • Tarvitsemme tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen opettamista kouluissa.  
  • Pienemmät luokkakoot, jotta jokainen oppilas tulee kuulluksi.  
  • Oppilaiden kirjo ja erilaisuus tulee ottaa paremmin huomioon, jotta jokainen voi loistaa.  
  • Tulisi korostaa, ettei 9. luokan jälkeen tarvitse tietää, mitä haluaa tehdä loppuelämänsä. 
  • Diakonissalaitoksellakin käytössä olevat turvallisemman tilan periaatteet olisivat toimiva työväline kiusaamisen ehkäisemiseksi. 

 

Podcast-sarja on täysin nuorten käsialaa:    

Tuottaja: Valentina Vihonen   

Musiikki: Lotta-Maria Suomalainen   

Graafinen suunnittelu: Alessandra Vihonen   

Jakson leikkaus: Erhan Daler 

Kuvat: Elina Nikkinen 

Sarjan teknisestä puolesta on vastannut Artlab ja podcastin teon on nuorille mahdollistanut Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelma

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: