Diakonissalaitoksen toimintakertomus 2022 – Strategian toimeenpanon vuosi

19.4.2023

Diakonissalaitoksella vuosi 2022 oli Yhdessä rohkein -strategian aktiivisen toimeenpanon aikaa. Strategiaa toteutettiin konserninlaajuisesti niin yleishyödyllisessä toiminnassa kuin liiketoiminnassa. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten pitkittynyt koronapandemia, työntekijäpula, eriarvoisuuden lisääntyminen ja Ukrainan sota korostivat Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista tehtävää.

Kolme ihmistä seisoo ja hymyilee.

Strategiaa toteutettiin neljällä painopisteellä: rohkea vaikuttaja, valtakunnallinen toimija, yhtenäinen Diakonissalaitos ja tulevaisuuden työyhteisö.

Diakonissalaitos toimii valtakunnallisesti pääkaupunkiseudulta Rovaniemelle. Yhteiskunnallinen säätiökonserni on merkityksellinen työpaikka noin 3 200 ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana.

”Tavoitteenamme on olla vaikuttava ja valtakunnallinen sote-palvelujen tuottaja. Haluamme vaikuttaa yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa siihen, millaiseksi haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämä suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa muodostuu. Koronapandemian jatkumisen ja koko sote-alan henkilöstöpulan tuomista haasteista huolimatta sekä asiakastyytyväisyys että henkilöstön työhyvinvointi kohosivat. Tätä pidän merkittävänä saavutuksena”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Vuonna 2022 Diakonissalaitos uudisti organisaatiotaan osana strategian toimeenpanoa. Toiminta organisoitiin kahteen toimialaan ja koulutusta tuottaviin osakeyhtiöihin.

Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimiala tuottaa yleishyödyllisenä toimintana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä toimintaa, jonka tavoitteena on yksilön ihmisarvon kokemuksen palauttaminen ja luottamuksen lisääminen. Työtä tehdään niiden ihmisten parissa, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa yhteiskunnassamme. Palveluita ja toimintaa tuotetaan ulkopuolisella hankerahoituksella, lahjoituksilla sekä omarahoitteisena yleishyödyllisenä toimintana. Vuonna 2022 hankkeita oli 67 yhteensä 12 paikkakunnalla. Suomen lisäksi työtä tehtiin 10 eri maassa. Hankeavustuksia saatiin 8,8 M€ ja säätiön omarahoitusosuus oli 3,9 M€.

Sote-palveluliiketoiminnassa Diakonissalaitokseen kuuluva Rinnekoti ja säätiön omistamat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Caritas Palvelut Oy yhdistyivät yhdeksi toimialaksi 1.4.2022 alkaen. Yhdistymisen tavoitteena oli varmistaa liiketoiminnan kilpailukyky uusilla hyvinvointialueilla. Yhden vahvan liiketoimintakokonaisuuden avulla Diakonissalaitoksella on paremmat edellytykset tuottaa vaikuttavia sote-palveluita erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti. Palveluliiketoimintaa johdetaan alueellisesti, kolmella eri maantieteellisellä alueella. Vuonna 2022 ulkoiset tuotot olivat 189 M€ ja liiketulos oli 8,3 M€. Toimipisteitä oli 140 yhteensä 20 paikkakunnalla.

Koulutustoiminnassa säätiö toimii aktiivisena omistajana Suomen Diakoniaopisto Oy:ssä ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:ssä.

Konsernin avainluvut:

  • Konsernin varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2022 olivat 233 M€ (214 M€ vuonna 2021).
  • Konsernin tilikauden ylijäämä oli 4,6 M€ (17,6 M€ vuonna 2021).
  • Varsinaisen toiminnan tulos oli 0,2 M€ ylijäämäinen (0,1 M€ vuonna 2021).
  • Konsernin sijoitusarvopapereiden markkina-arvo oli vuoden 2022 lopussa noin 194 M€ (noin 223 M€ vuonna 2020). Konsernin kiinteistö- ja metsäomaisuuden markkina-arvo on noin 150 M€.
  • Investoinnit 11,5 M€ (13,8 M€ vuonna 2021)
  • Konsernin omavaraisuus vuoden 2022 päättyessä oli 82 % (82 % vuonna 2021)

Katso videolta toimitusjohtaja Olli Holmströmin vuoden 2022 toimintakertomuksen esittely. 

Lisätietoja:

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: